Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās

Periods: 01.11.2022
- 31.12.2023

Publicēts: 17.01.2023

Projekta īstenošanas termiņš: 14 mēneši

Projekta līguma numurs: 8.2.3.0/22/A/006

 

Projekta partneri:

Latvijas Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vidzemes augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” un A/S  “Transporta sakaru institūts”, SIA “Tilde”, SIA “Baltijas datoru akadēmija”, SIA “Datorzinību centrs”.

“Transporta sakaru institūts” kā sadarbības partneris piedalās Latvijas Universitātes īstenotajā ESF projektā stiprinot Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti

 

Projekta īstenošanas termiņš: 14 mēneši

Projekta kopējais finansējums: 2 060 095,08 EUR. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

 

Projekta vadītājs:

LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas direktore Inga Šķendere

 

Projekta mērķis:

Stiprināt Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti, ieviešot vienotas koplietošanas digitalizācijas iniciatīvas piecās Latvijas augstskolās studiju kvalitātes pilnveidei, tai skaitā studentu iesaistei, pārņemot pasaules augstskolu un pasaules un Latvijas IKT nozares pieredzi no trīs Latvijas vadošajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares uzņēmumiem, kuriem ir vairāk kā 20 gadu pieredze digitālo kompetenču attīstībā, tādējādi paaugstinot studējošo digitālo prasmju līmeni, tuvinot tās nākotnes darba tirgus vajadzībām un prasībām, un transformējot studiju vidi, tādejādi pastarpināti paaugstinot augstskolu konkurētspēju starptautiskajā vidē.

 

Projekta galvenie aktivitāšu bloki:

A1. Digitālo prasmju satura un atbilstošas metodikas izstrāde un pilnveide, t.sk., pārņemot un adaptējot pasaules labo praksi un adaptējot tos, kā arī digitālā satura izstrāde;

A2. Inovatīvu digitālo tehnoloģisko risinājumu integrēšana studiju procesā;

A3. Studējošā vajadzībās, motivācijā un spējā apgūt jaunas prasmes, bāzētas digitālo prasmju novērtējuma un progresa monitoringa sistēmas adaptēšana un pilotēšana;

A4.Ilgtspējīgs modelis studentu iesaistes un atgriezeniskās saites novērtēšanai, tsk. mācību analītika un digitālo prasmju progresa vērtēšana.

 

Projekta rezultāts:

Ieviestas digitalizācijas iniciatīvas piecās Latvijas augstākās izglītības iestādēs, sadarbībā pilnveidojot esošos un veidojot jaunus studiju kursus/tēmas, pilnveidojot un modernizējot augstāko izglītības iestāžu studiju vidi un studiju kvalitāti.

 

contact us

raksti mums