Zinātne TSI

TSI misija

Radīt un izplatīt zināšanas un panākt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā un plašākā Baltijas jūras reģionā Transporta un telekomunikāciju institūta misija ir kļūt par Eiropas līmeņa lietišķās zinātnes universitāti, kas piedāvā izglītību un zinātniskus pētījumus IKT un transporta/loģistikas jomā. TSI uzlabo savas pozīcijas, nodrošinot izcilu mācību procesu nodrošinot visaugstākā līmeņa zināšanu pakalpojumunodošanu un iesaistoties starptautiskās kvalitātes pētījumos, tādējādi ļaujot mums dot nozīmīgu ieguldījumu sociālajā, kultūras, izglītības un ekonomiskajā attīstībā. Pētniecības izcilība un inovācijas ir neatņemama TSI redzējuma daļa. Tās mērķis ir risināt fundamentālus un stratēģiski būtiskus jautājumus un nodrošināt ekonomisko, sociālo un kultūras ietekmi nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmenī.

Pētniecības stratēģijas vīzija

Pētniecības izcilība un inovācija ir neatņemama Transporta un telekomunikāciju institūta redzējuma daļa. Mūsu mērķis ir risināt fundamentālus un stratēģiski svarīgus jautājumus un nodrošināt ekonomisko, sociālo un kultūras ietekmi reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Mēs iesaistāmies starptautiski vadošos pētniecības pasākumos un sadarbībā.

Pētnieciskā darba stratēģiskās iniciatīvas

  • Pozīciju uzlabošana pētniecībā sestās tehnoloģiskās revolūcijas jomā
  • TSI integrēšana pasaules pētniecības un izglītības sistēmā, izmantojot vadošās pētniecības, informācijas un mācību tehnoloģijas
  • Jaunas CR sistēmas izveide un augsti profesionālas pētniecības personāla komandas veidošana
  • Stratēģiskās komunikācijas attīstība un TSI augstākā līmeņa atpazīšana valsts un pasaules mērogā
  • Inovāciju ekosistēmas attīstība, lai atbalstītu TSI izaugsmes potenciālu zināšanu un tehnoloģiju nodošanā
  • TSI pārvaldības sistēmas pārveidošana un attīstīšana, pamatojoties uz pētniecības un uz uzņēmējdarbību orientētas universitātes principiem

TSI galveno stratēģiju struktūra

Stratēģiskie mērķi

Universitātes pētniecības stratēģija tiek pasniegta kā virkne saistītu mērķu:

Pētniecības izcilība un atbilstība profilam

Sadarbība

Ilgtspējīga pētniecības vide

Atbalsts pētniekiem un pētījumu vadītājiem

Pētījumi ir integrēti ar izglītības stratēģiju

Sociālā, ekonomiskā un kultūras ietekme

contact us

raksti mums