Management-of-Information-Systems

Informācijas sistēmu vadība

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Dabaszinātņu maģistra grāds datorinformācijas sistēmās

Programmas apjoms: 80 KP | 120 ECTS / 60 KP | 90 ECTS

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 2 gadi / 1.5 gadi (latviešu, angļu)
  • Nepilna laika – 2,5 gadi / 2 gadi (latviešu, angļu)
  • Tālmācība – 2,5 gadi / 2 gadi (angļu)

Uzņemšanas prasības: Augstākā izglītība. Inženierzinātņu bakalaura grāds, vai dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs vai matemātikā, vai sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē vai ekonomikā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorzinātnēs, informācijas sistēmās, elektronikā, loģistika, uzņēmējdarbībā vai ekonomikā.

Uzņemšanas noteikumi

“Šī studiju programma paver jaunas iespējas ikvienam, kas nodarbojas vai vēlas nodarboties ar IT/IS risinājumiem. Iegūstiet jaunas zināšanas un jaunas iemaņas, kļūstiet par visā pasaulē pieprasītu IT/IS speciālistu.”

Mihail Savrasov
Profesors, 
Dr. sc. ing.
Mihails Savrasovs
Programmas direktors
Personība, kura…

ir zinātkāra un interesējas par IT projektiem, informācijas sistēmām, biznesa analītiku, IT infrastruktūru

ir atvērta jaunām tehnoloģijām un spēj darboties ar lielu informācijas apjomu

spēj domāt plaši un stratēģiski

ir apveltīta ar vadītāja un organizatoriskām dotībām

Vēlas kļūt par…

pieprasītu speciālistu vai vadītāju IT/IS jomā, kas var strādāt valsts un privātajā sektorā par IT projektu vadītāju, konsultantu, nodaļas vadītāju, biznesa analītiķi, kā arī ieviest un uzturēt informācija sistēmas

Vēlas nākotnē…

realizēt sevi kā kvalificētu profesionāli sistēmanalīzes, biznesa procesu, IT projektu vadības, biznesa analītikas jomās

izprast tehnoloģiju attīstības virzienus un adaptēt jaunas inovatīvās IT/IS tehnoloģijas, kas paredzētas biznesa problēmu risināšanai, lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi

risināt sarežģītus uzdevumus uzņēmuma iekšējā vidē, gan sociālajā, gan ekonomiskajā, gan kultūras aspektā, izmantojot IT/IS tehnoloģiju risinājumus

vadības procesā pieņemt uz datiem balstītus lēmumus

Par programmu

Informācijas sistēmu vadības maģistra programma aptver gan biznesa, gan tehnoloģiskās iemaņas. Tā sagatavo pasaules klases speciālistus ar dziļām zināšanām mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, kā arī šo tehnoloģiju izmantošanu dažādos kontekstos. Iegūtās zināšanas un prasmes dos jums iespēju kļūt par vērtīgu un nozīmīgu posmu starp tehnoloģiju izstrādātājiem un lietotājiem (sabiedrība un uzņēmēji). Programma fokusējas uz informācijas sistēmu vadību, vadības maiņas aspektiem un tehnoloģiju izmantošanu. Studiju procesa laikā studentiem tiek nodrošinātas lekcijas, praktiskie uzdevumi un situācijas analīze labāko vietējo un ārvalstu profesoru, kā arī nozares profesionāļu vadībā un uzraudzībā. Uzsāciet studijas jau tagad, lai iegūtu starptautisku pieredzi, kuru nodrošina pieaicinātie profesori no Deusto Universitātes (Spānija), Tokijas Elektrokomunikāciju universitātes (Japāna), Thessaly Universitātes (Grieķija) utt.

Pēc studiju programmas sekmīgas pabeigšanas jūs mācēsiet identificēt biznesa problēmas, nodrošināt to risinājumus, kas balstīti uz mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, vadīt un novērtēt IT projektus.

Jauktais režīms

MIS + Studiju programma tiek nodrošināta jauktā režīmā. Sīkāku informāciju skatiet zemāk esošajā grafikā:

Studiju forma

Plānotais grafiks (Diena/Laiks)

Paredzētā intensitāte

(nedēļā)

Teorētiskās nodarbības: Attālināti \ Sinhroni

Otrdiena-Ceturtdiena (18.15-21.30),
2 vakari nedēļā pēc nodarbību saraksta

2-4 nodarbības (4-8 ak.st)

Apmācības, praktiskās nodarbības, semināri, diskusijas, grupu darbs: klātienē

Piektdienas vakari (18.15-21.30)  + sestdienas (8.45-15.45), katru nedēļu

4-6 nodarbības (8-12 ak.st)

Patstāvīgas individuālas vai grupu studijas

Semestra laikā
(ieskaitot eksāmenu sesijas)

Vidēji 20 ak.st

*Dienas: otrdiena, ceturtdiena, piektdiena, sestdiena (var mainīties, pamatojoties uz studenta pieprasījumu)

Studiju maksa

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2 gadi2.5 gadi2.5 gadi
Studiju maksa EUR/gadā4500 EUR4500 EUR2000 EUR
Samazināta studiju maksa reflektantiem no 🇱🇻 🇱🇹 🇪🇪 🇺🇦 🇪🇺 un EEZ, EUR/gadā2700 EUR2700 EUR2000 EUR
* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.

Bloks A – obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Biznesa inteliģence un datu vizualizācija4.006.0
Datu bāzes modernas tehnoloģijas6.009.0
Informācijas sistēmas un tehnoloģijas4.006.0
Informācijas tehnoloģiju audits2.003.0
Intelektuālā datu apstrāde4.006.0
Kritiskā domāšana un inovācijas4.006.0
Mākslīgais intelekts4.006.0
Pētījumu metodoloģija6.009.0
Maģistra darbs20.0030.0

Bloks B – specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Biznesa procesu modelēšana un analīze4.006.0
Finanšu vadīšana4.006.0
Informācijas sistēmu analīze un projektēšana4.006.0
Programmatūras un informācijas sistēmu kvalitātes modeļi4.006.0
Projektu un prasību vadība4.006.0

Bloks C – izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Brīvās izvēles priekšmets 4 6.0

Studiju programmu atbalsta:

accenture logo
X InfoTech logo
C.T.Co logo
Emergn logo

Absolventu atsauksmes

Mikhail-Glukhachev-Alumni
Labi strukturēta informācija un jaunas profesionālās prasmes
"Jau diezgan ilgi strādāju IT jomā un esmu secinājis, ka maģistra studiju programmā apgūtais materiāls man devis iespēju strukturēt un atjaunot savas prasmes, papildinot teorētiskās zināšanas, kā arī iemācīties daudz jauna profesionālajā jomā."
Mihails Glukačevs, 
Ontarget Labs, testēšanas menedžeris.
Aleksandrs_Avdeikins
Teorētiskā sagatavotība
"Man bija liela praktiskā pieredze, taču pietrūka teorētisko zināšanu IT/IS jomā. Maģistra grāds IS man deva iespēju labāk vadīt uzņēmuma resursus un pētnieciskās aktivitātes."
Aleksandrs Avdeikins, 
"TrialtoLatvia"SIA, R&D un IT departamenta vadītājs
Katerina_Alfimova
Iespēja uzsākt karjeru IT sfērā
"Maģistra grāds IS man deva iespēju uzsākt karjeru IT sfērā pēc bakalaura grāda iegūšanas ar IT nesaistītā jomā. Un es to izmantoju…"
Katerina Alfimova, 
"Idea Port Riga"AS, projektu vadītāja, biznesa analītiķe, UX speciāliste
Alumni Alisa Serjogina
Jaunas zināšanas un prasmes datu vadības jomā
"Pateicoties MIS programmai es ieguvu jaunas zināšanas un prasmes lielo datu apstrādē, intelekto datu apstrādē, mākslīgā intelekta un IT projektu vadības jomā. Tas palīdzēja man kļūt par vērtīgu darbinieku darba tirgū."
Alisa Serjogina, 
"X InfoTech"SIA, atbalsta departamenta vadītāja

contact us

raksti mums