closeup laptop

Atzinīgi novērtētas TSI STEM studiju programmas

6. decembrī Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) Studiju kvalitātes komisijas sēdē tika pieņemts lēmums par studiju virziena “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” akreditāciju uz maksimālo termiņu –  6 gadiem.

Balstoties uz ekspertu atzinumu, tika akreditētas sekojošas studiju programmas:

  • Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Datorzinātnes”
  • Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Robotika”
  • Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Datoru inženierija un elektronika”
  • Akadēmiskā maģistra studiju programma “Datoru inženierija un elektronika”
  • Akadēmiskā maģistra studiju programma “Datorzinātnes”
  • Akadēmiskā maģistra studiju programma “Informācijas sistēmu vadība”
  • Doktora  programma “Telemātika un loģistika”

TSI optimizē un modernizē studiju programmas atbilstoši darba tirgus tendencēm, ņemot vērā darba devēju pieprasījumu un rekomendācijas. Lielākās izmaiņas veiktas bakalaura studiju programmās, kur modernās laboratorijās un zinātnes centros sadarbībā ar biznesa partneriem studējošajiem tiek sniegtas nepieciešamās praktiskās iemaņas, kā arī programmās tiek nodrošināta iespēja izvēlēties specializāciju sākot no 3. kursa.

Savukārt, maģistra līmenī studiju virziena akreditācijas laikā tika pievienota iespēja īstenot maģistra studiju programmas saīsinātā variantā 60 kredītpunktu apjomā, kas nozīmē, ka studiju process aizņem tikai vienu gadu, pēc tam seko maģistra darba izstrāde. Turpmāk maģistra programmās varēs tikt uzņemti arī reflektanti bez atbilstošas IKT vai elektronikas izglītības, izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā programmā.

Paldies visiem studentiem par iespēju mums pilnveidoties, kā arī partneriem mācībspēkiem un kolēģiem par ieguldīto darbu!

TSI bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmas un to apraksti ir pieejami šeit.

contact us

raksti mums