macibstundas

Mācībstundas skolām

Mēs piedāvājam aizraujošas mācībstundas vidusskolēniem, jo mūsu mērķis ir izglītot, ieinteresēt un aizraut skolēnus par eksaktajām un tehniskajām zinātnēm, kā arī iepazīstināt ar nepieciešamajām vadības prasmēm un jaunām pašattīstības iespējām, kas palīdzēs izvēlēties profesiju un karjeru. Piedāvātās mācībstundu tēmas:

IT un Robotika

 • Fizika un aviācija: alternatīvo materiālu (kompozītmateriālu) izmantošana
 • Mērījumu automatizācija
 • Mākslīgais intelekts: pagātne, tagadne un nākotne
 • NAO – gudrs robots
 • JAUNUMS! Datorredze

Karjera, bizness un loģistika

 • Kritiskā domāšana
 • Aktuālās uzņēmējdarbības/biznesa tendences
 • Biznesa vērtēšanas metodes
 • Līderība 
 • Karjera no A lidz Z
 • Mūsdienas loģistika –  jauni risinājumi un izaicinājumi
 • Zaļās loģistikas ieviešanas nepieciešamība piegādes ķēžu vadībā
 • JAUNUMS! Ievads informācijpratībā: interneta atrastās informācijas ticamības noteikšanas kritēriji
 • JAUNUMS! Kā un kur meklēt un atrast informāciju zinātniski pētnieciskajam darbam

Mācībstundas tiek piedāvātas katru piektdienu tiešsaistē, bet ļoti ceram, ka mums būs iespēja satikt jūs arī klātienē! Piedāvāto stundu grafiks un pieteikšanās ŠEIT

Mēs atbalstām inovācijas sabiedrībā, daudzpusīgu STEM jomu attīstību un atbalstām mūsu jauniešus, jo viņi ir Eiropas nākotne!

Atsauksmes no skolām

Elīna Šņepste, Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) Komercdarbības nodaļas loģistikas grupas audzinātāja
Elīna Šņepste, Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) Komercdarbības nodaļas loģistikas grupas audzinātāja
Read More
Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) Komercdarbības nodaļas loģistikas audzēkņi gūst jaunas zināšanas un ar apbrīnu izsakās par esošo zināšanu padziļinātas izpratnes iespējām. Pasniedzēji saprotami un toleranti sniedz informāciju, kas noder jauniešu motivācijai un profesijas izpratnei. Reklāmas pakalpojumu audzēkņi apgūtās zināšanas par personīgo brendingu, līderību un t.s. “soft skills” un “hard skills” izmanto savu profesionālo priekšmetu apguvē, kā arī personīgajā izpausmē. Patīkami klausīties un vērot, kā jaunieši ar aizrautību un degsmi pēc mācībstundām vēl ilgi pārspriež dzirdēto un pieredzēto un ar katru reizi aizvien vairāk un vairāk vēlas apgūt ko jaunu. Jauno mācībstundu saturs ir kvalitatīvs, noderīgs un viegli uztverams, kas mūsdienu attālināto mācību procesa laikā ir vissvarīgākais
Madara Sarkane, Rīgas Angļu ģimnāzijas karjeras konsultante
Madara Sarkane, Rīgas Angļu ģimnāzijas karjeras konsultante
Read More
Nodarbība “Līderības koncepcija: personības kā līderi” šķita ļoti vērtīgi, ka varēja sadzirdēt piemērus no personīgās pieredzes, tas parasti uzrunā ļoti! Katrs ieguva ko vērtīgu un kādu labu atziņu, kā kopt un veidot savu līderību vai vismaz mazliet stiprināt sevī līderības prasmes. Paldies!
Judīte Poriķe, Jelgavas Tehnikuma izglītības metodiķe IT jomā
Judīte Poriķe, Jelgavas Tehnikuma izglītības metodiķe IT jomā
Read More
TSI radoši un aktīvi iesaista mūsu tehnikuma izglītojamos, sniedzot priekšstatu par IT profesionālo ievirzi. TSI tiešsaistes mācību stundu radošie uzdevumi ir balstīti uz izglītojamā zināšanām, interesēm, hobijiem un intelektuālo attīstību. TSI ir digitālais laikmets un jaunrades iespējas augstskolā, starpdisciplinārā pieeja mācību procesā
Sandra Dzelme, Rīgas Valsts Klasiskās ģimnāzijas pedagogs un karjeras konsultante
Sandra Dzelme, Rīgas Valsts Klasiskās ģimnāzijas pedagogs un karjeras konsultante
Read More
Ļoti veiksmīga sadarbības stratēģija, ka augstskola nosūta atgādinājumus par saviem piedāvājumiem un aktuālākajiem notikumiem. TSI arī ņem vērā atgriezeniskā saitē iegūtos ieteikumus, izstrādājot nodarbības
Previous
Next

contact us

raksti mums