square-logo-enuwe-bristol-768x768

Dubultais diploms Datorzinātnēs: Mākslīgais intelekts

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: dabaszinātņu bakalaura grāds Datorzinātnēs un bakalaura grāds Datorzinātnēs un programmatūru izstrādē

Programmas apjoms: 160 CP | 240 ECTS

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 4 gadi (angļu)

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība

Uzņemšanas noteikumi

“Kopā ar UWE mēs piedāvājam mūsu bakalaura programmas variantu, kas ietver “karstākās” tēmas IT jomā. IT eksperti, kurus gatavos šī programma, tiks pieprasīti ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā, visā pasaulē!”

Boriss Misnev
Profesors, 
Dr. sc. ing.
Boriss Mišņevs
Programmas direktors
Jon Stadon foto

Jonathon Stadon
UWE Bristol
UWE Link Tutor

Par programmu

Studiju programma tiek realizēta sadarbībā ar Rietumanglijas Universitāti (University of the West of England, UWE), četru studiju gadu laikā ir iespēja iegūt abu augstskolu diplomus, kā arī neatsveramu pieredzi. Studiju process tiek realizēts pēc Lielbritānijas standarta, tas nozīmē vairāk grupu darbu un individuālu projektu studiju laikā. Studiju rezultātus vērtēs ne tikai TSI pasniedzēji, bet arī UWE pārstāvji.

Dubultā diploma studiju programmas ietvaros plānots piesaistīt ārvalstu pasniedzējus, kā arī akadēmisko personālu no UWE. Šīs programmas studentiem būs pieeja abu augstskolu resursiem, piemēram, e-bibliotēkāi.

Studentiem ir iespēja pieteikties studiju atlaidēm, ja ir augsts vērtējums matemātikas CE (A; B), vai bijuši sasniegumi mācību olimpiādēs.

Programmas priekšrocības

TSI and UWE infographic 2022-10d

Lielbritānijas izglītības kvalitāte

TSI and UWE infographic2-11d

Specializācija - mākslīgais intelekts

TSI and UWE infographic 2022-12

Brīva piekļuve UWE pakalpojumiem un resursiem (bibliotēka, tiešsaistes semināri utt.)

TSI and UWE infographic 2022-13

Akadēmisko procesu pastāvīgi pārrauga UWE eksperti

TSI-and-UWE-infographic-2022-14

Partneris, kas apbalvots ar atzinību par izcilu mācīšanas procesu TEF Gold 2018

TSI and UWE infographic 2022-15

TSI un UWE studentu un absolventu kopienas biedrs

TSI and UWE infographic 2022-16

Starptautiski mācībspēki

TSI and UWE infographic 2022-17

Starptautiska karjera ar UWE Bristol diplomu

TSI and UWE infographic 2022-18

Iespēja turpināt studijas maģistratūrā

Studiju rezultāti

Veiksmīgi noslēdzot studijas, programmas absolventiem

  • būs fundamentālas zināšanas un dziļa izpratne par datorzinātņu nozari
  • būs prasmes izskaidrot un pamatoti diskutēt par problēmu risināšanas metodēm, kā arī zināšanas kā iegūt, analizēt un pielietot nepieciešamo informāciju
  • būs zināšanas un izpratne par IT nozares noteikumiem un standartiem, kā arī prasmes šīs zināšanas piemērot praksē, gan profesionālā, gan tiesiskā, gan arī ētiskā ietvarā
  • būs iemaņas kritiski analizēt un praksē pielietot datorzinātņu jomas jēdzienus un principus arī brīvi definētiem uzdevumiem, piemeklējot efektīvākos instrumentus un paņēmienus uzdevumu atrisināšanai
  • būs labas organizatoriskās prasmes un izpratne par laika vadību gan kā individuāla darba veicējam, gan kā komandas loceklim
  • būs iemaņas patstāvīgi strukturēt un vadīt savu mācību procesu, kā arī vadīt savu un savu padoto tālākizglītību un profesionālo attīstību
  • būs prasmes izmantot zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus

Izmanto iespēju un esi gatavs panākumiem!

Studiju maksa

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi  
Studiju maksa EUR/gadā6500 EUR  
Samazināta studiju maksa reflektantiem no 🇱🇻 🇱🇹 🇪🇪 🇺🇦 🇪🇺 un EEZ, EUR/gadā5600 EUR  

Bloks A – obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
AI Tools and Techniques  4.006.0
Akadēmiskās prasmes un kritiskā domāšana 4.006.0
Augstākā matemātika10.0015.0
Datoru un datorsistēmu arhitektūra8.0012.0
Datu bāzes un bankas4.006.0
Datu struktūras un algoritmi4.006.0
Diskrētā matemātika4.006.0
Informācijas tehnoloģiju projektu vadība4.006.0
Kiberdrošība4.006.0
Mākoņdatošana un lietu internets4.006.0
Mākslīgā intelekta izaicinājumi un pētījumi4.006.0
Mākslīgā intelekta pamati4.006.0
Objektorientētā programmēšana4.006.0
Operētājsistēmas4.006.0
Optimizācijas metodes2.003.0
Programmatūras konstruēšanas tehnoloģija6.009.0
Programmēšana6.009.0
Programmēšanas valodu principi4.006.0
Sistēmas programmēšana4.006.0
Sistēmu modelēšana4.006.0
Skaitliskās metodes 4.006.0
Statistisko datu datorapstrādes metodes4.006.0
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika4.006.0
Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība2.003.0
Ievads specialitātē2.003.0
Profesionālā angļu valoda informācijas tehnoloģiju jomā2.003.0
Datu bāzes un bankas (KD)2.003.0
Diskrētā matemātika KD2.003.0
Grupas projekts2.003.0
Objektorientētā programmēšana KD2.003.0
Programmēšana KD2.003.0
Bakalaura darbs (CS)10.0015.0

Bloks B – specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Datorgrafika4.006.0
Datortīkli8.0012.0
Funkcionālā programmēšana2.003.0
Iebūvētās elektronikas iekārtas un to programmēšana2.003.0
Loģiskā programmēšana2.003.0
Uzņēmējdarbības prasmes informācijas tehnoloģiju nozarē4.006.0
Web-aplikāciju uzbūve2.003.0
Ievads zinātniskajā pētniecībā2.003.0
Java aplikācijas izstrāde2.003.0
Latviešu valoda2.003.0

Bloks C – izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Brīvās izvēles priekšmets2.003.0

contact us

raksti mums