Aviācijas transporta laboratorija APAC

Laboratorijas vadītājs:

Mg. sc. ing.
Jurijs Solovjovs
TSI/APAC pamatapmācibas vaditājs,
Licencēts aviācijas inženieris
Jurijs Solovjovs
+37167100576

Transporta un sakaru institūta Akadēmiskā un Profesionālā Aviācijas Centra (TSI APAC) aviācijas transporta laboratorija ir paredzēta gaisa kuģu un to sastāvdaļu tehniskās apkopes praktisko apmācību veikšanai. Tas ļauj labāk izprast teorētisko materiālu, attīstīt problēmu risināšanas prasmes un apgūt nepieciešamās praktiskās zināšanas un kompetences, kas ir saistītas ar gaisa kuģu tehnisko apkopi.

Flight simulator

Praktiskā pieredze, ko studenti gūst laboratorijā, ir vērsta uz:

 • ieskatu gaisa kuģu un dzinēju tehniskās apkopes un remonta speciālistu darbā;
 • iepazīšanos ar jauniem materiāliem, ko izmanto gaisa kuģu un to sastāvdaļu ražošanā un remontā;
 • kompetentu lēmumu pieņemšanu aviācijas iekārtu tehniskās ekspluatācijas un remonta jomā;
 • aviācijas iekārtu tehniskās apkopes, un lidojumderīguma uzturēšanas “tehniskās kultūras” attīstību.

Gaisa kuģu tehniskās apkopes procesu un metožu apguve ļauj studentiem iegūt nepieciešamo kvalifikāciju kā arī pieņemt pareizus lēmumus veicot gaisa kuģa tehnisko apkopi.

Laboratorijas aprīkojuma kvalitāte un daudzums, kā arī pasniedzēju kvalifikācija ļauj veikt daudzveidīgus praktiskos darbus bakalaura studiju programmas “Avioinženierija” ietvaros.

Laboratorijās ir iekārtas, instrumenti un aprīkojums, lai apgūtu nepieciešamās prasmes aeronavigācijas iekārtu apkopē.

Gaisa kuģu sistēmu stendi:

 • Gaisa kuģu bremžu pretbloķēšanas sistēmas stends Anti-Skid Brake System AL37;
 • Virzuļdzinēja digitālais stends/trenažieris Digital Engine Instrument E60;
 • Šasijas hidraulikas sistēmas stends Hydraulic Landing Gear System AL14 ;
 • Gaisa kuģu pretapledošanas sistēmas stends Ice&Rain Protection System AS61 ;
 • Hidrauliskās sistēmas apmācību stends Hydraulic Training System HS-2000;
 • Eksperimentālā iekārta pretestības koeficienta un cēlējspēka noteikšanai dažādas formas ķermeņiem;
 • Lidmašīna Cessna-152 un tās konstrukciju elementi;
 • Tehniskās apkopes virtuālais trenažieris VMT – Virtual Maintenance Trainer ;
 • Virtuālais procedūru trenažieris VPT – Virtual Procedure Trainer;
 • Inženiertehniskā personāla datorizēta apmācība CBT – Computer Based Training;
 • An-2 lidmašīna un tās tehniskajai apkopei nepieciešamais aprīkojums un tehniskā dokumentācija.

Aviācijas centrā ir tehniskās literatūras un dokumentācijas bibliotēka, kas sniedz iespēju atbilstoši sagatavoties praktiskajiem darbam.

contact us

raksti mums