Computer-Sciences,-BSc

Datorzinātnes

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Dabaszinātņu  bakalaura grāds datorzinātnēs

Programmas apjoms: 160 KP | 240 ECTS

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 4 gadi (latviešu, angļu)
  • Nepilna laika – 5 gadi (latviešu, angļu)

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība

Uzņemšanas noteikumi

“Veidojiet programmatūru izstrādātāja karjeru, iegūstot bakalaura grādu datorzinātnēs. Uzkrājiet pieredzi un iemaņas, kas nepieciešamas, lai sekmīgi spētu darboties vienā no straujāk augošajām nozarēm!”

Irina Pticina
Profesore, 
Dr. sc. ing.
Irina Pticina
Programmas direktors

1.vietā starp Latvijas privātajām augstskolām datorzinātņu jomā pēc darba devēju ieteikumiem

Personība, kura…

vēlas iegūt zināšanas un pieredzi datorzinātnēs, lai varētu veidot karjeru kādā no šīs zinātnes novirzieniem, kur nepieciešamas eksperta līmeņa iemaņas

Vēlas kļūt par…

analītiķi / datorsistēmu inženieri, lietojumprogrammatūras izstrādes inženieri, programmatūras inženieri, mājas lapas izstrādātāju, informācijas drošības speciālistu, testēšanas inženieri, QA inženieri, automatizācijas risinājumu arhitektu, automatizācijas risinājumu izstrādātāju

Vēlas nākotnē…

definēt, aprakstīt un analizēt praktiskas datorzinātņu problēmas

atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to, lai atrisinātu skaidri definētas problēmas

piedalīties programmatūras produktu izstrādē

demonstrēt izpratni par datorzinātņu lomu plašākā sociālā kontekstā

uzņemties atbildību par dalību programmatūras izstrādes projektos

Par programmu

Bakalaura programma datorzinātnēs ir viena no pieprasītākajām bakalaura programmām pasaulē. Izglītoti datorspeciālisti ar fundamentālām zināšanām datorzinātnēs, augstākajā matemātikā un datortehnoloģijās spēj patstāvīgi adaptēties profesionālam darbam mainīgas darba vides apstākļos. Programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar vadošajiem Latvijas un starptautiskiem IT uzņēmumiem. Lekcijas un praktiskās nodarbības vada augsti kvalificēti pilna laika akadēmiķi un vieslektori no ārzemēm. Iegūtās zināšanas dod iespēju absolventiem patstāvīgi adaptēties profesionālajam un mainīgajam darba tirgum, kā arī turpināt studijas maģistrantūrā.

Studiju maksa

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā3500 EUR3500 EUR 
Samazināta studiju maksa reflektantiem no 🇱🇻 🇱🇹 🇪🇪 🇺🇦 🇪🇺 un EEZ, EUR/gadā2700 EUR2200 EUR 
* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.

Bloks A – obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Augstākā matemātika10.0015.0
Datoru un datorsistēmu arhitektūra8.0012.0
Datu bāzes un bankas4.006.0
Datu struktūras un algoritmi4.006.0
Diskrētā matemātika4.006.0
Kiberdrošība4.006.0
Mākoņdatošana un lietu internets4.006.0
Objektorientētā programmēšana4.006.0
Operētājsistēmas4.006.0
Optimizācijas metodes2.003.0
Programmatūras konstruēšanas tehnoloģija6.009.0
Programmēšana6.009.0
Programmēšanas valodu principi4.006.0
Sistēmas programmēšana4.006.0
Sistēmu modelēšana4.006.0
Skaitliskās metodes 4.006.0
Statistisko datu datorapstrādes metodes4.006.0
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika4.006.0
Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība2.003.0
Ievads specialitātē2.003.0
Profesionālā angļu valoda informācijas tehnoloģiju jomā6.009.0
Datu bāzes un bankas (KD)2.003.0
Diskrētā matemātika KD2.003.0
Grupas projekts2.003.0
Objektorientētā programmēšana KD2.003.0
Programmēšana KD2.003.0
Bakalaura darbs (CS)10.0015.0

Bloks B – specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Blokķēdes tehnoloģijas4.006.0
Datorgrafika4.006.0
Datortīkli8.0012.0
Funkcionālā programmēšana2.003.0
Iebūvētās elektronikas iekārtas un to programmēšana2.003.0
Ievads intelektuālās sistēmās4.006.0
Loģiskā programmēšana2.003.0
Web-aplikāciju uzbūve2.003.0
Angļu valoda karjeras vadībā2.003.0
Ievads zinātniskajā pētniecībā2.003.0
Jaunuzņēmuma izveides pamati2.003.0
Java aplikācijas izstrāde2.003.0
Kvantu skaitļošana2.003.0
Latviešu valoda2.003.0
Svešvaloda2.003.0

Bloks C – izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Brīvās izvēles priekšmets6.009.0

Absolventu atsauksmes

Ivan-Vishnyov
Apkārt pasaulei
"Izglītība palīdzēja noslīpēt manu raksturu. Man iemācīja, kā jāmācās. Es apguvu risinājumus, kas tiek izmantoti visā pasaulē."
Ivans Vishnyovs, 
"Engine" dibinātājs
Oleg-Zenkov
Datorzinātnes
"Transporta un sakaru institūta programma "Datorzinātnes" nodrošināja visas nepieciešamās pamatzināšanas, kas tika papildinātas ar praktiskajām nodarbībām mūsdienīgu programmnodrošinājumu izstrādē un arī tādos, ar šo tēmu saistītos priekšmetos, kā piemēram: programmēšanas valodas, datortīkli, sistēmu arhitektūra, projektu vadība, kā arī matemātika. Pateicoties TSI lieliskajai pasniedzēju komandai, viss studiju process bija interesants un viegls. Iegūtās vērtīgās zināšanas esmu transformējis prasmēs, kuras šobrīd izmantoju savā profesionālajā dzīvē, strādājot par tehnisko direktoru starptautiskā programmnodrošinājuma izstrādes kompānijā, kas nodrošina elektroniskās identifikācijas, maksājumu karšu un maksājumu apstrādes risinājumus valsts institūcijās."
Oļegs Zenkovs, 
tehniskais direktors "X INFOTECH" Kenija
Alina Karpelceva
Jo augstāk es kāpju...
"Jo augstāk es kāpju pa izstrādātāja karjeras kāpnēm, jo vairāk es izmantoju un novērtēju to spēcīgo teorētisko bāzi, ko man sniedza TSI. Institūta laikā es izveidoju lieliskus kontaktus, kas man palīdzēja kļūt par pasākumu organizatori un popularizēt tehnoloģiju zināšanas Rīgā un ne tikai."
Alina Karpelceva, 
Shopify (Vilnius, Lithuania) – "Front-End" izstrādātāja un "Scrum Master" "Riga TechGirls" (Rīga, Latvija) – līdzdibinātāja, valdes locekle

contact us

raksti mums