www tsi lv

Vērtības, vīzija un stratēģija

Visā pasaulē pieaug pieprasījums pēc STEM programmu absolventiem un pieaug vajadzība pēc speciālām zināšanām un risinājumiem, lai atbildētu izaicinājumiem, kuri rodas saistībā ar transporta nozares, piegāžu ķēžu, aviācijas vadības, loģistikas, robotikas un autonomo transportlīdzekļu sistēmu darbību arvien vairāk savienotā un globalizētā pasaulē, un šo sistēmu ietekmi uz pilsētām un sabiedrību. TSI iepriekšējā pieredze, zināšanas un kompetence dod tai spēcīgas konkurences priekšrocības, jo tā ir līdere zināšanu attīstībā šajās jomās ne tikai Latvijā, bet arī plašākā Baltijas jūras reģionā.

Mūsu vīzija

Būt vadošajai privātajai tehniskajai universitātei Baltijas jūras reģionā

Mūsu misija

Radīt un izplatīt zināšanas un panākt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā un plašākā Baltijas jūras reģionā

Mūsu vērtības

Mēs sasniegsim savus mērķus, jo mēs stingri ievērojam savu pārliecību un vērtības

AMBĪCIJAS

Mēs sagaidām, ka mūsu studenti spēs realizēt savas labākās, inovatīvās idejas, mācēs pielāgoties pārmaiņām un būs gatavi uzņemties pārdomātu risku

IZCILĪBA

Mēs esam gatavi ar izcilu sniegumu sasniegt savus mērķus katrā no mūsu darbības virzieniem

TAISNĪGUMS

Mēs izvirzām augstus standartus un domājam par ilgtspēju un vienlīdzīgām iespējām visiem mūsu studentiem

SOCIĀLĀ UN VIDES ATBILDĪBA

Mēs esam atbildīgi par mūsu studentiem un vidi institūtā un ārpus tā. Mēs iekļaujam sociālās un vides prioritātes un praksi ikdienas darbā un attiecībās ar studentiem, viņu vecākiem un sabiedrību

ATVĒRTĪBA

Ar augstu motivāciju, rūpēm un aizrautību mēs nodrošinām individuālu pieeju studentiem, lai ikviens no viņiem spētu parādīt savu vērtību un būt būtiska sabiedrības daļa

Mūsu stratēģija

TSI stratēģija 2020. – 2025. gadam ir izstrādāta, lai atspoguļotu tās gatavību kļūt par vadošo privāto tehnisko universitāti Baltijas jūras reģionā, un izsaka TSI gribu mainīt attieksmi pret studentiem, biznesa pārstāvjiem un visu augstākās izglītības sektoru Baltijas jūras reģionā

contact us

raksti mums