alumniassociation

Asociācija

Vadošajām pasaules universitātēm, kuru vēsture ir gadsimtiem ilga, ir dziļas tradīcijas apvienot savus absolventus un organizēt ar viņiem efektīvu komunikāciju. Sākotnēji pastāvējušas kā privāti klubi, absolventu asociācijas ir pārvērtušās par spēcīgu sociālo spēku, kas atbalsta viņu bijušās augstskolas un spēj etekmēt sociālos, ekonomiskos un politiskos procesus.

TSI absolventu asociācija tika izveidota 2016. gada 30. janvārī. Tā ir nevalstiska organizācija, kura apvieno Transporta un sakaru institūta absolventus.

Asociācijas mērķis ir stiprināt absolventu un institūta attiecības, nodrošināt karjeras atbalstu, radīt labvēlīgu vidi pieredzes un biznesa kontaktu apmaiņai, studentu prakses, izglītojošu semināru un profesionālās pilnveides kursu organizēšanai.

TSI absolventiem ir izstrādāta atlaižu un bonusu sistēma. Vairāk informācijas: http://www.tsiaa.lv

contact us

raksti mums