564954_da8cfb3bd6

TSI: arī transporta un loģistikas programmai piedāvās dubulto diplomu ar Nīderlandes universitāti

Ar šo mācību gadu Transporta un sakaru institūts (TSI) piedāvā apgūt studiju programmu, kas dod iespēju saņemt dubulto diplomu.

Sadarbībā ar Nīderlandes HZ universitāti dubultais diploms būs pieejams bakalaura studiju programmai ”Transports un biznesa loģistika”, bet sadarbībā ar Lielbritānijas universitāti UWE Bristol TSI piedāvā dubultā diploma bakalaura studijas datorzinātņu jomā ar specializāciju ”Mākslīgais intelekts”, maģistra studijas datorzinātnēs ar specialitāti ”Datu analītika un mākslīgais intelekts”, kā arī profesionālajā maģistra studiju programmā ”Aviācijas vadība”.

Vairāk stāsta TSI pasniedzējs, bakalaura studiju programmas “Transporta un biznesa loģistika” direktors un ”GEFCO Baltic” tirdzniecības nodaļas vadītājs Aleksandrs Kotļars.

TSI Transporta un biznesa loģistikas programma pastāv jau daudzus gadus. Kā tā laika gaitā ir transformējusies?

Sekojot pieprasījumam darba tirgū un tendencēm tautsaimniecībā, TSI sistemātiski veic studiju programmu pilnveidošanu, lai tās būtu aktuālas šodienas apstākļos. To varam panākt ar industriju uzņēmumu un ekspertu atbalstu, kuri ļoti aktīvi iesaistās augstskolas darbā. Tāpat domājam par to, lai studenti iegūtu ne tikai fundamentālas zināšanas, kas balstītas teorijā, praksē un pieredzē, kas pieejama Latvijā, bet papildinātu arī ārzemēs – mūsu sadarbības universitātēs Lielbritānijā un Nīderlandē. Kā jau vairākkārt esam vēstījuši, TSI ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Lielbritānijas augstskolu, tādējādi mēs studentiem vairākos studiju virzienos bakalauru un maģistru programmās piedāvājam iespēju iegūt dubulto diplomu.

Savukārt sadarbībā ar Nīderlandes HZ universitāti ar nākamo studiju gadu dubulto diplomu varēs iegūt arī transporta un biznesa loģistikas programmas studenti, kuri studijas uzsāks šā gada septembrī. Programma paredz, ka pirmos divus ar pusi studiju gadus studenti mācīsies Rīgā, savukārt trešā studiju gada otro semestri un ceturtā gada pirmo semestri studijas noritēs Nīderlandē.

Jūs esat ne tikai pasniedzējs, bet arī loģistikas industrijas pārstāvis, tāpēc labi orientējaties jaunākajās šīs jomas tendencēs un izaicinājumos. Pēdējā laikā dzirdam jēdzienu ”zaļā loģistika” – ko tas nozīmē?

Ar to ir jāsaprot “ilgtspējīga loģistika”. Jebkurš jauns risinājums, ko loģistikas pakalpojumu sniedzēji ievieš savā darbībā, ir jāskata no trim aspektiem – ekonomiskā, sociālā un vides. Līdz ar to uzņēmuma īpašniekam ir jāvērtē izmaiņu ekonomiskais ieguvums, kā arī uzņēmuma sociālais reitings. Būtiski izvērtēt vides faktoru, jo jebkura preču piegāde ir saistīta ar transportu, kas atstāj nospiedumu uz vides kvalitāti. No personīgās pieredzes varu teikt: pirms dažiem gadiem uzņēmējiem bija tikai pastiprināta interese uzzināt vairāk par ”zaļās loģistikas” principiem un iespējamām izmaiņām, bet pēdējā laikā šī tendence ir pastiprinājusies. Proti, no ekonomiskā viedokļa šādi risinājumi prasīja (un joprojām prasa) lielākas izmaksas. Taču mūsdienās sociālais un vides aspekts ir kļuvis aktuālāks, līdz ar to uzņēmumi ir jau praktiski ieinteresēti ieviest ilgtspējīgus risinājumus savu piegādes ķēžu pārvaldībā. Drīzumā šādi risinājumi varētu kļūt vēl aktuālāki arī pēc ekonomiskā aspekta, ņemot vērā esošo situāciju enerģētikas tirgū.

Vai varat nosaukt konkrētākus piemērus?

Viens no veidiem, kā mainīt procesus, lai tie būtu videi draudzīgāki, ir pārskatīt izmantotā transporta veidu – pāriet no auto pārvadājumiem uz pārvadājumiem pa dzelzceļu vai izvēlēties transporta līdzekļus, kas izmanto alternatīvas dīzeļdegvielai, kas Latvijā pagaidām ir maz izplatīta, bet daudzās Eiropas valstīs tiek plaši izmantota. Tāpat tas var būt tikai daļējs tehnisks risinājums – netiek manīta visa loģistikas ķēde, bet gan nomainīts pārvadājumu veids tikai tā sauktajā pēdējā jūdzē, kur ļoti efektīva pieeja ir elektrotransporta izmantošana. Turklāt elektrotransportam nepieciešamā infrastruktūra Latvijā tiek attīstīta. Zaļie risinājumi var būt saistīti arī ar tā saukto iekraušanas faktoru, kurā rūpīgi tiek izplānots, cik un kādā iepakojumā preces tiks sagatavotas pārvadāšanai. Var domāt arī par iepakojumu – varbūt precei nemaz nevajag tik lielu un sarežģītu iepakojumu, kas pats par sevi jau ir nevajadzīga resursu izlietošana, kā arī aizņem ļoti daudz vietas. Ir ļoti daudz dažādu veidu, lai pārvadājumus padarītu videi draudzīgākus, ekonomiski efektīvākus un sociāli atbildīgus.

Vai pēdējā laikā notiek izmaiņas pārvadājumu tirgū?

Izmaiņas ir ieviesusi arī daudz apspriestā ES mobilitātes pakotne, kas paredz, ka katrai automašīnai regulāri ir jāatgriežas reģistrācijas valstī. Tas liek rūpīgāk plānot maršrutus vai arī rast citus risinājumus, piemēram, nav noslēpums, ka autopārvadātāju kompānijas reģistrē darbību kādā citā Eiropas valstī.

Vai attīstās noliktavu parki?

Pandēmijas laikā daudzi saprata, ka svarīgi ir veidot pietiekami lielus preču un izejvielu krājumus tuvu patērētājam vai ražotājam, jo tā sauktās piegādes tieši laikā vairs īsti nestrādāja. Arī tagad ir grūti prognozēt, vai piegādes no Vidusāzijas vai Tālajiem Austrumiem iekļausies ieplānotajā termiņā. Līdz ar to uzņēmēji veido uzkrājumus, tāpēc preču un izejmateriālu uzglabāšanai vajag arvien vairāk vietas. Ne tikai Latvijā, bet visās Eiropas valstīs ir labi redzams, ka pēdējos gados aktīvi tiek būvēti jauni noliktavu un loģistikas parki. Arī Rīgā ir vairāki jauni projekti.

Vienlaikus mainās arī piegādes ķēdes – uzņēmēji, kuri tradicionāli izejvielas, rezerves daļas vai citu preci iegādājās, piemēram, Ķīnā vai Krievijā, tagad meklē iespējas to pašu produktu iegādāties Eiropā vai ASV.

Kā degvielas cenu kāpums ietekmē transporta un loģistikas nozari?

Degvielas izmaksas atkarībā no maršruta un citiem faktoriem var būt ap 25% no kopējām transportēšanas izmaksām – praktiski ceturtā daļa. Risinājumi ir dažādi, piemēram, rūpīgāk plānot maršrutus, izvairoties no braucieniem bez kravas. Tāpat jāpārvērtē jau pieminētais iekraušanas faktors – jāmeklē veidi, kā vienā vienībā iekraut pēc iespējas vairāk preču. Tāpat kādā loģistikas ķēdes posmā, kur tas ir iespējams, autopārvadājumus var aizvietot ar dzelzceļu.

No iepriekš teiktā noprotams, ka darba tirgū pieprasījums pēc transporta un loģistikas speciālistiem pieaugs. Vai tas nozīmē, ka jaunieši droši var izvēlēties studijas šajā jomā?

Jā! Kā es sākumā teicu, TSI rūpīgi seko līdzi tendencēm tautsaimniecībā, tāpēc transporta un biznesa loģistikas jomas programmām pievēršam īpašu uzmanību. Transports, uzglabāšana un loģistika kļūs par multidisciplināru jomu, kurā nepietiks ar zināšanām kādā konkrētā sfērā, piemēram, transporta plānošanā vai noliktavu procesos. Jaunajiem loģistikas speciālistiem būs jāpārzina arī IT joma, cilvēkresursu un projektu vadība, kā arī citas saistītās jomas. Augstskolas atbildība ir sagatavot tādu speciālistu, kurš labi zina profesijas teorētisko bāzi un orientējas reālajā darbā, ir ieguvis praksi un pieredzi. Tāpēc mēs ļoti atbildīgi pieejam ne tikai programmas saturam, bet arī veidiem, kā pēc iespējas efektīvāk zināšanas nodot tālāk, izstrādājam jaunas mācību metodikas, piedāvājam prakses, iesaistām dažādos projektos, izspēlējam sarežģītas situācijas, mācām pieņemt lēmumus. Programma aptver ļoti plašu tēmu loku un vienlaikus dod iespēju padziļināti apgūt kādu konkrētu studiju kursu. Jaunas iespējas paver arī dubultā diploma studiju programma – tā būs iespēja iespēja padziļināti apgūt papildu specializācijas kursu daļas, kas nav pieejamas TSI. Tāpat arī praksi varēs apgūt ārzemēs – Nīderlandes universitāte ieviesusi inovatīvu pieeju praksei – studenti veic reālus pētījumus un uzdevumus reāli strādājošā uzņēmumā.

TSI 26. maijā organizē tiešsaistes diskusiju “Globālās pārmaiņas piegādes ķēdē: tirgus transformācija un jaunas prasības”. Kāds ir tās mērķis?

Kā jau mēs iepriekš runājām, loģistika ir jaunu izaicinājumu priekšā, tāpēc ir svarīgi diskutēt par daudzām tēmām. Diskusija norisināsies šā gada 26. maijā plkst. 16.00, un tai var pieteikties ne tikai TSI studenti, bet arī jaunieši no citām augstskolām un profesionālajām mācību iestādēm.

Diskusijā piedalīsies gan loģistikas jomas profesionāļi, gan zinātnieki, lai paustu savu viedokli par loģistikas studiju virzienu attīstību un modernizāciju atbilstoši jaunām tirgus tendencēm. Jau šodien savu dalību diskusijā ir apstiprinājuši pārstāvji no vairākiem starptautiskiem loģistikas uzņēmumiem, kā arī no starptautiskām augstākās izglītības iestādēm – HZ universitātes Nīderlandē un Lodzas universitātes Polijā.

Eksperti runās par jauniem izaicinājumiem loģistikas jomā un atbildēs uz jautājumiem par nozares pārmaiņām un tās perspektīvām, kā arī par izglītības nepieciešamību un ieguvumiem šajā jomā. Jebkuram diskusijas dalībniekam būs iespēja uzdot savu jautājumu ekspertiem.

Mēs kā augstskola ar ilggadēju un starptautisku pieredzi uzskatām par pienākumu sniegt savu ieguldījumu nozares attīstībā.

https://neatkariga.nra.lv/izglitiba/381666-tsi-ari-transporta-un-logistikas-programmai-piedavas-dubulto-diplomu-ar-niderlandes-universitati

contact us

raksti mums