Ekosistēma Eiropas izglītības mobilitātei kā pakalpojums: Modelis ar portāla demonstrējumu (eMEDIATOR)

Periods: 01.11.2021
- 31.10.2023
Programma: eMEDIATOR

Projekta vadītājs/a:

Profesors 

Dr. sc. ing.
Boriss Mišņevs
Inženierzinātņu fakultāte
Boriss Misnev

Academic degree and current position in TSI: professor, leading researcher of the Engineering Faculty, Director of Bachelor in Computer Science programme.

Previous experience: Rector and more than 10 years a Vice-rector for Education Affairs for Transport and Telecommunication Institute (TSI), Software Engineering team lead and Quality Manager at SWH Technology (later Exigen Latvia).

Membership: LZP expert, AIC expert; Reviewer (member of the committee) in several international conferences (IADIS ML 2009-2019, ICALT 2009, ICEE/ICIT-2014 etc.); Member of the Editorial Board of the International Women’s On-line Distance Learning Journal (WOJDE, ISSN:2147-0367); TSI Representative for Europe Informatics (Informatics Latvia); TSI Member of the Senate; MIP-2006-2018 Chairman and member of the Organizing Committee (TSI, Riga, Latvia); Member of the Latvian Operations Research Society; Member of the Latvian Association of University Professors.

Academic experience:

 • university lecturer with 40 years of experience (all types of teaching, including distance learning)
 • expert in the development and evaluation of university programs.
 • good knowledge of education and software development quality control processes (currently conducting quality audits at international level)
 • scientist in the software development industry
 • experienced university education process administrator
 • academic internship and lecturing abroad (University of Manchester, UK -1994, Ottawa University, Canada – 1995, University of Hagen, Germany – 1999, University of Florence, Italy – 2008, University of Murcia – 2014, European Humanitarian University, Lithuania – 2018, Vilnius Tech University, Lithuania – 2021).

Author of more than 50 scientific and academic publications, 3 textbooks.

Teaching at post- and graduate level: Information and Software Systems Quality Models, Scientific Seminar (MSc in Computers Science, MIS, TSI); Object-Oriented Programming, Software Engineering, Transport Modelling, Introduction into Computer Science (Bachelor in Computers Science, TSI); etc.

Participation in projects (2013-2020):

 • ERAF Project “Strengthening the academic staff of the Transport and Telecommunication Institute in the areas of strategic specialization” Nr. 8.2.2.0/18/A/011″ Nr. 8.2.2.0/18/A/011, Supervisor (2018-2020).
 • INTERREG CB 2010-2020 Project “Harmonised and Modernised Multidisciplinary Railway Education” (EDU-RAIL), Leading Researcher (2015 – 2018).
 • ERASMUS+ project iSECRET “Implementation of Software Engineering Competence Remote Evaluation for Master Program Graduates”, ID – 2015-1-LV01-KA203-013439, 2015-2017, Project Manager (2015-2017).
 • FP7: Enhancing  transfering of Intelligent Transportation System innovations to the market (TTRANS), 2012-2015, Leading Researcher (2013).

Research Interests: Object-Oriented Programming, Software Engineering, Process Maturity, Artificial Intelligence, Digital Forensic, Quality Management Systems, Online Pedagogy and E-learning.

Supervised Doctoral, Master and Bachelor Theses (number): Promoted 1 Doctoral, more than 30 Master theses and more than 50 Bachelor theses and was official reviewers of 3 PhD theses.

Awards: (2017) Nomination for King Hamad Bin Isa Al Khalifa UNESCO Award for the use of ICT in Education by the Ministry of Education and Science of Latvia.(2019); acknowledgments by Ministry of Education and Science (2005);acknowledgments by Latvian Education Fund.

Erasmus logo

Projektu īsteno 5 Eiropas universitāšu konsorcijs: Transporta un sakaru institūts (LATVIJA) – projekta galvenais partneris, University of Ioannina (GRIEĶIJA), University of Murcia  (SPĀNIJA), Aalen University (VĀCIJA), University of Lodz (POLIJA).

Īss projekta apraksts:

Projekta mērķis ir izveidot ekosistēmas modeli ar demo portālu, kurā tiktu izmantoti uz pakalpojumiem, kompetencēm un uz studentiem balstītas izglītības principi un uzņēmumu un akadēmisko aprindu partnerība, lai piedāvātu kursus un dažāda veida nodarbinātību vienotā Eiropas izglītības un nodarbinātības tirgū. Projektā plānos sasniegt šādus rezultātus:

 • studentu, pasniedzēju un uzņēmumu darbinieku individuālo izglītības vajadzību apmierināšana specifisku kompetenču attīstīšanai uz izglītības mobilitātes pakalpojumu bāzes studiju laikā augstskolās un mūžizglītībā;
 • Veicināt pasniedzēju karjeras attīstību, kuriem ir savas vērtības neatkarīgi no akadēmiskajām iestādēm, misijas un vīzijas, kas var nesakrist ar pasniedzēju vērtībām un karjeras centieniem. Šos pasniedzējus varētu pieprasīt citas iestādes, un šis projekts palīdzēs iestādēm un pasniedzējiem atrast vienam otru. Šī apmaiņa veicinās talantu attīstību un apmaiņu, kas galu galā veicinās Eiropas attīstību;
 • ļaus pasniedzējiem attīstīt savas profesionālās kompetences citā Eiropas kontekstā, kad to vietējais konteksts to šobrīd neļauj, vietējais tirgus nav ieinteresēts šajā konkrētajā zināšanu kompetences kopumā vai jau ir piesātināts ar speciālistiem ar šādām kompetencēm, kā rezultātā vietējais tirgus nespēj piedāvāt kontekstu šādu kompetenču attīstībai akadēmiskajā iestādē vai uzņēmumā. Šādu vajadzību ignorēšana varētu nebūt ieteicama, jo augstskolas turpina piedāvāt apmācību, kas attīsta šo konkrēto kompetenču kopumu, vai piedāvāja šādu apmācību agrāk, un tāpēc tām būtu jāuzņemas zināma ētiska atbildība par šādu kompetenču īstenošanu absolventos;
 • attīstīt zināšanas par kompetencēm, kas nepieciešamas Eiropas tirgū, ne tikai vietējā tirgū. Šīs zināšanas ir vērtīgas, jo pasniedzējiem un akadēmiskajām iestādēm ir jāapmāca studenti ne tikai pašreizējam vietējam kontekstam, bet arī starptautiskajam- Eiropas kontekstam; šodien un rīt;
 • Piedāvāt iespējas nozarei atrast speciālistus savam unikālajam, uz kompetencēm balstītajam pieprasījumam visā Eiropas kopējā izglītības tirgū, neaprobežojoties ar vispārēju zināšanu piedāvājumu, ko ierobežo vietējais tirgus un vietējā attīstības uztvere. Galu galā tas veicinās Eiropas kopējā tirgus makroekonomisko attīstību;
 • Piedāvāt iespējas privātpersonām (studentiem un pasniedzējiem) un korporatīvajām struktūrām (augstākās izglītības iestādēm un uzņēmumiem) iegūt un piedāvāt pakalpojumus no citām Eiropas valstīm, pastāvīgi vai neregulāri strādājot pilnu vai nepilnu slodzi, vienlaikus dzīvojot kādā konkrētā Eiropas Savienības vietā. Tā ir izglītības un uzņēmējdarbības, studiju un darba apvienošana vienā elastīgā “eduwork” telpā, ko rada tiešsaistes darbības;
 • Nodrošināt akadēmiskajām iestādēm iespēju pieņemt darbā speciālistus ar specifiskām kompetencēm, ko tās nevar atrast vietējā tirgū;
 • radīt ekonomisku vidi akadēmisko kompetenču īstenošanai;
 • ieviest uz kompetencēm balstītu augstākās izglītības modeli digitālajā realitātē, kas piedāvā izglītības un nodarbinātības iespējas;
 • mazo ekonomiku, piemēram, Latvijas, izglītības konkurētspējas veicināšana, nodrošinot atvērtu piekļuvi dažādiem izglītības un uzņēmējdarbības Eiropas tirgiem, izmantojot pasniedzēju un akadēmisko institūciju nodarbinātību citās Eiropas valstīs, iespējams, galvenokārt tiešsaistes nepilnas slodzes un projektu režīmā, bieži vien nepārtraukti.

Publiskā domēna licence

Mēs atsakāmies no autortiesībām un blakustiesībām uz darbu visā pasaulē, izmantojot CC0 1.0 universālā publiskā domēna veltījumu.

https://joinup.ec.europa.eu/licence/cc0-10-universal-cc0-10-public-domain-dedication

Projekta dokumenti:

eMEDIATOR Poster

Kopējais projekta budžets: 294145,00 EUR

ERASMUS + STRATĒĢISKĀS PARTNERĪBAS PROJEKTS Saskaņā ar Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmu Nr. 2021-1-LV01-KA220-HED-000027571

Erasmus logo

contact us

raksti mums