Fundamentals of Design Competence for Our Digital Future

Periods: 01.01.2021
- 31.12.2024
Programma: H2020-MSCA-ITN-2020 (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks); Topic: MSCA-ITN-2020; Type of action: MSCA-ITN-ETN

Projekta vadītājs/a:

Profesore 

Dr. sc. ing.
Irina Jackiva
Inženierzinātņu fakultāte
Irina Yatskiv
+371 67100665

Academic degree and current position in TSI: professor, leading researcher of the Engineering Faculty, Director of MSc Program “Transport and Logistics”

Previous experience: more than 10 years was Vice-rector for Research and Development, Transport and Telecommunication Institute (TSI), founder of the Laboratory of Applied Systems and chair of Mathematical Methods and Modelling Department in TSI

Membership: From 01.2017 member of ECTRI Board and from 2019 – vice-president of ECTRI; an external scientific expert in Association of Paneuropa Coach Terminals from 2009; has been chair or member of the organizing and the programme committees of the International Conference on Applied Statistics (6 events), Transportation Research (15 events), Complex Systems (4 events), etc. and reviewer in transportation journals and conference proceedings. Member of Editorial Board of Journals: Transport (WoS, SCOPUS); Maintenance and Reliability (SCOPUS), Transport and Telecommunication (WoS, SCOPUS), etc. Guest redactor of Volumes of Lecture Notes in Networks and Systems and Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure in Springer; Procedia Engineering published by Elsevier etc.

Academic experience: Author more than 170 publications, incl. 9 books and textbooks, chapters in the books “From Transit Systems to Models: Purpose of Modelling” in book: “Modelling Public Transport Passenger Flows in the Era of Intelligent Transport Systems” (Springer Verlag, 2016), “3D City Models and urban information: Current issues and perspectives” (edpsciences, 2014), papers in International Journal of Transport, Transport and Telecommunication, Advances in Intelligent Systems and Computing, etc. Guest redactor of Volumes of Lecture Notes in Networks and Systems and Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure in Springer; Procedia Engineering published by Elsevier etc. An Expert in Transport and Logistics (2008-2021) and Civil Engineering (from 2021) at the Latvian Council for Science; member of the PhD promotion committee

Teaching at post- and graduate levels: Data Analysis (PhD in Business Management, RSEBAA-BA); Multivariate Statistical Analysis, Transport Modelling, Scientific Seminar (Dr. Ing. in Telematics and Logistics, TSI); Data Mining (MSc in Computers Science, MIS, TSI); Research Seminar; Methods of Data Analysis and Business Forecasting (MSc in Transport and Logistics, TSI); etc.

Participation in projects: as leading researcher has participated in more than 20 European and Latvian research projects and more than 14 national transportation studies, and was scientific coordinator in 8 of them. Is/was national representative and management committee member of COST Actions CA16222 (WISE-ACT), TU1306 (CYBERPARKS), TU1004, TU0903, TU0804 and TU0801. Has great experience in coordinating different kind of projects in frame of Horizon 2020, FP, INTERREG, BSR programmes, she was coordinator of Horizon 2020 project “Enhancing excellence and innovation capacity in sustainable transport interchanges” (ALLIANCE)

Research interest: Data analysis, data mining, statistical analysis, mathematical modelling and simulation with application in different fields (transportation sphere, business, economics, networks, logistics and others)

Supervised Doctoral, Master and Bachelor Theses: Promoted 6 Doctoral, more than 90 Master theses and 70 Bachelor theses an official reviewer of 7 PhD theses

Awards: (2019) by Ministry of Education and Science; (2017, 2010, 2008) Latvian Education Funds; (2011, 2010, 2008) Riga Municipality

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 955990.

Projekta akronīms: D-CoDE

Īss projekta aprakst:

Nepieciešama pilnīgi jauna veida dizaina pieeja, lai paredzētu sabiedrības digitālo pārveidi un radītu apstākļus atbildīgai un ilgtspējīgai nākotnei. Šim nolūkam D-CoDE apmācīs 15 doktorantus dizaina, dizaina antropoloģijas, mediju studiju, zinātnes un tehnoloģiju studiju un datu zinātnes jomā un nodrošinās viņus holistiskajā izpratnē, kas nepieciešama uz cilvēkiem orientētai produktu apkalpošanas sistēmu projektēšanai, ko veidos uz lielo datu, mašīnmācīšanās un mākslīgā intelekta pamata.

Jauni dizaina pamati prasīs starpdisciplināru integrāciju piecās galvenajās pētniecības problēmās, kas identificētas gan inženierzinātnēs, gan sociālajās zinātnēs: (1) antropoloģisks pētījums un principiāla algoritmu izstrāde kā pamats digitālās nākotnes veidošanai; (2) personīgi nozīmīgu un sociāli piemērotu mijiedarbības formu izstrāde ar decentralizētām sistēmām un mijiedarbība starp tām; (3) iekļaujoša pieeja vērtību radīšanai, izstrādājot uz datiem balstītus produktus, pakalpojumus un uzņēmējdarbības modeļus; 4) principi un mehānismi publiskām apspriedēm un datu plūsmas pārvaldībai starp sistēmām; (5) nākotnes dizaina prakse, kas atbalsta iepriekšēju, pārdomātu un atsaucīgu pieeju jauninājumiem.

Lai veicinātu šo visaptverošo izpratni – un zināšanu integrāciju dažādās disciplīnās, kas tām nepieciešamas – D-CoDE ievieš ārpus disciplināru darba režīmu, ko sauc par “protokomandām”: doktorantu komandas, kas strādā ar reālas dzīves sasaistītu kontekstu, lai izstrādātu un prototipētu nākotnes profesionālās dizaina lomas un praksi, tostarp zinātniskās zināšanas, kas nepieciešamas to atbalstam. Tā kā šīs izpētes problēmas prasa gan dziļu disciplīnu kompetenci, gan zināšanas, kas attiecas uz visām nozarēm, D-CoDE apvieno izcilu komandu no starptautiski vadošajiem pētniekiem nosauktajās jomās un neakadēmiskos partnerus, kas projektā ienes sabiedrisko, ekonomisko un politisko praksi un nodrošina vairāku zināšanu kopumus labāku rezultātu un tās prakses izplatīšanai.

Kopējais projekta budžets: 4206200,40

contact us

raksti mums