Datorzinātnes

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Dabaszinātņu maģistrs datorsistēmās
Akreditācija: līdz 31.12.2023
Programmas apjoms:
60 CP | 90 ECTS
Iespējamās studiju formas un valodas:
 • Pilna laika - 1.5 gadi (latviešu, angļu) Nodarbības tiek organizētas pa dienu vai vakaros
 • Nepilna laika - 2 gadi (latviešu, angļu) Nodarbības tiek organizētas sestdienās vai pēc moduļu grafika (aptuveni 1x mēnesī piektdienā 16:00-21:30, sestdienā 10:30-17:00, svētdienā 10:30-15:30)
 • Uzņemšanas prasības: Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnē, informātikā, matemātikā, vai inženierzinātņu bakalaura grāds elektrotehnikā, elektronikā, informācijās un komunikāciju tehnoloģijās, ja apgūta programmēšana vismaz 6KP un datu bāzu tehnoloģijas vismaz 4KP apjomā, un ja bakalaura grāds iegūts vismaz 4 gadu ilgās studijās vismaz 160 KP.
  "Datori ir klātesoši visos sabiedrības aspektos un pieprasījums pēc tiem ir neremdināms. Jaunās tehnoloģijas maina mūsu dzīvi tik strauji, ka speciālistiem šajā nozarē paveras neierobežoti daudz iespēju."
  Dmitry Pavlyuk
  Profesors, 
  Dr. sc. ing.
  Dmitry Pavlyuk
  Programmas direktors
  Personība, kura…

  vēlas izstrādāt jaunas tehnoloģijas un inovatīvus risinājumus rītdienai

  interesējas par tehnoloģiju progresu mākslīgā intelekta, lielo datu un programmatūras inženierijas jomā

  vienmēr meklē labākos risinājumus sarežģītām situācijām

  ar aizrautību uztver izaicinājumus un sarežģītas IT risinājumu problēmas

  Vēlas kļūt par…

  ekspertu jaunāko tehnoloģiju jomā un risināt sarežģītas problēmas jebkurā cilvēku dzīves jomā, vadot un izstrādājot progresīvus IT risinājumus

  Vēlas nākotnē…

  realizēt sevi kā kvalificētu profesionāli mākslīgā intelekta, lielo datu un programmatūras inženierijas jomā

  izstrādāt un pielietot inovatīvas tehnoloģijas, risinot sabiedrības problēmas, lai veicinātu pasaules digitālo transformāciju

  tikt galā ar sarežģītiem IT izaicinājumiem un veiksmīgi tos pārvarēt, pielietojot padziļinātas zināšanas datorzinātnēs

  Par programmu

  maģistra studiju programmas laikā studenti padziļina savas zināšanas un praktiskās iemaņas strauji augošo datorzinātņu tehnoloģiju jomā. Programma ietver datorzinātņu pamata aspektus un to praktisku pielietojumu, sagatavojot profesionāļus veiksmīgai karjerai izpētes un attīstības jomā. Studiju programma sniedz unikālu kursu apkopojumu, kuru vada labākie vietējie un ārvalstu profesori un speciālisti. Studiju procesa gaitā jums būs iespēja gūt starptautisku pieredzi, apmeklējot Deusto Universitātes (Spānija), Tokijas Elektrokomunikāciju universitātes u.c. augstskolu vieslektoru vadītās lekcijas. Pēc studiju programmas sekmīgas pabeigšanas studenti varēs strādāt IT jomā, izmantojot jaunākās datorzinātņu tehnoloģijas, vadīt IT projektu izstrādes grupas, kā arī izstrādāt uz mākslīgo intelektu balstītus datu produktus un IT risinājumus.

  Īss video par programmu

   Studiju maksa

    Pilna laika Nepilna laika Tālmācība
  Studiju ilgums 1,5 gadi 2 gadi gadi
  ES iedzīvotāji EUR/gadā 2400 EUR * 1920 EUR * -
  NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji EUR/gadā 3200 EUR 2560 EUR -
  Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā 3500 EUR 2800 EUR -

  * Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.


  Bloks A – obligātie priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Datu bāzes modernās tehnoloģijas69.0
  Intelektuālā datu apstrāde46.0
  Intelektuālās sistēmas-123.0
  Kiberdrošība un datu aizsardzība46.0
  Lielie dati: dzīvības cikls23.0
  Lielie dati: no datiem līdz produktam23.0
  Programmatūras konstruēšanas modernās tehnoloģijas46.0
  Zinātniskais seminārs I23.0
  Zinātniskais seminārs II23.0
  Zinātnisko pētījumu metodoloģija23.0
  Maģistra darbs2030.0

  Bloks B – specializācijas priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Datorredze un attēlu apstrāde46.0
  Intelektuālās sistēmas-246.0
  Korporatīvās informācijas sistēmas 46.0
  Prasību vadība46.0
  Programmatūras un informācijas sistēmu kvalitātes modeļi46.0
  Sistēmu teorija un sistēmu analīze46.0
  Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
  Latviešu valoda23.0

  Bloks C – izvēles priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Brīvās izvēles priekšmets 6 9.0

  Studiju programmu atbalsta:

  X InfoTech logo
  accenture logo
  C.T.Co logo
  Emergn logo

  Absolventu atsauksmes

  Aleksandra Karnakova
  Izaugsmes vadība veiksmīgai darba dzīvei.
  "Mācības Telekomunikāciju un transporta institūtā ietver ne tikai jaunu prasmju iegūšanu un zināšanu apguvi, bet arī sagatavo veiksmīgai darba dzīvei. Tikai divu gadu laikā ieguvu ļoti daudz, lai varētu veiksmīgi sākt starptautisku profesionālo karjeru, kā arī jutos ārkārtīgi pārliecināta par savām spējām, konkurējot darba tirgū ārpus savas dzimtenes. Teorētisko zināšanu un darba pieredzes apvienojums palīdzējis man īstenot desmitiem datu migrācijas un programmēšanas projektu, piedalīties starptautisku programmu īstenošanā, strādājot ar vairāk nekā simts komandas biedriem visā pasaulē. Datu ieguve, procesu ieguve, programmatūras arhitektūra – šie ir tikai daži no daudzajiem institūtā apgūtajiem kursiem, kuros gūtās zināšanas man palīdzēja laikā pēc studiju beigšanas. Ļoti lepojos ar Telekomunikāciju un transporta institūta absolventiem un vienmēr atceros lieliski pavadīto laiku ar pasniedzējiem un kursa biedriem. Tā nav tikai izglītība maģistra grāda iegūšanai, bet gan izaugsmes vadība veiksmīgai dzīvei."
  Aleksandra Karnakova, 
  tehnoloģiju arhitekte Outokumpu Group Oyj, Helsinki, Somija

  contact us