SimLab, Lietišķo programmu sistēmu laboratorija

Lietišķo programmu sistēmu laboratorijas vadītājs

Profesors 

Dr. sc. ing.
Mihails Savrasovs
Inženierzinātņu fakultāte
Mihail Savrasov
+371 67100665

Current position: Vice-rector for Academic and Research, Associated professor and leading researcher of the Engineering Faculty, Director of the MSc study program “Computer Science” and MSc study program “Management of Information Systems”, head of the “Laboratory of Applied Modelling (SimLab)”, head of research cluster “Modelling-Based Systems Analysis and Design (MADSYS)”.

Experience: more than 17 years of academic and research experience, more than 10 years in academic and research administration positions: Dean of the faculty, head of Research and development department. Microsoft Certified professional in Microsoft SQL Server;  Certified specialist in using PTV VISION software (traffic flow simulation); Coursera certificates in Creating Dashboards and Storytelling with Tableau, Essential Design Principles for Tableau, Fundamentals of Visualization with Tableau, Visual Analytics with Tableau, Enterprise Systems, Innovation Product Management, Building Conversational Experiences with Dialogflow; IBM Cognitive classes certificates in Big Data Foundations – Level 2, Applied Data Science with Python – Level 2, Deep Learning.

Membership: Member of the Latvian Simulation and Modelling Society, member of Latvian Transport Development and Education Association (LaTDEA), Expert of Latvian Council for Science in Engineering Field, programme committee member of International Multi-Conference Reliability and Statistics in Transportation and Communication (2017-2020), programme committee member of Conference on sustainable urban mobility (2016, 2018, 2020), Programme committee member, member of editorial board Transport and Telecommunication Journal.

Teaching activity: Enterprise Information Systems (6ECTS, master level), Research Seminar 2 (3ECTS, master level), Simulation in Logistics (3ECTS, bachelor level), System Modelling (6ECTS, bachelor level), Chatbot Design and Development (3ECTS, bachelor level).

Publication activity: Author/co-author of more than 30 research publications in journals and conference proceedings (indexed in SCOPUS/WoS). Co-author of several methodological books for students, co-author of the monography “Sensor Network Technology Applications in the Water Supply and Transport Systems” .

Projects: for the last years participated in more than 8 international projects (Horizon2020, FP7, Erasmus+, IEE, COST) and more than 10 contract research projects with the industry.

Supervised theses: 23 master level and 16 bachelor thesis supervision with successful defence; supervision of PhD thesis in a topic “Cargo hubs management based on advanced technologies”; the official reviewer of 4 PhD thesis.

Research fields/domains: simulation modelling, information systems, AI application.

Awards: Award in competition „For the best bachelor, master and PhD work related with transport issues in Riga city” (2010, 2009, 2008, 2007), Khaim Kardonsky memory foundation award for research in statistics and reliability (2007), K. Irbīša award (2004).

Motto: “Do not be afraid of new things”.

Hobby: Carpentering, numismatics.

SimLab – Lietišķo pētījumu un modelēšanas laboratorija veic pētījumus un piedāvā konsultācijas šādās jomās: transports, loģistika un biznesa procesi. Pētījumi tiek veikti, izmantojot modernus PTV programmatūras rīkus: Vissim; Visum. Laboratorijas aprīkojums, kā arī augsti kvalificēts (sertificēts) un kvalificēts pētniecības personāls ļauj veikt kvalitatīvu, reprezentatīvu un daudzpusīgu pētījumu sistēmu analīzi. Laboratorijas galvenie pētniecības pasākumi un virzieni:

  • Transporta sistēmu, satiksmes, loģistikas un biznesa procesu modelēšana un analīze, izmantojot programmatūras rīkus PTV Vissim, ieskaitot reālu transportlīdzekļu sarežģītas mijiedarbības simulāciju mikroskopiskā līmenī;
  • Satiksmes plānošana un projektēšana, satiksmes analīze, prognozes un uz GIS balstīta datu pārvaldība, sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošana, progresīvu un nākotnē drošu transporta stratēģiju un risinājumu izstrāde, izmantojot PTV Visum rīkus.

contact us

raksti mums