Candles

Cienījamie TSI studenti, kolēģi un partneri!

Cienījamie TSI studenti, kolēģi un partneri!

2023. gads ir bijis ievērojams posms mūsu ceļojumā, ko raksturo nozīmīgi sasniegumi, lolotas partnerattiecības un nelokāma apņemšanās sasniegt akadēmisko izcilību un inovācijas. Pārdomājot šī gada laikā sasniegto, mēs izceļam progresu, kas ir virzījis TSI uz augstākiem sasniegumiem.

Mūsu darbinieku, studentu un partneru centību un izcilību apliecināja augstie novērtējumi, kas saņemti mūsu studiju programmu akreditācijā, kā arī pasaules un Eiropas augstskolu reitingos. Šogad veiksmīgi noslēdzām akreditāciju studiju programmām informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) virzienā, kā arī doktorantūras programmai “Digitālā ekonomika un uzņēmējdarbība“. TSI aktīvi un prasmīgi piedalījās divos starp-augstskolu projektos AutoRADE un DIGITEKA, kuru mērķis bija stiprināt Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti, ieviešot kopīgas digitalizācijas iniciatīvas, lai uzlabotu studiju kvalitāti, studentu iesaisti, un pārņemtu pasaules vadošo universitāšu un nozares pieredzi.

Bagātīgi paplašinot vidi ar unikālām vieslekcijām un praktiskām iemaņām, studenti ir ieguvuši nenovērtējamas atziņas un jaunas perspektīvas, kā arī paplašinājuši savu redzesloku.

2023. gadā TSI veiksmīgi turpināja savu stratēģisko partnerību ar Rietumanglijas universitāti UWE Bristol, un visās trīs mūsu dubultā diploma programmās jaunie studenti ir uzsākuši studijas. Šo programmu īstenošanas rezultāti tika veiksmīgi validēti un apstiprināti no UWE Bristol pārstāvjiem, un 2024. gadā mēs ar prieku izsniegsim diplomus par sekmīgu studiju absolvēšanu pirmajiem dubultā diploma programmu absolventiem.

Svinot nozīmīgo notikumu, TSI atzīmēja pirmo sadarbības gadadienu ar Coursera, kā pirmā augstākā izglītības iestāde Latvijā, kas oficiāli sadarbojas ar šo globālo mācību platformu. Turklāt, šajā gadā tika parakstīti vairāki saprašanās memorandi ar mūsu partneriem visā pasaulē, piedaloties ES iniciatīvās, veidojot spēcīgas attiecības, kas pārsniedz robežas, veicinot jaunas sadarbības iespējas. TSI ne tikai sniedz atbalstu, bet arī dāsni to saņem no mūsu partneriem, kas izceļ mūsu ciešo sadarbību.

Veicinot inovāciju ekosistēmu un nozares iesaisti, TSI uzsāka jaunas partnerattiecības ar dažādu nozaru pārstāvjiem, stiprinot savu komūnu. Mēs lepojamies, ka esam paplašinājuši nu jau savas 20 laboratorijas, kas kalpo kā dinamiska pētniecības, izglītības un inovāciju vide. TSI aktīvi piedalās un organizē dažādas ERASMUS+ mobilitātes programmas un citas ES iniciatīvas, tādējādi turpinot ieņemt nozīmīgu lomu starptautiskajā sadarbībā un dažādos projektos   iDEAHUB, ePiCenter, eMediator u.c., veicinot akadēmisko apmaiņu un sadarbību pētniecības jomā. TSI ilgtspējība un inovācijas joprojām ir mūsu tēla neatņemama sastāvdaļa. Aktīvi piedaloties zaļajās iniciatīvās, mēs esam turpinājuši īstenot videi draudzīgu praksi, sniedzot ieguldījumu ilgtspējīgā nākotnē.

Mēs atvadāmies no šī notikumiem bagātā gada, kurā TSI atzīmēja sasniegumus un svarīgus notikumus, un ar nepacietību gaidām daudzsološo jauno gadu.
2024. gads būs TSI 25. gadadienas gads, kas sola turpmāku izaugsmi, inovācijas un sadarbību. TSI ir nelokāms savos centienos turpināt tiekšanos pēc izcilības, veicinot jaunus talantus un radot mācībām un inovācijām labvēlīgu vidi.

Nobeigumā, lolojot 2023. gadā radītās atmiņas un gūtās mācības, sagaidām tuvojošos svētkus ar prieku, pateicību un jaunām apņemšanām kopā sasniegt lielākus panākumus.

Sirsnīgi sveicam katru cienījamās TSI kopienas locekli un tuviniekus, un novēlam sirsnīgus svētkus, kas piepildīti ar siltumu, prieku un kopības sajūtu!

Ar sirsnīgiem sveicieniem,
Profesore, Dr. sc. ing. Irina Jackiva, valdes priekšsēdētāja un galvenā izpilddirektore,
un,
Docents, Ph.D.sc.pol. Juris Kanels, valdes loceklis un rektors

contact us

raksti mums