Dubultais diploms Datorzinātnēs: Mākslīgais intelekts

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: dabaszinātņu bakalaura grāds Datorzinātnēs un bakalaura grāds Datorzinātnēs un programmatūru izstrādē
Akreditācija: līdz 31.12.2023
Programmas apjoms:
160 CP | 240 ECTS
Iespējamās studiju formas un valodas:
 • Pilna laika - 4 gadi (angļu)
 • Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība.
  "Kopā ar UWE mēs piedāvājam mūsu bakalaura programmas variantu, kas ietver “karstākās” tēmas IT jomā. IT eksperti, kurus gatavos šī programma, tiks pieprasīti ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā, visā pasaulē!"
  Boriss Misnev
  Profesors, 
  Dr. sc. ing.
  Boriss Mišņevs
  Programmas direktors
  Nadezda Spiridovska

  As. prof., Dr. sc. ing.
  Nadežda Spiridovska
  Programmas koordinators

  Jon Stadon foto

  Jonathon Stadon
  UWE Bristol
  UWE Link Tutor

  Par programmu

  WHY TO CHOOSE DOUBLE DEGREE

  Studiju programma tiek realizēta sadarbībā ar Rietumanglijas Universitāti (University of the West of England, UWE), četru studiju gadu laikā ir iespēja iegūt abu augstskolu diplomus, kā arī neatsveramu pieredzi. Studiju process tiek realizēts pēc Lielbritānijas standarta, tas nozīmē vairāk grupu darbu un individuālu projektu studiju laikā. Studiju rezultātus vērtēs ne tikai TSI pasniedzēji, bet arī UWE pārstāvji.

  Dubultā diploma studiju programmas ietvaros plānots piesaistīt ārvalstu pasniedzējus, kā arī akadēmisko personālu no UWE. Šīs programmas studentiem būs pieeja abu augstskolu resursiem, piemēram, e-bibliotēkāi.

  Studentiem ir iespēja pieteikties studiju atlaidēm, ja ir augsts vērtējums matemātikas CE (A; B), vai bijuši sasniegumi mācību olimpiādēs.

   

  Studiju rezultāti

  Veiksmīgi noslēdzot studijas, programmas absolventiem

  • būs fundamentālas zināšanas un dziļa izpratne par datorzinātņu nozari
  • būs prasmes izskaidrot un pamatoti diskutēt par problēmu risināšanas metodēm, kā arī zināšanas kā iegūt, analizēt un pielietot nepieciešamo informāciju
  • būs zināšanas un izpratne par IT nozares noteikumiem un standartiem, kā arī prasmes šīs zināšanas piemērot praksē, gan profesionālā, gan tiesiskā, gan arī ētiskā ietvarā
  • būs iemaņas kritiski analizēt un praksē pielietot datorzinātņu jomas jēdzienus un principus arī brīvi definētiem uzdevumiem, piemeklējot efektīvākos instrumentus un paņēmienus uzdevumu atrisināšanai
  • būs labas organizatoriskās prasmes un izpratne par laika vadību gan kā individuāla darba veicējam, gan kā komandas loceklim
  • būs iemaņas patstāvīgi strukturēt un vadīt savu mācību procesu, kā arī vadīt savu un savu padoto tālākizglītību un profesionālo attīstību
  • būs prasmes izmantot zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus

  Izmanto iespēju un esi gatavs panākumiem!

   Studiju maksa

    Pilna laika Nepilna laika Tālmācība
  Studiju ilgums 4 gadi gadi gadi
  ES iedzīvotāji EUR/gadā 5600 EUR * - -
  NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji EUR/gadā 6000 EUR - -
  Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā 6000 EUR -

  * Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.


  Bloks A – obligātie priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  AI Challenges and Research  46.0
  AI Tools and Techniques  46.0
  Akadēmiskās prasmes un kritiskā domāšana 46.0
  Augstākā matemātika1015.0
  Datoru un datorsistēmu arhitektūra812.0
  Datu bāzes un bankas46.0
  Datu struktūras un algoritmi46.0
  Diskrētā matemātika46.0
  Entrepreneurial Skills for the IT Industry  46.0
  Foundations of AI  46.0
  IT Project Management  46.0
  Objektorientētā programmēšana46.0
  Operētājsistēmas46.0
  Optimizācijas metodes23.0
  Programmatūras konstruēšanas tehnoloģija69.0
  Programmēšana69.0
  Programmēšanas valodu principi46.0
  Sistēmas programmēšana46.0
  Sistēmu modelēšana46.0
  Skaitliskās metodes 46.0
  Statistisko datu datorapstrādes metodes46.0
  Varbūtību teorija un matemātiskā statistika46.0
  Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
  Ievads specialitātē23.0
  Izstrāde .Net vidē 23.0
  Mobilo un tīkla aplikācijas izstrādē23.0
  Profesionālā angļu valoda informācijas tehnoloģiju jomā23.0
  Datu bāzes un bankas (KD)23.0
  Diskrētā matemātika KD23.0
  Objektorientētā programmēšana KD23.0
  Programmatūras konstruēšanas tehnoloģija (KP)23.0
  Programmēšana KD23.0
  Bakalaura darbs1015.0

  Bloks B – specializācijas priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Datortīkli812.0
  Funkcionālā programmēšana23.0
  Iebūvētās elektronikas iekārtas un to programmēšana23.0
  Kompilatoru projektēšana46.0
  Loģiskā programmēšana23.0
  Web-aplikāciju uzbūve23.0
  Datorgrafikas algoritmiskie līdzekļi23.0
  Datortīklu drošība23.0
  Ievads lietotāja pieredzes (UX) dizainā23.0
  Java aplikācijas izstrāde23.0
  Latviešu valoda23.0
  Web-aplikāciju izstrādāšanas līdzekļi23.0

  Bloks C – izvēles priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS

  contact us