Resursu pilnveidošana

Pašreizējie projekti:

Dati netika atrasti

Projektu arhīvs:

eu_thumb

Automatizācijas rīki radošajām industrijām, “AutoRade”

31.10.2022
- 31.12.2023
eu_thumb

Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās

01.11.2022
- 31.12.2023
iDEA Hub Logo

Projekts “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” / iDEAHUB (Nr.1.1.1.3/21/A/006)

01.09.2021
- 30.11.2023
postdoc_logo1

Projekts "Viedās ekonomikas modeļu attīstīšana viedajām pilsētam" (1.1.1.2/VIAA/3/19/458)

01.06.2020
- 30.06.2023
sttias_logo-cetrsturis_angliski

"Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās" Nr. 8.2.2.0/18/A/011

01.11.2018
- 31.01.2021
postdoc_logo1

Projekts "Enerģijas ražošanas, sadales un pārvaldības integrētais modelis" (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/095)

01.12.2017
- 30.11.2020
postdoc_logo1

Projekts "Netradicionālie regresijas modeļi transporta modelēšanā" (1.1.1.2/VIAA/1/16/075)

01.10.2017
- 30.09.2020
postdoc_logo1

Projekts „Laiktelpiska pilsētas satiksmes modelēšana, izmantojot lielos datus” (1.1.1.2/VIAA/1/16/112)

01.10.2017
- 30.09.2020
ERAF

Projekts "Transporta un sakaru institūta STEM studiju programmu modernizācija" (8.1.1.0/17/I/009)

21.11.2017
- 31.03.2020
ERAF

Transporta un sakaru institūta institucionālās kapacitātes attīstība

01.05.2015
- 31.12.2015

contact us

raksti mums