Transporta un sakaru institūta institucionālās kapacitātes attīstība

Periods: 01.05.2015
- 31.12.2015
Programma: ERAF

Uzraugi: Igor Graur

Transporta un sakaru institūta institucionālās kapacitātes attīstība

Projekta numurs: 2DP/2.1.1.3.3./15/IPIA/VIAA/006

Projekta mērķis:

Projekta galvenais mērķis ir TSI ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde atbilstoši ilgtermiņa mērķiem un prioritārajiem rīcības virzieniem, saskaņā ar zinātnes ārējā novērtējuma rekomendācijām

Projekta atbildīgais par saturisko ieviešanu: TSI rektors Igors Graurs

Projektā paredzētas šādas galvenās aktivitātes:

TSI attīstības stratēģijas izstrāde
Pētniecības programmas izstrāde
Institucionālās attīstības plāna izstrāde
Cilvēkresursu attīstības plāna izstrāde
Resursu vadības sistēmas pilnveidošana
Rezultātu pārvaldības sistēmas ieviešana
Mērķsadarbības pilnveide starp TSI un citām zinātniskajām institūcijām, augstskolām un darba devējiem
Attīstības projekta sociāli ekonomiskā pamatojuma izstrāde

Projekta īstenošanas vieta: Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1, Rīga, Latvija, LV1019

Projekta īstenošanas ilgums: 8 mēneši, no 01.05.2015. līdz 31.12.2015.

Projekta kopējais finansējums: 113 036 EUR, no kuriem 100% līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

contact us

raksti mums