Electronics,-MSc

Datorinženierija un elektronika

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Inženierzinātņu   maģistra grāds datorinženierijā un elektronikā

Programmas apjoms: 80 KP | 120 ECTS / 60 KP | 90 ECTS

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 2 gadi / 1.5 gadi (angļu, latviešu)
  • Nepilna laika – 2.5 gadi / 2 gadi (angļu, latviešu)

Uzņemšanas prasības: Inženierzinātņu bakalaura grāds elektronikā, elektrotehnikā, informācijas tehnoloģijās; dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs vai fizikā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība elektronikā, fizikā vai datorzinātnēs.

Uzņemšanas noteikumi

* 2023./2024.ak.gadā studiju programmā piešķiramais grāds mainīsies uz inženierzinātņu maģistra grāds elektronikā un automātikā. Programmu būs iespējams apgūt arī īsajā variantā 60 KP apjomā 1 gada 6 mēnešu pilna laika klātienes studijās un 2 gadu nepilna laika neklātienes studijās.

“Šī studiju programma sagatavo speciālistus ar starptautisku kvalifikāciju iegultās elektronikas jomā, kuri pārzina inženierzinātņu principus un spēj izstrādāt modernas elektroniskās reāllaika sistēmas.”

Alexander Grakovski
Profesors, 
Dr. sc. ing.
Aleksandrs Grakovskis
Programmas direktors
Personība, kura…

Vēlas iegūt augsti kvalificēta speciālista izglītību elektronikas jomā, lai varētu:

pretendēt uz tehniskās nodaļas vai laboratorijas vadītāja amatu ražotnē, valsts iestādēs,  pētniecības institūtos un universitātēs.

iesaistīties starptautiskos projektos, kuros nepieciešami aparatūras un programmatūras izstrādē specialisti elektronikas jomā

patstāvīgi veikt zinātniskus pētījumus

turpināt izglītību doktorantūrā

Vēlas kļūt par…

Projektu vadītājs elektronikas jomā

Ražošanas nodaļas vadītājs

Vietējo un starptautisko projektu konsultants elektronikas jomā

Iegulto sistēmu programmatūras vai aparatūras  vadošais programmētājs

Lektors un vēlāk profesors universitātē

Vēlas nākotnē…

izmantot praksē jaunākās matemātiskās metodes, modernus un progresīvus ciparu signālu apstrādes algoritmus, inteliģentus datu analīzes algoritmus un iegulto elektronisko sistēmu programmatūras realizācijas metodes.

Par programmu

Programma sagatavo speciālistus ar starptautisku kvalifikāciju elektronikas, viedo tehnoloģiju vadības, datorredzes un elektronisko sakaru jomā. Absolventi pārzina inženierzinātņu principus un spēj izstrādāt mūsdienīgas elektroniskās, robotikas un sakaru reāllaika sistēmas. Iesaistieties vadošajās programmatūras un aparatūras izstrādē, problēmu risināšanā un kļūstiet par inovāciju vēstnesi!

Īss video par programmu

Jauktais režīms

Studiju forma

Plānotais grafiks (Diena/Laiks)

Paredzētā intensitāte

(nedēļā)

Teorētiskās nodarbības: Attālināti \ Sinhroni

Otrdiena-Ceturtdiena (18.15-21.30),
2 vakari nedēļā pēc nodarbību saraksta

2-4 nodarbības (4-8 ak.st)

Apmācības, praktiskās nodarbības, semināri, diskusijas, grupu darbs: klātienē

Piektdienas vakari (18.15-21.30)  + sestdienas (8.45-15.45), katru nedēļu

4-6 nodarbības (8-12 ak.st)

Patstāvīgas individuālas vai grupu studijas

Semestra laikā
(ieskaitot eksāmenu sesijas)

Vidēji 20 ak.st

Studiju maksa

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2 gadi2.5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā4500 EUR4500 EUR 
Samazināta studiju maksa reflektantiem no 🇱🇻 🇱🇹 🇪🇪 🇺🇦 🇪🇺 un EEZ, EUR/gadā2700 EUR2700 EUR 
* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.

Bloks A – obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Intelektuālā datu apstrāde4.006.0
Operacionālas sistēmas reālajā laikā4.006.0
Signālu ciparu apstrādes algoritmi un sistēmas8.0012.0
Sistēmu optimizācija4.006.0
Integrālās transformācijas signālu ciparu apstrādē2.003.0
Latviešu valoda2.003.0
Zinātniskais seminārs I2.003.0
Zinātnisko pētījumu metodoloģija2.003.0
Maģistra darbs20.0030.0

Bloks B – specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Bezvadu iebūvētas sistēmas4.006.0
Iebūvētas sistēmas uz moderno MK bāzē4.006.0
Intelektuālās sistēmas-14.006.0
Signālu adaptīvā apstrāde4.006.0
Signālu procesoru pielietošana signālu ciparu apstrādē4.006.0
Superaugstas frekvences ķēdes projektēšana4.006.0
Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība2.003.0
Zinātniski pētnieciskais laboratorijas praktikums4.006.0

Bloks C – izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Brīvās izvēles priekšmets 4 6.0

Studiju programmu atbalsta:

HansaMatrix JSC logo
SAF logo
ALFA RPAR logo
mikrotik logo
UAV Factory logo

Absolventu atsauksmes

Deniss_Baribins
New knowledge and skills
"Study at TSI expand my horizons and boosted my professional life, I developed as a person as well. The skills acquired at the institute allow me to find quick and innovative solutions to the problem"
Deniss Baribins, 
Radio equipment engineer

contact us

raksti mums