Dubultais diploms Datorzinātnēs: Mākslīgais intelekts

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: dabaszinātņu bakalaura grāds Datorzinātnēs un bakalaura grāds Datorzinātnēs un programmatūru izstrādē

Programmas apjoms: 160 CP | 240 ECTS

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 4 gadi (angļu)

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība

Uzņemšanas noteikumi

“Kopā ar UWE mēs piedāvājam mūsu bakalaura programmas variantu, kas ietver “karstākās” tēmas IT jomā. IT eksperti, kurus gatavos šī programma, tiks pieprasīti ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā, visā pasaulē!”

Boriss Misnev
Profesors, 
Dr. sc. ing.
Boriss Mišņevs
Programmas direktors
Nadezda Spiridovska

As. prof., Dr. sc. ing.
Nadežda Spiridovska
Programmas koordinators

Jon Stadon foto

Jonathon Stadon
UWE Bristol
UWE Link Tutor

Par programmu

Studiju programma tiek realizēta sadarbībā ar Rietumanglijas Universitāti (University of the West of England, UWE), četru studiju gadu laikā ir iespēja iegūt abu augstskolu diplomus, kā arī neatsveramu pieredzi. Studiju process tiek realizēts pēc Lielbritānijas standarta, tas nozīmē vairāk grupu darbu un individuālu projektu studiju laikā. Studiju rezultātus vērtēs ne tikai TSI pasniedzēji, bet arī UWE pārstāvji.

Dubultā diploma studiju programmas ietvaros plānots piesaistīt ārvalstu pasniedzējus, kā arī akadēmisko personālu no UWE. Šīs programmas studentiem būs pieeja abu augstskolu resursiem, piemēram, e-bibliotēkāi.

Studentiem ir iespēja pieteikties studiju atlaidēm, ja ir augsts vērtējums matemātikas CE (A; B), vai bijuši sasniegumi mācību olimpiādēs.

Programmas priekšrocības

TSI and UWE infographic 2022-10d

Lielbritānijas izglītības kvalitāte

TSI and UWE infographic2-11d

Specializācija - mākslīgais intelekts

TSI and UWE infographic 2022-12

Brīva piekļuve UWE pakalpojumiem un resursiem (bibliotēka, tiešsaistes semināri utt.)

TSI and UWE infographic 2022-13

Akadēmisko procesu pastāvīgi pārrauga UWE eksperti

TSI-and-UWE-infographic-2022-14

Partneris, kas apbalvots ar atzinību par izcilu mācīšanas procesu TEF Gold 2018

TSI and UWE infographic 2022-15

TSI un UWE studentu un absolventu kopienas biedrs

TSI and UWE infographic 2022-16

Starptautiski mācībspēki

TSI and UWE infographic 2022-17

Starptautiska karjera ar UWE Bristol diplomu

TSI and UWE infographic 2022-18

Iespēja turpināt studijas maģistratūrā

Studiju rezultāti

Veiksmīgi noslēdzot studijas, programmas absolventiem

  • būs fundamentālas zināšanas un dziļa izpratne par datorzinātņu nozari
  • būs prasmes izskaidrot un pamatoti diskutēt par problēmu risināšanas metodēm, kā arī zināšanas kā iegūt, analizēt un pielietot nepieciešamo informāciju
  • būs zināšanas un izpratne par IT nozares noteikumiem un standartiem, kā arī prasmes šīs zināšanas piemērot praksē, gan profesionālā, gan tiesiskā, gan arī ētiskā ietvarā
  • būs iemaņas kritiski analizēt un praksē pielietot datorzinātņu jomas jēdzienus un principus arī brīvi definētiem uzdevumiem, piemeklējot efektīvākos instrumentus un paņēmienus uzdevumu atrisināšanai
  • būs labas organizatoriskās prasmes un izpratne par laika vadību gan kā individuāla darba veicējam, gan kā komandas loceklim
  • būs iemaņas patstāvīgi strukturēt un vadīt savu mācību procesu, kā arī vadīt savu un savu padoto tālākizglītību un profesionālo attīstību
  • būs prasmes izmantot zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus

Izmanto iespēju un esi gatavs panākumiem!

Studiju maksa

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi  
Studiju maksa EUR/gadā6500 EUR  
Samazināta studiju maksa reflektantiem no 🇱🇻 🇱🇹 🇪🇪 🇺🇦 EUR/gadā5600 EUR  

Bloks A – obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
AI Tools and Techniques  46.0
Akadēmiskās prasmes un kritiskā domāšana 46.0
Augstākā matemātika1015.0
Datoru un datorsistēmu arhitektūra812.0
Datu bāzes un bankas46.0
Datu struktūras un algoritmi46.0
Diskrētā matemātika46.0
Informācijas tehnoloģiju projektu vadība46.0
Mākslīgā intelekta izaicinājumi un pētījumi46.0
Mākslīgā intelekta pamati46.0
Objektorientētā programmēšana46.0
Operētājsistēmas46.0
Optimizācijas metodes23.0
Programmatūras konstruēšanas tehnoloģija69.0
Programmēšana69.0
Programmēšanas valodu principi46.0
Sistēmas programmēšana46.0
Sistēmu modelēšana46.0
Skaitliskās metodes 46.0
Statistisko datu datorapstrādes metodes46.0
Uzņēmējdarbības prasmes IT nozarei46.0
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika46.0
Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
Ievads specialitātē23.0
Izstrāde .Net vidē 23.0
Mobilo un tīkla aplikācijas izstrādē23.0
Profesionālā angļu valoda informācijas tehnoloģiju jomā23.0
Datu bāzes un bankas (KD)23.0
Diskrētā matemātika KD23.0
Objektorientētā programmēšana KD23.0
Programmatūras konstruēšanas tehnoloģija (KP)23.0
Programmēšana KD23.0
Bakalaura darbs (CS)1015.0

Bloks B – specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Datortīkli812.0
Funkcionālā programmēšana23.0
Iebūvētās elektronikas iekārtas un to programmēšana23.0
Kompilatoru projektēšana46.0
Loģiskā programmēšana23.0
Web-aplikāciju uzbūve23.0
Datorgrafikas algoritmiskie līdzekļi23.0
Datortīklu drošība23.0
Ievads lietotāja pieredzes (UX) dizainā23.0
Java aplikācijas izstrāde23.0
Latviešu valoda23.0
Web-aplikāciju izstrādāšanas līdzekļi23.0

Bloks C – izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS

contact us

raksti mums