Computer-Sciences,-MSc

Datorzinātnes: programmatūras inženierija

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Dabaszinātņu maģistra grāds  datorzinātnēs

Programmas apjoms: 80 KP | 120 ECTS / 60 KP | 90 ECTS

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 2 gadi / 1.5 gadi (latviešu, angļu)
  • Nepilna laika – 2.5 gadi / 2 gadi (latviešu, angļu)

Uzņemšanas prasības: Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnē, informātikā, matemātikā, vai inženierzinātņu bakalaura grāds elektrotehnikā, elektronikā, informācijās un komunikāciju tehnoloģijās, ja apgūta programmēšana vismaz 6KP un datu bāzu tehnoloģijas vismaz 4KP apjomā, un ja bakalaura grāds iegūts vismaz 4 gadu ilgās studijās vismaz 160 KP.

Uzņemšanas noteikumi

“Datori ir klātesoši visos sabiedrības aspektos un pieprasījums pēc tiem ir neremdināms. Jaunās tehnoloģijas maina mūsu dzīvi tik strauji, ka speciālistiem šajā nozarē paveras neierobežoti daudz iespēju.”

Dmitry-Pavlyuk-foto2
Profesors, 
Dr. sc. ing.
Dmitry Pavlyuk
Programmas direktors
Personība, kura…

vēlas izstrādāt jaunas tehnoloģijas un inovatīvus risinājumus rītdienai

interesējas par tehnoloģiju progresu mākslīgā intelekta, lielo datu un programmatūras inženierijas jomā

vienmēr meklē labākos risinājumus sarežģītām situācijām

ar aizrautību uztver izaicinājumus un sarežģītas IT risinājumu problēmas

Vēlas kļūt par…

ekspertu jaunāko tehnoloģiju jomā un risināt sarežģītas problēmas jebkurā cilvēku dzīves jomā, vadot un izstrādājot progresīvus IT risinājumus

Vēlas nākotnē…

realizēt sevi kā kvalificētu profesionāli mākslīgā intelekta, lielo datu un programmatūras inženierijas jomā

izstrādāt un pielietot inovatīvas tehnoloģijas, risinot sabiedrības problēmas, lai veicinātu pasaules digitālo transformāciju

tikt galā ar sarežģītiem IT izaicinājumiem un veiksmīgi tos pārvarēt, pielietojot padziļinātas zināšanas datorzinātnēs

Par programmu

Programma ir izstrādāta tiem, kuru mērķis ir vadīt un attīstīt inovatīvus IT risinājumus un kļūt par jaunāko tehnoloģiju ekspertu. Šīs programmas absolventi var kļūt arī par kvalificētiem profesionāļiem programmatūras inženierijas un moderno IT sistēmu darbību jomā. Programma ietver mūsdienīgus klasiskās datorzinātnes un jauno tehnoloģiju aspektus, kas sagatavo profesionāļus veiksmīgai karjerai. Studiju laikā studenti padziļina un pilnveido savas zināšanas un praktiskās iemaņas strauji augošo datorzinātņu tehnoloģiju jomā. Programma ietver datorzinātņu pamata aspektus un to praktiskos pielietojumus, sagatavojot profesionāļus veiksmīgai karjerai zinātnes un inovāciju attīstības jomā. Studiju programma sniedz unikālu kursu apkopojumu, kuru vada labākie vietējie un ārvalstu profesori un speciālisti. Studiju procesa gaitā jums būs iespēja gūt starptautisku pieredzi, apmeklējot Deusto Universitātes (Spānija), Tokijas Elektrokomunikāciju universitāti u.c. augstskolu vieslektoru vadītās lekcijas. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti varēs strādāt IT jomā, izmantojot jaunākās datorzinātņu tehnoloģijas, vadīt IT projektu izstrādes grupas, kā arī izstrādāt uz mākslīgo intelektu balstītus datu produktus un IT risinājumus.

Īss video par programmu

Jauktais režīms

Studiju forma

Plānotais grafiks (Diena/Laiks)

Paredzētā intensitāte

(nedēļā)

Teorētiskās nodarbības: Attālināti \ Sinhroni

Otrdiena-Ceturtdiena (18.15-21.30),
2 vakari nedēļā pēc nodarbību saraksta

2-4 nodarbības (4-8 ak.st)

Apmācības, praktiskās nodarbības, semināri, diskusijas, grupu darbs: klātienē

Piektdienas vakari (18.15-21.30)  + sestdienas (8.45-15.45), katru nedēļu

4-6 nodarbības (8-12 ak.st)

Patstāvīgas individuālas vai grupu studijas

Semestra laikā
(ieskaitot eksāmenu sesijas)

Vidēji 20 ak.st

Studiju maksa

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums1.5 gadi2 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā4500 EUR4500 EUR 
Samazināta studiju maksa reflektantiem no 🇱🇻 🇱🇹 🇪🇪 🇺🇦 🇪🇺 un EEZ, EUR/gadā2700 EUR2700 EUR 
* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.

Bloks A – obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Datu bāzes modernās tehnoloģijas6.009.0
Intelektuālā datu apstrāde4.006.0
Intelektuālās sistēmas-12.003.0
Kiberdrošība un datu aizsardzība4.006.0
Lielie dati: dzīvības cikls2.003.0
Lielie dati: no datiem līdz produktam2.003.0
Programmatūras konstruēšanas modernās tehnoloģijas4.006.0
Zinātniskais seminārs I2.003.0
Zinātniskais seminārs II2.003.0
Zinātnisko pētījumu metodoloģija2.003.0
Maģistra darbs20.0030.0

Bloks B – specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Datorredze un attēlu apstrāde4.006.0
Intelektuālās sistēmas-24.006.0
Korporatīvās informācijas sistēmas4.006.0
Prasību vadība4.006.0
Programmatūras un informācijas sistēmu kvalitātes modeļi4.006.0
Sistēmu teorija un sistēmu analīze4.006.0
Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība2.003.0
Latviešu valoda2.003.0

Bloks C – izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Brīvās izvēles priekšmets 6 9.0

Studiju programmu atbalsta:

Emergn logo
accenture logo
C.T.Co logo
X InfoTech logo

Absolventu atsauksmes

Aleksandra-Karnakova
Izaugsmes vadība veiksmīgai darba dzīvei.
"Mācības Telekomunikāciju un transporta institūtā ietver ne tikai jaunu prasmju iegūšanu un zināšanu apguvi, bet arī sagatavo veiksmīgai darba dzīvei. Tikai divu gadu laikā ieguvu ļoti daudz, lai varētu veiksmīgi sākt starptautisku profesionālo karjeru, kā arī jutos ārkārtīgi pārliecināta par savām spējām, konkurējot darba tirgū ārpus savas dzimtenes. Teorētisko zināšanu un darba pieredzes apvienojums palīdzējis man īstenot desmitiem datu migrācijas un programmēšanas projektu, piedalīties starptautisku programmu īstenošanā, strādājot ar vairāk nekā simts komandas biedriem visā pasaulē. Datu ieguve, procesu ieguve, programmatūras arhitektūra – šie ir tikai daži no daudzajiem institūtā apgūtajiem kursiem, kuros gūtās zināšanas man palīdzēja laikā pēc studiju beigšanas. Ļoti lepojos ar Telekomunikāciju un transporta institūta absolventiem un vienmēr atceros lieliski pavadīto laiku ar pasniedzējiem un kursa biedriem. Tā nav tikai izglītība maģistra grāda iegūšanai, bet gan izaugsmes vadība veiksmīgai dzīvei."
Aleksandra Karnakova, 
tehnoloģiju arhitekte Outokumpu Group Oyj, Helsinki, Somija

contact us

raksti mums