Enhanced Physical Internet-Compatible Earth-friendly freight Transportation ansWer (ePIcenter)

Periods: 01.06.2020
- 31.05.2024
Programma: HORIZON 2020

Projekta vadītājs/a:

Profesore 

Dr. sc. ing.
Irina Jackiva
Inženierzinātņu fakultāte
Irina Yatskiv
+371 67100665

Academic degree and current position in TSI: professor, leading researcher of the Engineering Faculty, Director of MSc Program “Transport and Logistics”

Previous experience: more than 10 years was Vice-rector for Research and Development, Transport and Telecommunication Institute (TSI), founder of the Laboratory of Applied Systems and chair of Mathematical Methods and Modelling Department in TSI

Membership: From 01.2017 member of ECTRI Board and from 2019 – vice-president of ECTRI; an external scientific expert in Association of Paneuropa Coach Terminals from 2009; has been chair or member of the organizing and the programme committees of the International Conference on Applied Statistics (6 events), Transportation Research (15 events), Complex Systems (4 events), etc. and reviewer in transportation journals and conference proceedings. Member of Editorial Board of Journals: Transport (WoS, SCOPUS); Maintenance and Reliability (SCOPUS), Transport and Telecommunication (WoS, SCOPUS), etc. Guest redactor of Volumes of Lecture Notes in Networks and Systems and Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure in Springer; Procedia Engineering published by Elsevier etc.

Academic experience: Author more than 170 publications, incl. 9 books and textbooks, chapters in the books “From Transit Systems to Models: Purpose of Modelling” in book: “Modelling Public Transport Passenger Flows in the Era of Intelligent Transport Systems” (Springer Verlag, 2016), “3D City Models and urban information: Current issues and perspectives” (edpsciences, 2014), papers in International Journal of Transport, Transport and Telecommunication, Advances in Intelligent Systems and Computing, etc. Guest redactor of Volumes of Lecture Notes in Networks and Systems and Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure in Springer; Procedia Engineering published by Elsevier etc. An Expert in Transport and Logistics (2008-2021) and Civil Engineering (from 2021) at the Latvian Council for Science; member of the PhD promotion committee

Teaching at post- and graduate levels: Data Analysis (PhD in Business Management, RSEBAA-BA); Multivariate Statistical Analysis, Transport Modelling, Scientific Seminar (Dr. Ing. in Telematics and Logistics, TSI); Data Mining (MSc in Computers Science, MIS, TSI); Research Seminar; Methods of Data Analysis and Business Forecasting (MSc in Transport and Logistics, TSI); etc.

Participation in projects: as leading researcher has participated in more than 20 European and Latvian research projects and more than 14 national transportation studies, and was scientific coordinator in 8 of them. Is/was national representative and management committee member of COST Actions CA16222 (WISE-ACT), TU1306 (CYBERPARKS), TU1004, TU0903, TU0804 and TU0801. Has great experience in coordinating different kind of projects in frame of Horizon 2020, FP, INTERREG, BSR programmes, she was coordinator of Horizon 2020 project “Enhancing excellence and innovation capacity in sustainable transport interchanges” (ALLIANCE)

Research interest: Data analysis, data mining, statistical analysis, mathematical modelling and simulation with application in different fields (transportation sphere, business, economics, networks, logistics and others)

Supervised Doctoral, Master and Bachelor Theses: Promoted 6 Doctoral, more than 90 Master theses and 70 Bachelor theses an official reviewer of 7 PhD theses

Awards: (2019) by Ministry of Education and Science; (2017, 2010, 2008) Latvian Education Funds; (2011, 2010, 2008) Riga Municipality

Projekta akronīms: ePIcenter

Projekta vadītājs: Prof. Irina Yatskiv (Jackiva)

   

Īss projekta apraksts:

ePIcenter izveidos sadarbspējīgu, uz mākoņiem balstītu, lietotājam draudzīgu paplašināmu uz mākslīgā intelekta bāzes loģistikas programmatūras risinājumu un atbalsta metožu ekosistēmu, kas ļaus visiem pasaules tirdzniecības dalībniekiem un starptautiskajām iestādēm sadarboties ar ostām, loģistikas uzņēmumiem un nosūtītājiem un reaģēt elastīgā veidā pret nestabilām politiskām un tirgus izmaiņām un lielām klimata pārmaiņām, kas ietekmē tradicionālos kravu pārvadājumu maršrutus. Galvenais mērķis ir novatorisks, uz sadarbību virzīts risinājums arvien sarežģītākajam stratēģiskās un operatīvās plānošanas uzdevumam, ar kuru jāsaskaras loģistikas operatoriem, nosūtītājiem un politikas veidotājiem.

ePIcenter paātrinās virzību uz uzlabota fiziskā interneta iespējotu pasaules un Eiropas tīklu (“ePIGEN”). i., efektīva infrastruktūras vai “cietā” TEN-T tīkla integrācija ar globālajiem tīkliem un vienmērīga integrācija “maigajā” slānī: drošas starptautiskas informācijas plūsmas un digitalizācija, apvienojumā ar ētiskiem algoritmiem videi draudzīgai loģistikai un vienmērīgai kravu pārvadāšanai.

ePIcenter ir 36 partneri ar līdzsvarotu papildinošu daudzdisciplīnu kompetenču kopumu: piegādes ķēdes tehnoloģiju nodrošinātāji, pētnieki, loģistikas operatori, ražotāji, tiesību un politikas eksperti un visu galveno ieinteresēto personu pārstāvji.

Kopējais projekta budžets: EUR 6 848 575,00

contact us

raksti mums