Intranets

Intranets ir TSI lietišķo vietņu grupa, kas nodrošina informāciju studiju procesa organizēšanai.

TSI informācijas resursi: Gids 📄

Aicinām TSI studentus, docētājus un darbiniekus pievērst uzmanību tam, ka visa informācija, kas attiecas uz TSI studiju procesu (nodarbību saraksts, pasts, studiju plāni, metodiskie līdzekļi TSI studiju programmu ietvaros u.c.) atrodas Intranet vietņu slēgtā nodaļā. Piekļuve TSI INTRANET tiek nodrošināta šādām lietotāju kategorijām: TSI studentiem – pamatojoties uz spēkā esošo ar TSI noslēgto studiju līgumu. TSI darbiniekiem un docētājiem – pamatojoties uz spēkā esošo ar TSI noslēgto darba līgumu.

Uzmanību! Lai piekļūtu INTRANET portāliem, jāizmanto tas pats lietotājvārds un parole, ko lieto, lai, ieslēdzot datoru, piekļūtu lokālajam tīklam.

Lai aktivizēt atskaites ierakstu ārpus institūtā (mājam), vai mainit parole var izmantot šo linku: https://pass-reset.tsi.lv/

Studenta personas dati, iestāšanās noteikumi, sekmība, līgumi un rēķinu samaksa, rīkojumi un pārvietošana grupās.

Dažāds informācijas serviss studiju procesa nodrošināšanai.

contact us

raksti mums