Avioinženierija

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinībās

Programmas apjoms: 160 CP | 240 ECTS

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 4 gadi (latviešu, angļu)

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība

Uzņemšanas noteikumi

“Aviācija ir lidmašīnu spārnu un dzinēju harmonija, kas pavada cilvēces drosmīgo ceļojumu starp mākoņiem.”

Alomar
Asoc. profesors, 
Dr. sc. ing.
Iyad Alomar
Programmas direktors
Personība, kura…

ir gatava apgūt inženierzinātņu pamatus un iegūt nepieciešamās zināšanas un pieredzi, lai strādātu par aviācijas speciālistu dažādās šīs nozares jomās: gaisa kuģu mehānisko sistēmu, dzinēju, elektronisko un sakaru sistēmu un iekārtu tehniskajā apkopē un remontā, kā arī saistībā ar projektēšanu un eksperimentāliem pētījumiem aviācijā

Vēlas kļūt par…

aviācijas mehānikas inženieri vai aviācijas avionikas inženieri, kas spēj kontrolēt gaisa kuģu sistēmu un konstrukcijas elementu darbību un organizēt to tehnisko apkopi, kā arī noteikt ar gaisa kuģu drošību saistītas problēmas

Vēlas nākotnē…
  • spēt nokārtot EASA Part-66 kvalifikācijas eksāmenus, kurš palielina darba izvēles iespējas pēc studiju pabeigšanas,
  • piedalīties aviācijas tehnoloģiju izstrādē un pilnveidošanā, kā arī to testēšanā,
  • turpināt studijas maģistra līmeņa programmās gan Latvijā, gan ārvalstīs, tai skaitā TSI piedāvātajā profesionālajā maģistra programmā “Aviācijas vadība”

Par programmu

Bakalaura programma Aviācijas transports ir viena no populārākajām studiju programmām pasaulē, jo gaisa transporta joma ir strauji augoša un pastāvīgi attīstās, tāpēc pieprasījums pēc profesionāliem lidojuma un tehniskiem darbiniekiem nepārtraukti pieaug. Institūts studiju programmu īsteno ciešā sadarbībā ar vadošajām Latvijas un starptautiskajām aviokompānijām. Nodarbības vada profesionāļi ar praktisku pieredzi aviācijas nozarē, kā arī vieslektori no dažādām valstīm. Iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas ir pietiekamas, lai absolventi varētu sākt savu profesionālo darbību patstāvīgi. Studentiem ir iespēja turpināt izglītību profesionālajā maģistra studiju programmā Aviācijas vadība.

Studiju maksa

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi  
Studiju maksa EUR/gadā3500 EUR  
Samazināta studiju maksa reflektantiem no 🇱🇻 🇱🇹 🇪🇪 🇺🇦 EUR/gadā2700 EUR  
* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.

Bloks A – obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Akadēmiskās prasmes un kritiskā domāšana4.006.0
Augstākā matemātika10.0015.0
Aviācijas likumdošana4.006.0
Elektrotehnika6.009.0
Fizika4.006.0
Materiālzinātne4.006.0
Tehniskā mehānika4.006.0
Tehniskā rasēšana4.006.0
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika4.006.0
Aviācijas angļu valoda4.006.0
Cilvēka faktors2.003.0
Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība2.003.0
Ekspluatācijas prakse I2.003.0
Ekspluatācijas prakse II4.006.0
Mācību prakse4.006.0
Bakalaura darbs10.0015.0

Bloks B – specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Aerodinamika un lidojuma dinamika4.006.0
Atbilstības uzraudzības sistēma4.006.0
Aviācijas dzinēju konstrukcija un vadības sistēmas6.009.0
Cipartehnika un elektroniskās sistēmas 4.006.0
Digitālās tehnoloģijas aviācijā4.006.0
Drošuma teorijas un tehniskās diagnostikas pamati4.006.0
Gaisa kuģu avionikas sistēmas6.009.0
Gaisa kuģu konstrukcija un stiprība 6.009.0
Gaisa kuģu šķidruma-gāzes sistēmas4.006.0
Gaisa kuģu tehniskās apkopes nodrošinājums4.006.0
Gaisa kuģu tehniskās apkopes plānošana4.006.0
Inženiermodelēšana un simulēšana4.006.0
Mehānisko sistēmu modelēšana4.006.0
Aeronavigācijas serviss2.003.0
Aviācijas uzņēmējdarbības pamati2.003.0
Elektronikas pamati2.003.0
Gaisa kuģu tehniskās apkopes organizēšana2.003.0
Gaisa kuģu virszemes apkalpošana2.003.0
Globālās navigācijas sistēmas2.003.0
Iekšdedzes dzinēji2.003.0
Ievads specialitātē2.003.0
Latviešu valoda ārvalstu studējošajiem2.003.0
Lidojuma vadība 2.003.0
Propelleris un tā vadības sistēmas2.003.0
Svešvaloda 12.003.0
Tālvadības gaisa kuģu sistēmas (RPAS)2.003.0

Bloks C – izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Brīvās izvēles priekšmets6.009.0

Studiju programmu atbalsta:

GM Helicopters logo
ERIVA logo
airBaltic logo
logo
Smartlynx-Airlines-logo

Absolventu atsauksmes

Roman Gorodnij foto
Knowledge and skills…
"I always dreamed to connect my life with aviation. The knowledge and skills I gained during my studies allowed me to get a profession that is in demand in all counties around the world"
Roman Gorodnij, 
leading engineer of Airline Support Baltic

contact us

raksti mums