Informācijas sistēmu vadība

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Inženierzinātņu Maģistrs Informācijas Sistēmu Vadībā
Akreditācija: līdz 30.06.2023
Programmas apjoms:
80 CP | 120 ECTS
Iespējamās studiju formas un valodas:
 • Pilna laika - 2 gadi (latviešu, angļu) Nodarbības tiek organizētas pa dienu vai vakaros
 • Nepilna laika - 2,5 gadi (latviešu, angļu) Nodarbības tiek organizētas sestdienās vai pēc moduļu grafika (aptuveni 1x mēnesī piektdienā 16:00-21:30, sestdienā 10:30-17:00, svētdienā 10:30-15:30)
 • Tālmācība - 2,5 gadi (angļu)
 • Uzņemšanas prasības: Augstākā izglītība. Inženierzinātņu bakalaura grāds, vai dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs vai matemātikā, vai sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē vai ekonomikā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorzinātnēs, informācijas sistēmās, elektronikā, loģistika, uzņēmējdarbībā vai ekonomikā.
  "Šī studiju programma paver jaunas iespējas ikvienam, kas nodarbojas vai vēlas nodarboties ar IT/IS risinājumiem. Iegūstiet jaunas zināšanas un jaunas iemaņas, kļūstiet par visā pasaulē pieprasītu IT/IS speciālistu."
  Mihails Savrasovs
  Profesors, 
  Dr. sc. ing.
  Mihails Savrasovs
  Programmas direktors
  Personība, kura…

  ir zinātkāra un interesējas par IT projektiem, informācijas sistēmām, biznesa analītiku, IT infrastruktūru

  ir atvērta jaunām tehnoloģijām un spēj darboties ar lielu informācijas apjomu

  spēj domāt plaši un stratēģiski

  ir apveltīta ar vadītāja un organizatoriskām dotībām

  Vēlas kļūt par…

  pieprasītu speciālistu vai vadītāju IT/IS jomā, kas var strādāt valsts un privātajā sektorā par IT projektu vadītāju, konsultantu, nodaļas vadītāju, biznesa analītiķi, kā arī ieviest un uzturēt informācija sistēmas

  Vēlas nākotnē…

  realizēt sevi kā kvalificētu profesionāli sistēmanalīzes, biznesa procesu, IT projektu vadības, biznesa analītikas jomās

  izprast tehnoloģiju attīstības virzienus un adaptēt jaunas inovatīvās IT/IS tehnoloģijas, kas paredzētas biznesa problēmu risināšanai, lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi

  risināt sarežģītus uzdevumus uzņēmuma iekšējā vidē, gan sociālajā, gan ekonomiskajā, gan kultūras aspektā, izmantojot IT/IS tehnoloģiju risinājumus

  vadības procesā pieņemt uz datiem balstītus lēmumus

  Par programmu

  Informācijas sistēmu vadības maģistra programma aptver gan biznesa, gan tehnoloģiskās iemaņas. Tā sagatavo pasaules klases speciālistus ar dziļām zināšanām mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, kā arī šo tehnoloģiju izmantošanu dažādos kontekstos. Iegūtās zināšanas un prasmes dos jums iespēju kļūt par vērtīgu un nozīmīgu posmu starp tehnoloģiju izstrādātājiem un lietotājiem (sabiedrība un uzņēmēji). Programma fokusējas uz informācijas sistēmu vadību, vadības maiņas aspektiem un tehnoloģiju izmantošanu. Studiju procesa laikā studentiem tiek nodrošinātas lekcijas, praktiskie uzdevumi un situācijas analīze labāko vietējo un ārvalstu profesoru, kā arī nozares profesionāļu vadībā un uzraudzībā. Uzsāciet studijas jau tagad, lai iegūtu starptautisku pieredzi, kuru nodrošina pieaicinātie profesori no Deusto Universitātes (Spānija), Tokijas Elektrokomunikāciju universitātes (Japāna), Thessaly Universitātes (Grieķija) utt.

  Pēc studiju programmas sekmīgas pabeigšanas jūs mācēsiet identificēt biznesa problēmas, nodrošināt to risinājumus, kas balstīti uz mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, vadīt un novērtēt IT projektus.

  Īss video par programmu

   Studiju maksa

    Pilna laika Nepilna laika Tālmācība
  Studiju ilgums 2 gadi 2.5 gadi 2.5 gadi
  ES iedzīvotāji EUR/gadā 2400 EUR * 1920 EUR * 1700 EUR
  NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji EUR/gadā 3200 EUR 2560 EUR 1700 EUR
  Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā 3500 EUR 2800 EUR 1700 EUR

  * Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.


  Bloks A – obligātie priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Biznesa procesu modelēšana un vadība46.0
  Finanšu vadīšana46.0
  Informācijas sistēmas un tehnoloģijas46.0
  Informācijas tehnoloģiju projektu vadība46.0
  Intelektuālā datu apstrāde46.0
  Intelektuālās sistēmas-123.0
  Kiberdrošība un datu aizsardzība46.0
  Lielie dati: dzīvības cikls23.0
  Lielie dati: no datiem līdz produktam23.0
  Prasību vadība46.0
  Uzņēmuma intelektuālie resursi (BI)46.0
  Zinātniskais seminārs I23.0
  Zinātniskais seminārs II23.0
  Zinātnisko pētījumu metodoloģija23.0
  Maģistra darbs2030.0

  Bloks B – specializācijas priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Korporatīvās informācijas sistēmas 46.0
  Programmatūras un informācijas sistēmu kvalitātes modeļi46.0
  Sistēmu teorija un sistēmu analīze46.0
  Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
  Latviešu valoda23.0

  Bloks C – izvēles priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Brīvās izvēles priekšmets 4 6.0

  Studiju programmu atbalsta:

  X InfoTech logo
  accenture logo
  Emergn logo
  C.T.Co logo

  Absolventu atsauksmes

  Mihails Glukačevs
  Labi strukturēta informācija un jaunas profesionālās prasmes
  "Jau diezgan ilgi strādāju IT jomā un esmu secinājis, ka maģistra studiju programmā apgūtais materiāls man devis iespēju strukturēt un atjaunot savas prasmes, papildinot teorētiskās zināšanas, kā arī iemācīties daudz jauna profesionālajā jomā."
  Mihails Glukačevs, 
  Ontarget Labs, testēšanas menedžeris.
  Alumni Aleksandr Avdeikin
  Teorētiskā sagatavotība
  "Man bija liela praktiskā pieredze, taču pietrūka teorētisko zināšanu IT/IS jomā. Maģistra grāds IS man deva iespēju labāk vadīt uzņēmuma resursus un pētnieciskās aktivitātes."
  Aleksandrs Avdeikins, 
  "TrialtoLatvia"SIA, R&D un IT departamenta vadītājs
  Alumni Katerina Alfimova
  Iespēja uzsākt karjeru IT sfērā
  "Maģistra grāds IS man deva iespēju uzsākt karjeru IT sfērā pēc bakalaura grāda iegūšanas ar IT nesaistītā jomā. Un es to izmantoju…"
  Katerina Alfimova, 
  "Idea Port Riga"AS, projektu vadītāja, biznesa analītiķe, UX speciāliste
  Alumni Alisa Serjogina
  Jaunas zināšanas un prasmes datu vadības jomā
  "Pateicoties MIS programmai es ieguvu jaunas zināšanas un prasmes lielo datu apstrādē, intelekto datu apstrādē, mākslīgā intelekta un IT projektu vadības jomā. Tas palīdzēja man kļūt par vērtīgu darbinieku darba tirgū."
  Alisa Serjogina, 
  "X InfoTech"SIA, atbalsta departamenta vadītāja

  contact us