Datorzinātnes

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Dabaszinātņu Bakalaurs Datorzinātnēs
Akreditācija: līdz 31.12.2023
Programmas apjoms:
160 CP | 240 ECTS
Iespējamās studiju formas un valodas:
 • Pilna laika - 4 gadi (latviešu, angļu)
 • Nepilna laika - 5 gadi (latviešu, angļu)
 • Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība
  "Veidojiet programmatūru izstrādātāja karjeru, iegūstot bakalaura grādu datorzinātnēs. Uzkrājiet pieredzi un iemaņas, kas nepieciešamas, lai sekmīgi spētu darboties vienā no straujāk augošajām nozarēm!"
  Boriss Misnev
  Profesors, 
  Dr. sc. ing.
  Boriss Mišņevs
  Programmas direktors
  Personība, kura…

  vēlas iegūt zināšanas un pieredzi datorzinātnēs, lai varētu veidot karjeru kādā no šīs zinātnes novirzieniem, kur nepieciešamas eksperta līmeņa iemaņas

  Vēlas kļūt par…

  analītiķi/datorsistēmu inženieri, lietojumprogrammatūras izstrādes inženieri, programmatūras inženieri, mājas lapas izstrādātāju, informācijas drošības speciālistu, testēšanas inženieri, QA inženieri, automatizācijas risinājumu arhitektu, automatizācijas risinājumu izstrādātāju

  Vēlas nākotnē…

  definēt, aprakstīt un analizēt praktiskas datorzinātņu problēmas

  atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to, lai atrisinātu skaidri definētas problēmas

  piedalīties programmatūras produktu izstrādē

  demonstrēt izpratni par datorzinātņu lomu plašākā sociālā kontekstā

  uzņemties atbildību par dalību programmatūras izstrādes projektos

  Par programmu

  Bakalaura programma datorzinātnēs ir viena no pieprasītākajām bakalaura programmām pasaulē. Izglītoti datorspeciālisti ar fundamentālām zināšanām datorzinātnēs, augstākajā matemātikā un datortehnoloģijās spēj patstāvīgi adaptēties profesionālam darbam mainīgas darba vides apstākļos. Programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar vadošajiem Latvijas un starptautiskiem IT uzņēmumiem. Lekcijas un praktiskās nodarbības vada augsti kvalificēti pilna laika akadēmiķi un vieslektori no ārzemēm. Iegūtās zināšanas dod iespēju absolventiem patstāvīgi adaptēties profesionālajam un mainīgajam darba tirgum, kā arī turpināt studijas maģistrantūrā.

   Studiju maksa

    Pilna laika Nepilna laika Tālmācība
  Studiju ilgums 4 gadi 5 gadi gadi
  ES iedzīvotāji EUR/gadā 2200 EUR * 1760 EUR *
  NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji EUR/gadā 2700 EUR
  Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā 3000 EUR

  * Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.


  Bloks A – obligātie priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Augstākā matemātika1015.0
  Datoru un datorsistēmu arhitektūra812.0
  Datu bāzes un bankas46.0
  Datu struktūras un algoritmi46.0
  Diskrētā matemātika46.0
  Objektorientētā programmēšana46.0
  Operētājsistēmas46.0
  Optimizācijas metodes23.0
  Programmatūras izstrādes projektu vadība23.0
  Programmatūras konstruēšanas tehnoloģija812.0
  Programmēšana69.0
  Programmēšanas valodu principi46.0
  Sistēmas programmēšana46.0
  Sistēmu modelēšana46.0
  Skaitliskās metodes 46.0
  Statistisko datu datorapstrādes metodes46.0
  Varbūtību teorija un matemātiskā statistika46.0
  Angļu valoda karjeras vadībā23.0
  Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
  Ievads specialitātē23.0
  Izstrāde .Net vidē 23.0
  Lietišķā komunikācija profesionālā darbībā23.0
  Mobilo un tīkla aplikācijas izstrādē23.0
  Profesionālā angļu valoda informācijas tehnoloģiju jomā69.0
  Datu bāzes un bankas (KD)23.0
  Diskrētā matemātika KD23.0
  Objektorientētā programmēšana KD23.0
  Programmēšana KD23.0
  Bakalaura darbs (CS)1015.0

  Bloks B – specializācijas priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Datortīkli812.0
  Funkcionālā programmēšana23.0
  Iebūvētās elektronikas iekārtas un to programmēšana23.0
  Ievads intelektuālās sistēmās46.0
  Kompilatoru projektēšana46.0
  Loģiskā programmēšana23.0
  Web-aplikāciju uzbūve23.0
  Datorgrafikas algoritmiskie līdzekļi23.0
  Datortīklu drošība23.0
  Ievads lietotāja pieredzes (UX) dizainā23.0
  Java aplikācijas izstrāde23.0
  Latviešu valoda23.0
  Svešvaloda23.0
  Web-aplikāciju izstrādāšanas līdzekļi23.0

  Bloks C – izvēles priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Brīvās izvēles priekšmets812.0

  Absolventu atsauksmes

  Ivan Vishnyov
  Apkārt pasaulei
  "Izglītība palīdzēja noslīpēt manu raksturu. Man iemācīja, kā jāmācās. Es apguvu risinājumus, kas tiek izmantoti visā pasaulē."
  Ivans Vishnyovs, 
  "Engine" dibinātājs
  Oleg Zenkov
  Datorzinātnes
  "Transporta un sakaru institūta programma "Datorzinātnes" nodrošināja visas nepieciešamās pamatzināšanas, kas tika papildinātas ar praktiskajām nodarbībām mūsdienīgu programmnodrošinājumu izstrādē un arī tādos, ar šo tēmu saistītos priekšmetos, kā piemēram: programmēšanas valodas, datortīkli, sistēmu arhitektūra, projektu vadība, kā arī matemātika. Pateicoties TSI lieliskajai pasniedzēju komandai, viss studiju process bija interesants un viegls. Iegūtās vērtīgās zināšanas esmu transformējis prasmēs, kuras šobrīd izmantoju savā profesionālajā dzīvē, strādājot par tehnisko direktoru starptautiskā programmnodrošinājuma izstrādes kompānijā, kas nodrošina elektroniskās identifikācijas, maksājumu karšu un maksājumu apstrādes risinājumus valsts institūcijās."
  Oļegs Zenkovs, 
  tehniskais direktors "X INFOTECH" Kenija
  Alina Karpelceva
  Jo augstāk es kāpju...
  "Jo augstāk es kāpju pa izstrādātāja karjeras kāpnēm, jo vairāk es izmantoju un novērtēju to spēcīgo teorētisko bāzi, ko man sniedza TSI. Institūta laikā es izveidoju lieliskus kontaktus, kas man palīdzēja kļūt par pasākumu organizatori un popularizēt tehnoloģiju zināšanas Rīgā un ne tikai."
  Alina Karpelceva, 
  "4Finance" (Viļņa, Lietuva) – "Front-End" izstrādātāja un "Scrum Master" "Riga TechGirls" (Rīga, Latvija) – līdzdibinātāja, valdes locekle

  contact us