Materiālu un mašīnu mehānismu modelēšanas laboratorija (4M)

Materiālu un mašīnu mehānismu modelēšanas laboratorija ir izveidota, lai veicinātu inženierzinātnes izglītības attīstību, kā arī, lai attīstītu studentu radošās prasmes. Laboratorija veic teorētiskās un praktiskās izpētes transporta un mašīnbūves nozarēs. Laboratorijas pamata darbības virzieni ir saistīti ar konstrukcijas, skaitļošanas, uzticamības diagnostikas un hidrogāzes-dinamisku modelēšanu.

Laboratorijas uzdevumi:

  • Veikt zinātniskus un eksperimentālus pētījumus mašīnu, materiālu un transporta un mašīnbūves mehānismu modelēšanas nozarē
  • Zinātniski-praktisko semināru organizēšana, kas veltīti mūsdienu problēmām un pētījumiem mehānismu un mašīnu nozarē
  • Eksperimentālo iekārtu izstrāde, lai veiktu zinātniski pētniecisko darbu
  • Studentu un pasniedzēju piesaiste pie zinātniski pētnieciskās darbības, radošo spēju attīstīšana
  • Dalība zinātniski pētnieciskos projektos, sadarbības un partnerības nodibināšanu ar organizācijām, kuri ir ieinteresēti kopējos pētījumos un projektos
  • Popularizēt inženierzinātnes izglītību

Laboratorijās ir pieiejams hidrostends, lai modelētu procesus hidrosistēmās.

contact us

raksti mums