Datorzinātnes

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs
Akreditācija: līdz 31.12.2023
Programmas apjoms:
80 CP | 120 ECTS
Iespējamās studiju formas un valodas:
 • Pilna laika - 2 gadi (latviešu, angļu) Nodarbības tiek organizētas pa dienu vai vakaros
 • Nepilna laika - 2,5 gadi (latviešu, angļu) Nodarbības tiek organizētas sestdienās vai pēc moduļu grafika (aptuveni 1x mēnesī piektdienā 16:00-21:30, sestdienā 10:30-17:00, svētdienā 10:30-15:30)
 • Uzņemšanas prasības: Augstākā izglītība. Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnē vai matemātikā, vai Inženierzinātņu bakalaurs datorzinātnē, elektronikā vai informācijas tehnoloģijā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorzinātnē, informātikā vai elektronikā.
  "Datori ir klātesoši visos sabiedrības aspektos un pieprasījums pēc tiem ir neremdināms. Jaunās tehnoloģijas maina mūsu dzīvi tik strauji, ka speciālistiem šajā nozarē paveras neierobežoti daudz iespēju."
  Mihails Savrasovs
  Profesors, 
  Dr. sc. ing.
  Mihails Savrasovs
  Programmas direktors
  Personība, kura…

  vēlas izstrādāt jaunas tehnoloģijas un inovatīvus risinājumus rītdienai

  interesējas par tehnoloģiju progresu mākslīgā intelekta, lielo datu un programmatūras inženierijas jomā

  vienmēr meklē labākos risinājumus sarežģītām situācijām

  ar aizrautību uztver izaicinājumus un sarežģītas IT risinājumu problēmas

  Vēlas kļūt par…

  ekspertu jaunāko tehnoloģiju jomā un risināt sarežģītas problēmas jebkurā cilvēku dzīves jomā, vadot un izstrādājot progresīvus IT risinājumus

  Vēlas nākotnē…

  realizēt sevi kā kvalificētu profesionāli mākslīgā intelekta, lielo datu un programmatūras inženierijas jomā

  izstrādāt un pielietot inovatīvas tehnoloģijas, risinot sabiedrības problēmas, lai veicinātu pasaules digitālo transformāciju

  tikt galā ar sarežģītiem IT izaicinājumiem un veiksmīgi tos pārvarēt, pielietojot padziļinātas zināšanas datorzinātnēs

  Par programmu

  maģistra studiju programmas laikā studenti padziļina savas zināšanas un praktiskās iemaņas strauji augošo datorzinātņu tehnoloģiju jomā. Programma ietver datorzinātņu pamata aspektus un to praktisku pielietojumu, sagatavojot profesionāļus veiksmīgai karjerai izpētes un attīstības jomā. Studiju programma sniedz unikālu kursu apkopojumu, kuru vada labākie vietējie un ārvalstu profesori un speciālisti. Studiju procesa gaitā jums būs iespēja gūt starptautisku pieredzi, apmeklējot Deusto Universitātes (Spānija), Tokijas Elektrokomunikāciju universitātes u.c. augstskolu vieslektoru vadītās lekcijas. Pēc studiju programmas sekmīgas pabeigšanas studenti varēs strādāt IT jomā, izmantojot jaunākās datorzinātņu tehnoloģijas, vadīt IT projektu izstrādes grupas, kā arī izstrādāt uz mākslīgo intelektu balstītus datu produktus un IT risinājumus.

  Īss video par programmu

   Studiju maksa

    Pilna laika Nepilna laika Tālmācība
  Studiju ilgums 2 gadi 2.5 gadi 2.5 gadi
  ES iedzīvotāji EUR/gadā 2000 EUR * 1600 EUR *
  NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji EUR/gadā 3200 EUR 2560 EUR
  Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā 3500 EUR 2800 EUR

  * Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.

  Studiju programmu atbalsta:

  C.T.Co logo
  Emergn logo
  accenture logo
  X InfoTech logo

  Absolventu atsauksmes

  Aleksandra Karnakova
  Izaugsmes vadība veiksmīgai darba dzīvei.
  "Mācības Telekomunikāciju un transporta institūtā ietver ne tikai jaunu prasmju iegūšanu un zināšanu apguvi, bet arī sagatavo veiksmīgai darba dzīvei. Tikai divu gadu laikā ieguvu ļoti daudz, lai varētu veiksmīgi sākt starptautisku profesionālo karjeru, kā arī jutos ārkārtīgi pārliecināta par savām spējām, konkurējot darba tirgū ārpus savas dzimtenes. Teorētisko zināšanu un darba pieredzes apvienojums palīdzējis man īstenot desmitiem datu migrācijas un programmēšanas projektu, piedalīties starptautisku programmu īstenošanā, strādājot ar vairāk nekā simts komandas biedriem visā pasaulē. Datu ieguve, procesu ieguve, programmatūras arhitektūra – šie ir tikai daži no daudzajiem institūtā apgūtajiem kursiem, kuros gūtās zināšanas man palīdzēja laikā pēc studiju beigšanas. Ļoti lepojos ar Telekomunikāciju un transporta institūta absolventiem un vienmēr atceros lieliski pavadīto laiku ar pasniedzējiem un kursa biedriem. Tā nav tikai izglītība maģistra grāda iegūšanai, bet gan izaugsmes vadība veiksmīgai dzīvei."
  Aleksandra Karnakova, 
  tehnoloģiju arhitekte Outokumpu Group Oyj, Helsinki, Somija

  contact us