Avioinženierija

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinībās
Akreditācija: līdz 31.12.2022
Programmas apjoms:
160 CP | 240 ECTS
Iespējamās studiju formas un valodas:
 • Pilna laika - 4 gadi (latviešu, angļu)
 • Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība
  "Aviācija ir romantika un liela atbildība, tāpēc būt aviatoram vienlaikus ir romantiski, atbildīgi, prestiži un iedvesmojoši."
  Monta Aleksandra Lācāne
  Asoc. prof., 
  Dr. sc. ing.
  Monta Aleksandra Lācāne
  Programmas direktors
  Personība, kura…

  ir gatava apgūt inženierzinātņu pamatus un iegūt nepieciešamās zināšanas un pieredzi, lai strādātu par aviācijas speciālistu dažādās šīs nozares jomās: gaisa kuģu mehānisko sistēmu, dzinēju, elektronisko un sakaru sistēmu un iekārtu tehniskajā apkopē un remontā, kā arī saistībā ar projektēšanu un eksperimentāliem pētījumiem aviācijā

  Vēlas kļūt par…

  aviācijas mehānikas inženieri vai aviācijas avionikas inženieri, kas spēj kontrolēt gaisa kuģu sistēmu un konstrukcijas elementu darbību un organizēt to tehnisko apkopi, kā arī noteikt ar gaisa kuģu drošību saistītas problēmas

  Vēlas nākotnē…
  • spēt nokārtot EASA Part-66 kvalifikācijas eksāmenus, kurš palielina darba izvēles iespējas pēc studiju pabeigšanas,
  • piedalīties aviācijas tehnoloģiju izstrādē un pilnveidošanā, kā arī to testēšanā,
  • turpināt studijas maģistra līmeņa programmās gan Latvijā, gan ārvalstīs, tai skaitā TSI piedāvātajā profesionālajā maģistra programmā "Aviācijas vadība"

  Par programmu

  Bakalaura programma Aviācijas transports ir viena no populārākajām studiju programmām pasaulē, jo gaisa transporta joma ir strauji augoša un pastāvīgi attīstās, tāpēc pieprasījums pēc profesionāliem lidojuma un tehniskiem darbiniekiem nepārtraukti pieaug. Institūts studiju programmu īsteno ciešā sadarbībā ar vadošajām Latvijas un starptautiskajām aviokompānijām. Nodarbības vada profesionāļi ar praktisku pieredzi aviācijas nozarē, kā arī vieslektori no dažādām valstīm. Iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas ir pietiekamas, lai absolventi varētu sākt savu profesionālo darbību patstāvīgi. Studentiem ir iespēja turpināt izglītību profesionālajā maģistra studiju programmā Aviācijas vadība.

   Studiju maksa

    Pilna laika Nepilna laika Tālmācība
  Studiju ilgums 4 gadi - gadi - gadi
  ES iedzīvotāji EUR/gadā 2600 EUR * - -
  NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji EUR/gadā 2800 EUR - -
  Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā 3000 EUR - -

  * Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.


  Bloks A – obligātie priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Akadēmiskās prasmes un kritiskā domāšana46.0
  Augstākā matemātika812.0
  Elektrotehnika69.0
  Fizika69.0
  Matemātika23.0
  Materiālzinātne46.0
  Tehniskā mehānika46.0
  Varbūtību teorija un matemātiskā statistika46.0
  Aeronavigācijas serviss23.0
  Cilvēciskais faktors un civilā, darba un apkartējās vides aizsardzība23.0
  Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
  Elektronikas pamati23.0
  Globālās navigācijas sistēmas23.0
  Informātika un informācijas tehnoloģijas23.0
  Profesionālā angļu valoda aviācijas jomā69.0
  Tehniskā rasēšana46.0

  Bloks B – specializācijas priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Aerodinamika un lidojuma dinamika46.0
  Atbilstības uzraudzības sistēma46.0
  Aviācijas dzinēju konstrukcija un vadības sistēmas69.0
  Aviācijas likumdošana23.0
  Cipartehnika un elektroniskās sistēmas 69.0
  Digitālās tehnoloģijas aviācijā46.0
  Drošuma teorijas un tehniskās diagnostikas pamati46.0
  Gaisa kuģu avionikas sistēmas69.0
  Gaisa kuģu konstrukcija812.0
  Gaisa kuģu šķidruma-gāzes sistēmas46.0
  Gaisa kuģu tehniskās apkopes nodrošinājums46.0
  Gaisa kuģu tehniskās apkopes plānošana46.0
  Inženiermodelēšana un simulēšana46.0
  Mehānisko sistēmu modelēšana46.0
  Siltuma dzinēju teorija46.0
  Gaisa kuģu tehniskās apkopes organizēšana23.0
  Ievads specialitātē23.0
  Latviešu valoda23.0
  Lidojuma vadība 23.0
  Propelleris un tā vadības sistēmas23.0
  Svešvaloda23.0
  Tālvadības gaisa kuģu sistēmas (RPAS)23.0

  Bloks C – izvēles priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Brīvās izvēles priekšmets23.0
  Gaisa kuģu virszemes apkalpošana23.0

  Studiju programmu atbalsta:

  Smartlynx Airlines
  GM Helicopters
  airBaltic logo
  Airline Support Baltic
  Eriva

  Absolventu atsauksmes

  contact us