Inženierzinātņu fakultāte

Inženierzinātnes ir vieta, kur iztēle satiekas ar inovācijām. Šeit lielas idejas kļūst par realitāti, mainot spēles noteikumus. Mūsu fakultātē mēs sniedzam studentiem iespēju apvienot tehnisko izcilību ar vizionāro domāšanu, lai izstrādātu risinājumus labākai nākotnei. Mūsu programmas piedāvā vairāk kā tikai tekstus un teorijas. Mēs veicinām praktisku izpēti, un zināšanas kā no idejas realizēt produktu. Studenti iegūst pamatzināšanas un tiek izaicināti virzīties tālāk un veikt savus atklājumus. Mēs uzskatām, ka progress prasa gan spēcīgus pamatus, gan drosmīgas, jaunas robežas. Mūsu absolventi ir inovatori jauno tehnoloģiju jomā, vienlaikus neaizmirstot galvenos inženierzinātņu pamatus. Pievienojieties mums, lai kļūtu par nākamās paaudzes inovatoriem, sapņotājiem un dizaineriem. Mēs nodrošināsim ar prasmēm ne tikai analizēt un optimizēt, bet arī veidot, ģenerēt un iedvesmot.

Emmanuel Merchan foto2

Profesors Ph. D.

Emmanuel Merchan

Dekāns

Inženierzinātņu fakultāte

Studiju programmas

Master

Kredītpunkti: 80 CP | 120 ECTS / 60 CP | 90 ECTS
Ilgums: 
1.5 - 2
 gadi

Bachelor

Kredītpunkti: 160 CP | 240 ECTS
Ilgums: 
4
 gadi

Bachelor

Kredītpunkti: 180 CP | 270 ECTS
Ilgums: 

4 - 5 gadi

Bachelor

Jaunums! E-studijas

Kredītpunkti: 160 CP | 240 ECTS
Ilgums: 

4 - 5 gadi

Bachelor

Kredītpunkti: 160 CP | 240 ECTS
Ilgums: 
4
 gadi

Master

Kredītpunkti: 80 KP | 120 ECTS / 60 KP | 90 ECTS
Ilgums: 
2
 vai 2.5
 gadi

Master

Kredītpunkti: 80 KP | 120 ECTS / 60 KP | 90 ECTS
Ilgums: 
1,5
 vai 2
 gadi

Master

Kredītpunkti: 80 KP | 120 ECTS / 60 KP | 90 ECTS
Ilgums: 
2
 vai 2.5
 gadi

PhD

Kredītpunkti: 120 CP | 180 ECTS
Ilgums: 
3
 vai 4
 gadi

Dekāna p.i.

Profesors 

Ph. D.
Emmanuel Merchan
Inženierzinātņu fakultāte
Emmanuel Merchan foto2

Scopus

Academic degree and current position in TSI: Professor at the Transport and Telecommunication Institute, Dean of the Engineering Faculty,

Previous experience: Over 20 years as a Professor at the Instituto Politécnico Nacional in Mexico City, serving in various leadership roles including Academic Vice-Chancellor, Executive Secretariat of COFAA-IPN, General Coordinator for Staff Development and Educational Innovation, Dean of Higher Education, and Director of the School of Mechanical and Electrical Engineering.

Membership: Member of IEEE, collaborating with the Robotics and Automation Society. Since 2023, a member of the Latvian Council of Science as an expert in the field of Engineering and Technology – Electrical Engineering, Electronics, Information and Communication Technologies, and a member of the Engineering and Technology Expert Commission.

Academic experience: Author of numerous publications in journals such as IEEE Access, Results in Engineering, and MDPI Sensors. Supervised over 55 undergraduate theses, 11 master’s theses, and 7 doctoral dissertations at IPN, the last 2 Doctoral dissertations supervised as TSI staff.

Teaching at post- and graduate level: Courses in Robotics, Engineering Design, and Soft-Computing at both graduate and undergraduate levels.

Participation in projects: Participated in and led various research projects focused on robotics, optimization techniques, biomechanics, and mechanical design.

Research Interests: Robotics, Trajectory Planning, Soft Computing, Mechanical Design Optimization, and Biomechanics.

Awards: Recognized for innovative leadership in academia and research, aiming to advance engineering education and tackle the challenges posed by Industry 4.0.

Prodekāns

Profesors 

Dr. sc. ing.
Aleksandrs Medvedevs
Inženierzinātņu fakultāte
Aleksandr Medvedev

Academic degree and current position in TSI: professor, leading researcher of the Engineering Faculty, Director of BSc Programmes “Aviation Transport Maintenance”, instructor of theoretical training and examination in Academic and Professional Aviation Centre (TSI/APAC Part-147). Advisor and lecturer in Association Latvian Auto (L-auto) and Scientific Training Advisory Transport and Logistics Centre (ZMKTLC).

Previous experience: was chair of Transport Department and Aviation Transport Department for more than 15 years, Transport and Logistics Faculty, Director of BSc programmes “Commercial Transport Operation”, “Aviation Transport Maintenance” in Transport and Telecommunication Institute (TSI).

Membership: Member of the Scientific Council of TSI, Member of the program committee of the conferences: “Research and technology – a step into the future” and “Actual problems of education”

Academic experience: Author of more than 140 publications, incl. 25 books and textbooks: Organization of vehicle maintenance processes (in Russian), 2011; Theory and optimization methods. Part 1. Linear programming (in Russian), 2011; Information technology and transport logistics (in Russian), 2015; Aircraft structure (in Russian), 2016; Aircraft structure (textbook). Part 1. Glider (in Russian), 2018; Aircraft design. Part 2. Aircraft systems and equipment (in Russian), 2018, etc.

Participation in projects: As a leading researcher has participated in 12 European and Latvian research projects.

Research Interests: Transport and Logistics, Aviation Transport.

Supervised Doctoral, Master and Bachelor Theses: Three doctoral students’ theses were defended and Dr.sc.ing. degree obtained by 1 person; more than 15 Master theses and more than 200 Bachelor theses supervised.

Docents 

Dr. sc. ing.
Maksims Smoļaņinovs
Inženierzinātņu fakultāte
Maksims Solaninovs foto

Current position – assistant professor, Dr.sc.ing. Engineering Faculty

Experience – Mechanical engineer, “Aviatest LTD”, Ltd [01/2004 – 01/2010], Project manager, “Aviatest LTD”, Ltd [01/2010 – 06/2016], Researcher, “Aviatest LTD”, Ltd [06/2016 – Current], Lecturer, Riga Technical University, Aeronautics Institute [09/2018 – 09/2020], Docent, JSC “Transport and Telecommunication Institute” [09/2020 – Current]

Teaching activityAviation engine, Technical drawing, Transport Maintenance Control, Descriptive geometry

Publication activity – Author/co-author of 19 research publications in journals and conference proceedings (one is indexed in SCOPUS).

Supervised theses – Bachelor, Engineer, Master, Doctoral

Research fields/domains – aviation engines, CAD systems, aviation construction strength, composite materials

Dekāna palīgs

Lektors 

Mg. sc. comp.
Karina Kostjkina
Inženierzinātņu fakultāte
Karina Kostjkina

Current position – lecturer of Engineering Faculty, Transport And Telecommunication Institute.

Experience: secretary of attestation commission -“Bachelor of Natural Sciences in Computer Science”, “Master of Natural Sciences in Computer Science” and “Management of Information Systems” programs; curator of foreign students (2013)

Membership – member of the TTI Constitutional Assembly.

Teaching activity – is training the courses being taught in English, Latvian, Russian languages for courses: Software Engineering; Information technologies; Databases and Information Systems; Programming Languages Concepts; Modern Software Engineering;  Algorithmic means of computer graphics; IT Project Management; Web Application Construction.

Publication activity – co-author of several methodological books for students, co-author of the lecture notes ”Programmēšanas valodu principi” and lecture notes ”Programmatūras konstruēšanas tehnoloģijas”, methodological publications ”Programmēšanas valodu principi”, publication “Исследование технологии разработки БД на основе языка UML” for conference “Science and Technology – Step into the Future”, 2002 g., Riga, TTI. Prepared methodical materials in English for the courses: Software Engineering; Programming Language Concepts ; Information Technologies; IT Project Management;  Web Application Construction.

Projects – participation in project (2018) “Traffic flow survey and simulation in the area of K. Valdemara- Bruninieku-Skolas-Stabu streets block area”;  participation in project (2017) iSECRET” (Software Engineering Competence Evaluation Internet Portal); participation in project (2004) with Austrian company “APAC”; e-learning manager (2011-2012); coordinator of project IP Erasmus “Programming Mobile Applications for Android System”  (2012-2013).

Supervised theses – more than 60  bachelor thesis supervision with successful defense.

Research fields/domains – software engineering, information systems.

Motto – It’s not what you achieve, it’s what you overcome.

Inženierzinātņu fakultātes darbinieki

Valsts emeritētais zinātnieks, profesors 

Dr. sc. ing., Dr. habil. sc. ing.
Igors Kabaškins
Inženierzinātņu fakultāte
Igor Kabaskin

Academic degree and current position in TSI: Professor, Dr.sc.ing. Dr.hab.sc.ing, leading researcher of the Engineering Faculty, Director of PhD Programme “Telematics and Logistics”.

Previous Experience: Founder and President of Transport and Telecommunication Institute for over 15 years, Vice-rector for Research and Development Affairs for more than 10 years

Membership: Member of the Joint OECD/ITF Transport Research Committee (OECD – Organization for Economic Co-operation and Development, ITF – International Transport Forum), Member of Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Corresponding Member of Latvian Academy of Science, President of Latvian Transport Development and Education Association, President of Latvian Operations Research Society, Editor-in-Chief of the Journal “Transport and Telecommunication”, Member of the board of the Journals “Transport”, “Technological and Economic Development”, “Journal of Aviation Technology and Engineering” etc.

Academic experience: Author of more than 600 academic and research publications, author of 68 patents. Expert of the Latvian Council of Science in Civil and Transport Engineering, Chairman of promotion council for PhD degree in Civil and Transport Engineering, Chairman of Professor Council in Telematics and Logistics.

Teaching at post- and graduate level: 45 years of pedagogical experience in university; courses: Research Methodology (PhD programme); New Trends of Telematics and Logistics Development (PhD programme), Research Methodology (MSc programme), Theory of Systems and System Analysis (MSc programme), Transport Policy (MSc programme), Intelligent Transport Systems (MSc programme), Reliability Engineering (BSc programme) etc.

Participation in projects: has participated in 37 international projects (in 26 projects as national coordinator of the projects) and 26 Latvian research projects and programs (in 23 as head of the projects) within the frame of COST Activities, Horizon 2020, Framework Programs, INTERREG etc. 

Research Interests: Transport Telematics and Logistics, Smart Cities, Analysis and Modelling of Transport Systems, Intelligent Transport Systems, Reliability of Electronics Systems, Internet of Things, Cyber-Physical Systems, Information Technology Applications, Electronics and Telecommunication, Decision Support Systems, Avionics, Air Traffic Control Systems and others.

Supervised Doctoral, Master and Bachelor Theses: Supervisor of 9 PhD theses and more than 200 Master and Bachelor theses.

Awards: 2 Gold and 5 Silver Medals of International Research and Innovation Exhibition of Innovators (1985-1990); Honorary title “Latvian Honored Inventor”, Latvian Parliament (1989); Award for Innovative Excellence in Teaching, Learning and Technology, USA (1998); Award and memorial medal for outstanding research in computer science and informatics,  Latvian Academy of Sciences (2001); Award and memorial medal for outstanding performance of research in air navigation, communication and radar technology, Latvian Academy of Sciences (2002); Certificate of Recognition as a significant contribution to the research and educational work in the transport, logistics and information technology, as well as on the international success in science, Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia (2014); Certificate of Honor of the Latvian Academy of Sciences for research in the field of transport and logistics (2019).

Emeritus profesors 

Dr. sc. ing., Dr. rer. nat. habil.
Jurijs Tolujevs
Inženierzinātņu fakultāte
Jurij-Tolujev-foto

Current position – Emeritus Professor of the Engineering Faculty, Director of the study direction “Transport and Business Logistics”.

Experience – More than 50 years of academic and research experience; Professor at Transport and Telecommunication Institute (2004-2020); Privatdocent at Otto-von-Guericke University (Germany) (2001-2014); Project manager at Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation (Germany) (2001-2020); Docent at Riga Technical University (1971-2001).

Membership – Member of the Latvian Simulation Society (since 1994); Member of the ASIM Simulation Society (Germany)(since 1989); Expert of Latvian Council for Science in Engineering Field (2017-2023); Member of Program Committee of International Winter Simulation Conference (USA) (since 2012); Member of Programme Committee of International Multi-Conference Reliability and Statistics in Transportation and Communication (since 2015); Member of editorial board “Transport and Telecommunication” journal.

Teaching activity – Modelling of systems (2ECTS, doctor level); Business process modelling (2ECTS, doctor level); Mathematical methods and models in logistics research (2ECTS, doctor level); Supply chain risk management (4ECTS, master level); Modelling of logistics and transport processes (4ECTS, master level); Modelling of systems (6ECTS, bachelor level); Simulation modelling in logistics (4ECTS, bachelor level).

Publication activity – Author/co-author of more than 160 research publications in journals and conference proceedings; ca. 30 publications are indexed by SCOPUS/WoS.

Projects – More than 35 contract research projects with the industry by working at Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation (Germany) (2001-2020).

Supervised theses (TSI) 10 master level and 4 doctoral thesis supervision with successful defence.

Research fields/domains – Analysis, modelling and simulation of production and logistics systems.

Awards – Honorary Order of the Transport and Telecommunication Institute (2014).

Motto – “If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it yourself” (Albert Einstein).

Profesore 

Dr. sc. ing.
Irina Jackiva
Inženierzinātņu fakultāte
Irina Yatskiv
+371 67100665

Academic degree and current position in TSI: professor, leading researcher of the Engineering Faculty, Director of MSc Program “Transport and Logistics”

Previous experience: more than 10 years was Vice-rector for Research and Development, Transport and Telecommunication Institute (TSI), founder of the Laboratory of Applied Systems and chair of Mathematical Methods and Modelling Department in TSI

Membership: From 01.2017 member of ECTRI Board and from 2019 – vice-president of ECTRI; an external scientific expert in Association of Paneuropa Coach Terminals from 2009; has been chair or member of the organizing and the programme committees of the International Conference on Applied Statistics (6 events), Transportation Research (15 events), Complex Systems (4 events), etc. and reviewer in transportation journals and conference proceedings. Member of Editorial Board of Journals: Transport (WoS, SCOPUS); Maintenance and Reliability (SCOPUS), Transport and Telecommunication (WoS, SCOPUS), etc. Guest redactor of Volumes of Lecture Notes in Networks and Systems and Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure in Springer; Procedia Engineering published by Elsevier etc.

Academic experience: Author more than 170 publications, incl. 9 books and textbooks, chapters in the books “From Transit Systems to Models: Purpose of Modelling” in book: “Modelling Public Transport Passenger Flows in the Era of Intelligent Transport Systems” (Springer Verlag, 2016), “3D City Models and urban information: Current issues and perspectives” (edpsciences, 2014), papers in International Journal of Transport, Transport and Telecommunication, Advances in Intelligent Systems and Computing, etc. Guest redactor of Volumes of Lecture Notes in Networks and Systems and Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure in Springer; Procedia Engineering published by Elsevier etc. An Expert in Transport and Logistics (2008-2021) and Civil Engineering (from 2021) at the Latvian Council for Science; member of the PhD promotion committee

Teaching at post- and graduate levels: Data Analysis (PhD in Business Management, RSEBAA-BA); Multivariate Statistical Analysis, Transport Modelling, Scientific Seminar (Dr. Ing. in Telematics and Logistics, TSI); Data Mining (MSc in Computers Science, MIS, TSI); Research Seminar; Methods of Data Analysis and Business Forecasting (MSc in Transport and Logistics, TSI); etc.

Participation in projects: as leading researcher has participated in more than 20 European and Latvian research projects and more than 14 national transportation studies, and was scientific coordinator in 8 of them. Is/was national representative and management committee member of COST Actions CA16222 (WISE-ACT), TU1306 (CYBERPARKS), TU1004, TU0903, TU0804 and TU0801. Has great experience in coordinating different kind of projects in frame of Horizon 2020, FP, INTERREG, BSR programmes, she was coordinator of Horizon 2020 project “Enhancing excellence and innovation capacity in sustainable transport interchanges” (ALLIANCE)

Research interest: Data analysis, data mining, statistical analysis, mathematical modelling and simulation with application in different fields (transportation sphere, business, economics, networks, logistics and others)

Supervised Doctoral, Master and Bachelor Theses: Promoted 6 Doctoral, more than 90 Master theses and 70 Bachelor theses an official reviewer of 7 PhD theses

Awards: (2019) by Ministry of Education and Science; (2017, 2010, 2008) Latvian Education Funds; (2011, 2010, 2008) Riga Municipality

Profesors 

Dr. sc. ing.
Aleksandrs Grakovskis
Inženierzinātņu fakultāte
Alexander Grakovski
+371 67 109 394

Scopus

Academic degree and current position in TSI: professor, leading researcher of the Engineering Faculty, Director of BSc Program “Telecommunication Systems and Computer Networks” and MSc Program “Master of Engineering Sciences in Electronics”.

Previous experience: for more than 6 years was Dean of Computer Science and Telecommunication Faculty, Head of Telecommunication Department in Transport and Telecommunication Institute (TSI), founder of the Laboratory of Image Processing, Biometry & Automated Border Control Systems in TSI.

Membership: Member of ECTRI (since 2017), Latvian Operations Research Society, Latvian Higher School Professors Association; member of European Engineering Deans Council (2012-2013); has been a member of the steering and programme committee of the International Conference on Innovative Vocational Education and Training in Transport Area (IVETTA), 2005; programme committees of the International Conference Reliability and Statistics in Transportation and Communication (RelStat), Latvia, (9 events), Dependability of Computer Systems (DepCoS-RelMex), Poland (2 events), etc., and reviewer in transportation journals and conference proceedings. Member of Editorial Board of Journals: Transport and Telecommunication (WoS, SCOPUS), Computer Modeling and New Technologies (2012), etc.

Academic experience: Author of more than 90 publications, incl. 14 books and textbooks, chapters in the book “Sensor Network Technology Applications in the Water Supply and Transport Systems”, Ribickis, L., et al. (Scientific Monograph, Riga, RTU Press, 2017, in Latvian), papers in International Journal of Transport, Transport and Telecommunication, Mathematical Modelling and Analysis. An Expert in Transport and Logistics (2008-2021) and Civil Engineering (since 2021) at the Latvian Council for Science; member of the PhD promotion committee. Member of the expert working group of the Electronic Communications Sector Council of the Ministry of Transport of the Republic of Latvia (since 2010).

Teaching at post- and graduate level: System Theory (Dr. ing. in Telematics and Logistics, TSI); Computer Vision and Image Processing (MSc in Computers Science, TSI); Laboratory Research Workshop (MSc in Electronics, TSI); etc.

Participation in projects: as a leading researcher has participated in more than 15 European and Latvian research projects and 2 national transportation studies, has been a scientific coordinator in 4 of them, has participated in COST Action TU0804, Horizon 2020, FP, INTERREG, BSR programme’ s projects.

Research Interests: Mathematical modelling, numerical methods, dynamics of chaotic systems, signal and image processing in different fields (transportation sphere, biometry, networks, logistics and others). 

Supervised Doctoral, Master and Bachelor Theses: Promoted 1 Doctoral, more than 50 Master theses and 60 Bachelor theses, anofficial reviewer of 7 PhD theses.

Awards: by Latvian Education Fund in Computer Science (2017), IT industry (X-Infotech, 2016-2017), Riga Municipality (2010).

Profesors 

Dr. sc. ing.
Mihails Savrasovs
Inženierzinātņu fakultāte
Mihail Savrasov
+371 67100665

Current position: Vice-rector for Academic and Research, Associated professor and leading researcher of the Engineering Faculty, Director of the MSc study program “Computer Science” and MSc study program “Management of Information Systems”, head of the “Laboratory of Applied Modelling (SimLab)”, head of research cluster “Modelling-Based Systems Analysis and Design (MADSYS)”.

Experience: more than 17 years of academic and research experience, more than 10 years in academic and research administration positions: Dean of the faculty, head of Research and development department. Microsoft Certified professional in Microsoft SQL Server;  Certified specialist in using PTV VISION software (traffic flow simulation); Coursera certificates in Creating Dashboards and Storytelling with Tableau, Essential Design Principles for Tableau, Fundamentals of Visualization with Tableau, Visual Analytics with Tableau, Enterprise Systems, Innovation Product Management, Building Conversational Experiences with Dialogflow; IBM Cognitive classes certificates in Big Data Foundations – Level 2, Applied Data Science with Python – Level 2, Deep Learning.

Membership: Member of the Latvian Simulation and Modelling Society, member of Latvian Transport Development and Education Association (LaTDEA), Expert of Latvian Council for Science in Engineering Field, programme committee member of International Multi-Conference Reliability and Statistics in Transportation and Communication (2017-2020), programme committee member of Conference on sustainable urban mobility (2016, 2018, 2020), Programme committee member, member of editorial board Transport and Telecommunication Journal.

Teaching activity: Enterprise Information Systems (6ECTS, master level), Research Seminar 2 (3ECTS, master level), Simulation in Logistics (3ECTS, bachelor level), System Modelling (6ECTS, bachelor level), Chatbot Design and Development (3ECTS, bachelor level).

Publication activity: Author/co-author of more than 30 research publications in journals and conference proceedings (indexed in SCOPUS/WoS). Co-author of several methodological books for students, co-author of the monography “Sensor Network Technology Applications in the Water Supply and Transport Systems” .

Projects: for the last years participated in more than 8 international projects (Horizon2020, FP7, Erasmus+, IEE, COST) and more than 10 contract research projects with the industry.

Supervised theses: 23 master level and 16 bachelor thesis supervision with successful defence; supervision of PhD thesis in a topic “Cargo hubs management based on advanced technologies”; the official reviewer of 4 PhD thesis.

Research fields/domains: simulation modelling, information systems, AI application.

Awards: Award in competition „For the best bachelor, master and PhD work related with transport issues in Riga city” (2010, 2009, 2008, 2007), Khaim Kardonsky memory foundation award for research in statistics and reliability (2007), K. Irbīša award (2004).

Motto: “Do not be afraid of new things”.

Hobby: Carpentering, numismatics.

Profesors 

Dr. sc. ing.
Boriss Mišņevs
Inženierzinātņu fakultāte
Boriss Misnev

Academic degree and current position in TSI: professor, leading researcher of the Engineering Faculty, Director of Bachelor in Computer Science programme.

Previous experience: Rector and more than 10 years a Vice-rector for Education Affairs for Transport and Telecommunication Institute (TSI), Software Engineering team lead and Quality Manager at SWH Technology (later Exigen Latvia).

Membership: LZP expert, AIC expert; Reviewer (member of the committee) in several international conferences (IADIS ML 2009-2019, ICALT 2009, ICEE/ICIT-2014 etc.); Member of the Editorial Board of the International Women’s On-line Distance Learning Journal (WOJDE, ISSN:2147-0367); TSI Representative for Europe Informatics (Informatics Latvia); TSI Member of the Senate; MIP-2006-2018 Chairman and member of the Organizing Committee (TSI, Riga, Latvia); Member of the Latvian Operations Research Society; Member of the Latvian Association of University Professors.

Academic experience:

  • university lecturer with 40 years of experience (all types of teaching, including distance learning)
  • expert in the development and evaluation of university programs.
  • good knowledge of education and software development quality control processes (currently conducting quality audits at international level)
  • scientist in the software development industry
  • experienced university education process administrator
  • academic internship and lecturing abroad (University of Manchester, UK -1994, Ottawa University, Canada – 1995, University of Hagen, Germany – 1999, University of Florence, Italy – 2008, University of Murcia – 2014, European Humanitarian University, Lithuania – 2018, Vilnius Tech University, Lithuania – 2021).

Author of more than 50 scientific and academic publications, 3 textbooks.

Teaching at post- and graduate level: Information and Software Systems Quality Models, Scientific Seminar (MSc in Computers Science, MIS, TSI); Object-Oriented Programming, Software Engineering, Transport Modelling, Introduction into Computer Science (Bachelor in Computers Science, TSI); etc.

Participation in projects (2013-2020):

  • ERAF Project “Strengthening the academic staff of the Transport and Telecommunication Institute in the areas of strategic specialization” Nr. 8.2.2.0/18/A/011″ Nr. 8.2.2.0/18/A/011, Supervisor (2018-2020).
  • INTERREG CB 2010-2020 Project “Harmonised and Modernised Multidisciplinary Railway Education” (EDU-RAIL), Leading Researcher (2015 – 2018).
  • ERASMUS+ project iSECRET “Implementation of Software Engineering Competence Remote Evaluation for Master Program Graduates”, ID – 2015-1-LV01-KA203-013439, 2015-2017, Project Manager (2015-2017).
  • FP7: Enhancing  transfering of Intelligent Transportation System innovations to the market (TTRANS), 2012-2015, Leading Researcher (2013).

Research Interests: Object-Oriented Programming, Software Engineering, Process Maturity, Artificial Intelligence, Digital Forensic, Quality Management Systems, Online Pedagogy and E-learning.

Supervised Doctoral, Master and Bachelor Theses (number): Promoted 1 Doctoral, more than 30 Master theses and more than 50 Bachelor theses and was official reviewers of 3 PhD theses.

Awards: (2017) Nomination for King Hamad Bin Isa Al Khalifa UNESCO Award for the use of ICT in Education by the Ministry of Education and Science of Latvia.(2019); acknowledgments by Ministry of Education and Science (2005);acknowledgments by Latvian Education Fund.

Pētniecības projekti

Mēs piedāvājam studentiem iespēju piedalīties dažādos Eiropas un starptautiskos projektos, ģenerēt idejas un rast radošus risinājumus grūtībām studiju laikā!

COST logo

CLIL Network for Languages in Education: Towards bi- and multilingual disciplinary literacies (CLILNetLE) (CA21114)

06.10.2022
- 05.10.2026

CA22120 - A European Network to Leverage the Multi-Age Workforce (LeverAge)

18.10.2023
- 17.10.2027
D-Code

Fundamentals of Design Competence for Our Digital Future

01.01.2021
- 31.12.2024

Pētniecības Klasteri

Pētniecības klasteri ir atzītas pētnieku grupas, kuru pētniecības pieredze tiek izmantota kopīgā jomā vai kuri ir iesaistīti kopīgos pētniecības projektos.

Partneri

Sadarbība ar darba devējiem ir nenovērtējama, jo tieši viņi sniedz studentiem pirmo ieskatu viņu profesionālajā dzīvē. Mēs piedāvājam nepārtrauktu izaugsmi studentiem un uzturam ilgtermiņa attiecības ar partneriem, kā rezultātā institūts rada vidi, kurā studentiem ir iespēja pilnveidot sevi un tikties ar nozares pārstāvjiem.

Absolventu veiksmes stāsti

Reālajā dzīvē
"Studiju process bija pozitīvu emociju pilns. Visas šajos gados iegūtās zināšanas man patiešām ir noderējušas dzīvē. Par studijām man ir palikušas tikai labas atmiņas."
Artjoms Bilickis, 
SIA "BITE Latvija", tīklu plānošanas inženieris
Izpratne, kas nāk līdz ar pieredzi
"Studiju saturs bija piesātināts ar uzlaboto tīklošanu un inženieriju. Arī studiju programma bija padarīta sarežģītāka un tās laikā tika izveidota skaidra izpratne par sistēmas iekšējiem elementiem, kas vispārējā perspektīvā nav saskatāmi."
Aleksandrs Zolotarjovs, 
Reģionālās nodaļas IT administrators uzņēmumā "Webhelp Malaga" SLU

contact us

raksti mums