Struktūra un pārvaldība

VALDE

Profesore, Dr. sc. ing.
Irina Jackiva
Valdes priekšsēdētāja
Galvenā izpilddirektore
Tālrunis: +371 67100665
E-pasts: sekretare@tsi.lv

Ph.D.
Juris Kanels
Valdes loceklis
Member of the Board
Tālrunis: +371 67100665
E-pasts: sekretare@tsi.lv

REKTORĀTS

Ph.D.
Juris Kanels
Rektors
Tālrunis: +371 67100665
E-pasts: sekretare@tsi.lv

Mihail Savrasov

Profesors, Dr. sc. ing.
Mihails Savrasovs
Prorektors akadēmiskajā un zinātniskajā darbā
Tālrunis: +371 67100665
E-pasts: Savrasovs.M@tsi.lv

Profesore, Dr.sc.ing.
Irina Pticina
Studiju prorektore
Tālrunis: +371 67109382
E-pasts: Pticina.I@tsi.lv

FAKULTĀTES

Profesors, Ph. D.
Emmanuel Merchan
Inženierzinātņu fakultātes dekāns
Tālrunis: +371 67100617
E-pasts: Merchan.E@tsi.lv

Emmanuel Merchan foto2

Mg. oec
Valērija Kozlova
Transporta un vadībzinātņu fakultātes dekāna p.i.
Tālrunis: +371 67100560
E-pasts: Kozlova.V@tsi.lv

Valerija Kozlova

TSI STRUKTŪRA

Struktūra

contact us

raksti mums