TERC, Telekomunikāciju, elektronikas un robotikas centrs

Telekomunikāciju, elektronikas un robotikas centra vadītājs

Asoc. profesors 

Dr. sc. ing.
Aleksandrs Kraiņukovs
Inženierzinātņu fakultāte
Aleksandr Krainukov
+371 67 100 634

Academic degree and current position in TSI: associated professor, leading researcher of the Engineering Faculty, the head of the Telecommunications, Electronics and Robotics Center, Director of Professional Bachelor Program “Robotics” and Director of Electronics professional programme.

Previous experience: for more than 15 years used to be an assistant professor (docent) and lecturer for Computer Science and Telecommunication Faculty in TSI.

Academic experience: Author of more than 75 publications, incl. five teaching books in Transport and Telecommunication, and Springer book: “Reliability and Statistics in Transportation and Communication”.

Teaching at the graduate level: Embedded system based on modern microcontrollers (MESc in Electronics, TSI); Microwaves Circuits Design (MESc in Electronics, TSI).

Participation in projects: has participated in 6 European and Latvian research projects, including as leading researcher in research project ‘Research on dynamic wireless charging of electric vehicles and development of experimental model’ and researcher in LZP 1 project “Development of technologies for the creation of multi-component nanostructured protective coatings for industrial products”.

Research Interests: Signal Processing of Subsurface Radar Sounding, Radar Simulation, Decision of reverse tasks of the subsurface sounding, Embedded Electronic Devices.

Supervised Doctoral, Master and Bachelor Theses and Diploma Projects: Promoted 13 Master theses, 74 Bachelor theses, and 14 Diploma Projects.

Telekomunikāciju, elektronikas un robotikas centrs tika izveidots 2013.gadā IKAR projekta ietvaros ar ERAF finansiālo atbalstu. Centrā ir 9 laboratorijas, kas aprīkotas ar modernu programmatūru un tehnisko aprīkojumu, kas aktīvi tiek izmantots gan akadēmiskajā, gan pētnieciskajā darbā. Katra laboratorija ir moderna tehniskā, programmatūras un metodiskā nodrošinājuma komplekss, kas ļauj nodarbības ar studentiem vadīt visaugstākajā līmenī. Centra ietvaros tika izveidotas un aprīkotas šādas laboratorijas.

Rūpniecības robotu laboratorija

Laboratorija aprīkota ar 4 rūpniecības robotiem: roboti KUKA KR16, ABB IRB6600 un diviem KUKA KR125 robotiem. Laboratorijā ierīkots ražošanas automatizētas līnijas strādājošs segments, kas sevī ietver sensorus, izpildiekārtas un vadības sistēmu uz programmējamo loģisko kontrolieru bāzes. Laboratorija paredzēta, lai izpētītu rūpniecības robotu konstrukcijas, funkcionēšanas un izmantošanas principus, lai apgūtu prasmi programmēt rūpniecības robotus robotizētas ražošanas tipveida tehnoloģisko operāciju izpildei. Ražošanas automatizētās līnijas modelis ļauj attīstīt praktiskas iemaņas robotizēto šūnu un robotizētas ražošanas apakšlīmeņu automatizēto vadības sistēmu organizēšanā.

Mobilo robotu laboratorija

Laboratorija aprīkota ar šādu marku robotiem: cilvēkveidīgais robots NAO 6 (6 gab.), kompaktie mobilie roboti Khepera IV (8 gab.), mobilie roboti Koala 2,5 (3 gab.) un universālais robots UR3. Laboratorijas personālajos datoros ir instalēta programmatūra, kas nepieciešama minēto robotu programmēšanai. Laboratorija ir paredzēta: lai apgūtu mobilo robotu programmēšanas  principus; esošo un izstrādājamo robotu vadības algoritmu (apkārtējās vides kartes izveides algoritmu, navigācijas un maršrutu plānošanas algoritmu, objektu  atklāšanas un atpazīšanas algoritmu, tālvadības  algoritmu, mākslīgā intelekta algoritmu utt.) realizācija un izpēte. Roboti un laboratorijas programmatūra ļauj apgūt mobilo robotu veidošanas principus, izprast mobilo robotu informācijas ierīču izmantošanas īpatnības un attīstīt praktiskās iemaņas mobilā robota vadības algoritmu īstenošanā.

Telekomunikāciju un elektroniski optisko sistēmu laboratorija

Laboratorija paredzēta tam, lai studenti varētu apgūt telekomunikāciju aprīkojuma uzbūves principus. Laboratorija aprīkota ar stendiem, kur var iepazīties, pēc kādiem principiem darbojas šādas sistēmas:

 • mobilo sakaru sistēmas (GSM);
 • globālās navigācijas sistēmas (GPS);
 • radiofrekvenču identifikācijas sistēmas (RFID);
 • optoelektroniskās sistēmas;
 • digitālie telefonu tīkli;
 • radiopārraides un uztveršanas ierīces;
 • antenu fīderu ierīces.

Laboratorijas aprīkojumā ir tādu pazīstamu zīmolu kā Yokogawa, Man&Tel Co, IDIL, Ilsintech u.c.iekārtas.

Rūpnieciskās automatizācijas laboratorija

Laboratorija aprīkota ar Siemens programmvadības sistēmām un ražošanas līniju modeļiem. Laboratorija paredzēta rūpniecisko tīklu uzbūves principu apguvei un automatizācijas sistēmu projektēšanai uz rūpniecisko loģisko kontrolleru bāzes. Rūpnieciskais manipulators Kawasaki RS03N ļauj apgūt rūpniecisko robotu programmēšanas principus un izpētīt robotikas ierīču integrācijas automatizētajās rūpnieciskajās līnijās īpatnības.

Elektronikas laboratorija

Dotā laboratorija aprīkota ar salikšanas laukiem analogo un ciparu elektronikas elektrisko shēmu realizēšanai. Eksperimentāli tiek izpētīti kā atsevišķi elektrisko iekārtu komponenti (pusvadītāju diodes, tranzistori, integrālās mikroshēmas), tā arī elektrisko sistēmu funkcionālie mezgli (pastiprinātāji, autoģeneratori utt.). Universāls specializēts stends ļauj veikt automobiļu elektroniskās sistēmas izpēti. Visi eksperimentālie pētījumi  tika veikti izmantojot mūsdienu mēraparātu digitālos komplektus.

Zemvirsmas radiolokācijas mērījumu laboratorija

Laboratorija aprīkota  ar kompānijas GSSI SIR-30 divkanālu ģeneratoru  un opciju kopu ceļu segumu iekšējās struktūras izpētei. Maiņas antenu kopa ļauj veikt zondēšanu 0,1-4,0 m dziļumā, kas ļauj novērtēt ne tikai asfalta seguma virsējā slāņa stāvokli, bet arī nesošo bāzes slāņu iekšējo struktūru. Ģeorada datu apstrādei laboratorijā uzstādīta programmatūra RADAN 7, kas ļauj ne tikai izpētīt ceļu segumu negraujošās kontroles metodes, bet arī ļauj veikt darbus slēpto inženiertehnisko komunikāciju atklāšanai un kartēšanai.

Fizikas un elektrisko iekārtu laboratorija

Laboratorija aprīkota ar firmas PHYWE mācību iekārtam, kas uzskatāmi ļauj apgūt fizikas pamatlikumus pēc to atsevišķajām nodaļām: mehānika un molekulārā fizika, elektrība un m magnētisms, viļņu procesi un optika.

Darbs ar iekārtām ļauj izveidot mūsdienu fiziskā eksperimenta realizēšanas iemaņas, izmantojot mērījumu rezultātu datorapstrādes metodes.

Firmas K&H MFG elektrisko mašīnu universāls laboratorijas stends  ļauj veikt mūsdienu elektrisko dzinēju izveides un funkcionēšanas principu izpēti.

Robotikas un studentu zinātniski pētniecisko darbu laboratorija

Mg. sc. ing.
Daniil Opolcenov
Robotikas un studentu zinātniski pētnieciskā darba laboratorijas vadītājs

Laboratorija aprīkota ar ievērojamu daudzumu kompānijas HAMEG mūsdienīgo mērīšanas ierīču un moduļu komplektiem mikrokontrolleriem,  PLD un signālprocesoriem. Programmatūras un aparatūras platforma NI ELVIS II ļauj veikt elektronisko ierīču darba pētījumus, izmantojot fizisko, pusdabīgo un matemātisko modelēšanu. Laboratorijā ir LEGO, Lynxmotion, Pololu un Parallax robotu funkcionālo mezglu komplekts, kas ļauj laboratorijā radīt autonomus mobilus robotus un pētīt vadības sistēmu uzbūvi ar robotu tehnikas līdzekļiem.

Projektēšanas un prototipēšanas laboratorija

Laboratorija aprīkota ar programmu un tehnisko nodrošinājumu elektronisko ierīču prototipu izgatavošanai, tai skaitā arī ar CNC darbgaldu ЧПУ LPKF Protomat S63, kas paredzēts divpusēju iespiedplašu shēmu izgatavošanai. Laboratorijas lodēšanas iekārta ļauj montēt, izmantojot PTH un SMT tehnoloģijas.

Elektronisko sistēmu datormodelēšanas laboratorija

Datorklase ar mūsdienīgu programmu nodrošinājumu, kas ļauj modelēt elektriskās shēmas un projektēt iespiedshēmu plates. Programmatūras sarakstā ir:

 • Elektronikas automatizētās projektēšanas pakete OrCAD;
 • Funkcionālās modelēšanas sistēma Proteus VSM;
 • Industriālā standarta modelēšanas sistēma NI Multisim;
 • Grafiskās programmēšanas sistēma NI LabVIEW;
 • Mikrokontrolleru projektēšanas sistēma AVR Studio;
 • Programmējamo loģisko integrālo shēmu (PLD) projektēšanas sistēma Xilinx ISE WebPACK, kā arī citas programmas.

Iebūvējamo datorsistēmu un signālu digitālās apstrādes laboratorija

Laboratorija aprīkota ar speciāliem komplektiem ar mūsdienīgiem mikrokontrolleriem AVR,  Freescale, STMicroelectronics, kā arī programmējamām loģiskajām shēmām XILINX. Laboratorijas tehniskā bāze ļauj projektēt un pētīt signālu apstrādes ciparu sistēmas un intelektuālās vadības sistēmas.

Katra laboratorija – mūsdienīga tehniskā, programmatūras un metodiskā nodrošinājuma kopums, kas ļauj vadīt nodarbības ar studentiem visaugstākajā līmenī. Kā piemēru var minēt kompānijas PHYWE stendus Fizikas un elektrisko ierīču laboratorijā. Laboratoriju infrastruktūra tiek izmantota arī zinātniskajiem pētījumiem tādās jomās kā:

 • Elektronisko ierīču automatizētā projektēšana
 • Elektronisko sistēmu prototipēšana
 • Pazemes inženiertehnisko komunikāciju zemvirsmas radiolokācijas zondēšana
 • Ceļu konstrukciju stāvokļa radiolokācijas monitorings
 • Satelītu navigācijas sistēmu modelēšana
 • Telekomunikāciju un optiski elektronisko sakaru sistēmu izpēte
 • Radioelektronisko sistēmu signālu digitālā apstrāde
 • Iebūvēto elektronisko sistēmu izstrāde
 • Rūpnieciskās automātikas tīklu projektēšana
 • Rūpnieciskās automātikas sistēmu projektēšana

contact us

raksti mums