Alumni

Vai ir iespējams iegūt pieprasītu un aktuālu specializāciju viena gada laikā?

Mūsdienās darba tirgus mainās samērā strauji, taču profesionālu un augsti kvalificētu speciālistu pieprasījums saglabājas augsts. Tā kā strauji attīstās gan dažādas tehnoloģijas, gan jomas, tad arī darbiniekiem un darba meklētājiem ir nemitīgi jāpapildina savas zināšanas un prasmes ar darba tirgum un savai jomai nepieciešamo kvalifikāciju, jo aizvien vairāk darba devēju priekšroku dod kandidātiem ar maģistra grādu.

Nav noslēpums, ka tieši STEM absolventi ir tie, kuru pieprasījums darba tirgū ir īpaši augsts. Taču kuras prasmes tiek īpaši novērtētas, kuras nepieciešams attīstīt, lai sekmīgi spētu pildīt savus amata pienākumus? Šogad publicēts European Skills Panorama pētījums, kas balstīts uz Eiropas mēroga darba devēju aptauju, izceļ 21. gadsimta prasmes, kuras darba tirgū tiek īpaši novērtētas STEM absolventiem. Piemēram, darba devēji īpaši augstu vērtē pašvadības, sociālās un emocionālās kompetences un kognitīvās prasmes. Tajā pašā laikā par ļoti svarīgām ir atzītas arī kritiskā domāšana un problēmu risināšana, kā arī komunikācijas un komandas darba prasmes. Protams, atzinīgi tiek novērtēta arī darbinieka vēlme augt un mācīties, būt atbildīgam, spēja pielāgoties un tikt galā ar stresu, radošums, informācijas un datu pratība, pozitīva attieksme un apzinātība, emocionālā inteliģence un līderība.

Ne vienmēr visas šīs prasmes var attīstīt bakalaura studiju ietvaros. Nereti tās attīstās jau strādājot vai studējot maģistrantūrā. Līdz ar to maģistrantūra ir loģisks turpinājums iegūto zināšanu padziļināšanai un arī nostiprināšanai.

Šobrīd augstākās izglītības iestādes iet līdzi laikam, pašas mācās un sadarbojas ar pasaules labākajām universitātēm, lai šo labās prakses piemēru ieviestu arī Latvijā. Maģistra līmeņa mācības ir ne vien teorētiskas studijas, tās ir par kopsakarību meklēšanu, profesionālu augšanu, mācīšanos ne vien no pasniedzējiem, bet arī no kursa biedriem, tīklošanos, savu prasmju attīstīšanu pavisam citā līmenī, kā arī jauniegūto zināšanu izmēģināšanu un pielietošanu praksē.

Arī Transporta un sakaru institūts (TSI) aktīvi strādā, lai nodrošinātu atbilstošākos un modernākos veidus, lai sagatavotu jaunos speciālistus, kuri būtu pieprasīti un prasmīgi sagatavoti darba tirgum. Šobrīd tiek piedāvātas maģistra līmeņa studiju programmas, kurās studiju process aizņem vien gadu un papildus diplomdarba izstrāde. Šāds studiju formāts tiek piedāvāts gandrīz visām TSI maģistrantūras programmām, uzsākot studijas jau šajā rudenī.Šī ir lieliska iespēja ikvienam, īpaši strādājošajiem profesionāļiem, pusotra gada laikā paaugstināt savu kvalifikāciju, iegūstot aktuālas, savai profesijai nepieciešamas zināšanas, ieviest jauninājumus savā darba vietā, saņemot pat 2 diplomus (dubultā diploma programmās) un kļūt konkurētspējīgākiem darba tirgū.

Dubultā diploma maģistrantūras programma datorzinātnēs ar specializāciju datu analitikā un mākslīgajā intelektā ir izstrādāta sadarbībā ar pasaulē un Lielbritānijā augsti novērtētu Rietumanglijas universitāti UWE Bristol. Unikāla iespēja studēt maģistrantūrā datu analītikas un mākslīgā intelekta jomā jau šajā rudenī ikvienam bez iepriekšējām zināšanām un izglītības IT jomā. Pre-semester laikā ir jāapgūst nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai vēlāk turpinātu studijas pamata plūsmā. Ja tev jau ir bakalaura grāds IT jomā, studiju process aizņem tikai vienu gadu. Absolvējot šo programmu, iegūsi uzreiz divus diplomus – gan TSI, gan arī UWE Bristol.

Dubultā diploma maģistrantūras programma Aviācijas vadībā ar specializāciju aviācijas vadībā un ilgtspējībā ir izstrādāta sadarbībā ar UWE Bristol, kuru izglītības kvalitāte ir augstu novērtēta gan Lielbritānijā, gan visā pasaulē. Programma ir unikāls piedāvājums Baltijā, kas attīsta zināšanas tādos priekšmetos kā Ilgtspējīgas piegādes ķēdes vadība un vairākveidu pārvadājumi, Stratēģiskā un pārmaiņu vadība aviācijā, Ilgtspējīga inženierija globāliem izaicinājumiem, Lidostu vadība u.c. Absolvējot šo programmu, iegūsi gan TSI, gan arī UWE Bristol diplomu. Ja tev jau ir iepriekšēja izglītība vai darba pieredze aviācijas jomā vismaz vienu gadu, tad studiju process aizņem tik vienu gadu (tiek ieskaitīta prakse).

Informācijas sistēmu vadības programma aptver gan biznesa, gan tehnoloģiju prasmes. Tās mērķis ir apmācīt pasaules līmeņa profesionāļus, kas spēj veiksmīgi identificēt biznesa problēmas, piedāvāt risinājumus, kas balstīti uz modernām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, vadīt risinājumu ieviešanu un izvērtēt to efektivitāti dažādos kontekstos. Tev ir iespēja izvēlēties arī specializāciju, kurā sevi attīstīt –  IT projektu vadība, Digitālā transformācija vai Kiberdrošības operācijas.

Datorzinātņu programma ar specializāciju programmatūras inženierijā sagatavo ekspertus jaunāko tehnoloģiju jomā, kas vēlas nākotnē risināt sarežģītas problēmas jebkurā cilvēku dzīves jomā, vadot un izstrādājot progresīvus IT risinājumus. Programmā docē pieredzējuši ārzemju un Latvijas pasniedzēji, profesionāļi savā jomā. Ar iepriekšēju izglītību IT jomā, studiju process aizņem tikai vienu gadu.

Transporta un loģistikas programma ir paredzēta tiem, kas vēlas attīstīt analītisko un kritisko domāšanu, kas nepieciešamas transporta un loģistikas uzņēmumu efektīvai, produktīvai, stratēģiskai un operatīvai vadībai. Ir iespēja izvēlēties arī specializāciju – Viedā mobilitāte vai Viedās loģistikas risinājumi. Mācību laiku iespējams saīsināt, pārkreditējot praksi no iepriekšējās izglītības atbilstoši uzņemšanas noteikumiem.

Uzņēmējdarbības un vadības programmā tiek izmantotas efektīvas starpnozaru izglītības pieejas, kas orientētas uz reālu praktisko situāciju analīzi, lai sniegtu atbalstu vadītajiem šajā digitālās transformācijas laikmetā. Tas ļauj apgūt dažādas vadīšanas prasmes un kompetences ar fokusu uz lēmumu pieņemšanu, izaugsmi, organizāciju kultūru, korporatīvo atbildību un efektivitāti. Programmas ietvaros var apgūt divas specializācijās – Biznesa pārmaiņas vadību speciālists vai Biznesa un finanšu vadības speciālists.

Jāpiemin, ka no šī rudens programma Elektronika tiks aizstāta ar programmu Datorinženierija. Tajā tiks apvienoti gan IT, gan elektronikas priekšmeti. Programmas direktors, profesors Aleksandrs Grakovskis norāda: “Studiju programmu izveidi un piedāvājumu nosaka darba tirgus nepieciešamība, un tās ir tiešā veidā saistītas ar industriju pieprasījumu – attīstoties tehnoloģijām, mainās zināšanu kopums, kas vajadzīgs pilnvērtīgai tehnoloģiju izmantošanai un turpmākai attīstībai. Šobrīd ir neiespējami nošķirt elektroniskās iekārtas un sistēmas no programmēšanas – šīs jomas iet roku rokā, un tādējādi industrijai ir nepieciešami speciālisti, kuri vienlīdz labi orientējas elektroniskajās iekārtās un sistēmās un to programmēšanā.”

3. augustā pl.12:00 un pl.16:00 norisināsies TSI atvērto durvju diena, kuras laikā būs iespēja uzdot visus interesējošos jautājumus uzņemšanas komandai, kā arī uzzināt visu par dažāda veida atlaidēm. Vairāk informācijas un reģistrācija šeit.

https://jauns.lv/raksts/zinas/569254-vai-ir-iespejams-iegut-pieprasitu-un-aktualu-specializaciju-viena-gada-laika

contact us

raksti mums