Transporta un biznesa loģistika

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Profesionālais bakalaura grāds transporta un uzņēmējdarbības loģistikā
Akreditācija: līdz 31.12.2024
Programmas apjoms:
160 CP | 240 ECTS
Iespējamās studiju formas un valodas:
 • Pilna laika - 4 gadi (latviešu, angļu)
 • Nepilna laika - 5 gadi (latviešu, angļu)
 • Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība
  "Transporta un biznesa loģistikas" programma ir vērsta uz ilgtspēju, sniedzot nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences, lai organizētu un sniegtu labākos transporta un loģistikas pakalpojumus visā pasaulē gan parastās, gan ārkārtas situācijās. Studentiem ir iespēja apgūt mūsdienīgas digitālās metodes loģistikā un transportā, izmantojot COVID19 pandēmijas laikā TSI izstrādātās un pārbaudītās EdTech."
  Aleksandrs Kotļars
  Lektors, 
  Mg. oec.
  Aleksandrs Kotļars
  Programmas direktors
  Personība, kura…

  vēlas attīstīt operatīvās un analītiskās spējas, lai pieņemtu pareizus lēmumus loģistikas un transporta jomā pastāvīgi mainīgā, nenoteiktā, riskantā un konkurētspējīgā vidē, izmantojot abpusēji izdevīgu sarunu risināšanas un vadības prasmes.

  Vēlas kļūt par…

  Uzņēmumu loģistikas vadītājs;

  Transporta menedžeris (visu veidu transports);

  Piegādes ķēdes analītiķis;

  Iepirkumu loģistikas vadītājs; sadales centra vadītājs; noliktavas un termināļa vadītājs.

  Vēlas nākotnē…

  Lai kļūtu par augstas klases profesionāli loģistikas un transporta jomā, kļūt par ekspertu tādās jomās kā piegādes ķēdes analītika, zaļā loģistika un transports, bezpilota transporta līdzekļi, robotika un lietu internets noliktavu un termināļu darbībā, nodrošinot gaisa, ūdens un augsnes aizsardzību.

  Par programmu

  Studenti apgūst projektu ekonomisko analīzi, statistisko modelēšanu un novērtēšanu, lai veiksmīgi risinātu transporta un loģistikas procesu plānošanas, attīstības un vadības problēmas un efektīvi optimizētu visus ražošanas, izplatīšanas, transporta un pārdošanas procesus, apgūst mārketinga prasmes.

   Studiju maksa

    Pilna laika Nepilna laika Tālmācība
  Studiju ilgums 4 gadi 5 gadi - gadi
  ES iedzīvotāji EUR/gadā 2200 EUR * 1760 EUR * -
  NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji EUR/gadā 2700 EUR - -
  Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā 3000 EUR - -

  * Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.


  Bloks A – obligātie priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Apdrošināšana23.0
  Ārējās ekonomiskās darbības loģistika46.0
  Augstākā matemātika812.0
  Grāmatvedība46.0
  Loģistikas pakalpojumu sniedzēji23.0
  Makroekonomika46.0
  Mikroekonomika46.0
  Optimizācijas teorija un metodes23.0
  Pasažieru un kravu pārvadājumi46.0
  Personāla vadība46.0
  Starptautiskā biznesa komunikācija, korporatīvā atbildība un ētika46.0
  Statistika46.0
  Tirgzinības46.0
  Transporta loģistika46.0
  Uzņēmējdarbības pamati46.0
  Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
  Informācijas tehnoloģijas 123.0
  Informācijas tehnoloģijas 223.0
  Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana23.0
  Prakse2639.0
  Kvalifikācijas darbs1218.0

  Bloks B – specializācijas priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Angļu valoda karjeras vadībā23.0
  Biznesa psiholoģija46.0
  Transportlīdzekļi46.0
  Iepirkumu un rezervju loģistika23.0
  Ievads specialitātē23.0
  Imitācijas modelēšana loģistikā23.0
  Informācijas sistēmas un tehnoloģijas loģistikā23.0
  Kravas un kravu apstrāde46.0
  Latviešu valoda23.0
  Loģistikas pamati23.0
  Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem23.0
  Noliktavu loģistika23.0
  Profesionālā angļu valoda loģistikas jomā69.0
  Projektu vadīšana23.0
  Standartizācija un kvalitātes kontrole23.0
  Starptautiskās komerctiesības un transporta tiesības23.0
  Svešvaloda23.0
  Transporta apkalpošanas procesu vadība23.0
  Transporta mezgli un termināli23.0
  Transporta sistēmas23.0
  Transporta telemātika23.0

  Bloks C – izvēles priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Brīvās izvēles priekšmets69.0

  contact us