transport-and-business-logistics-bilde

Transporta un biznesa loģistika

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Profesionālais bakalaurs transporta un biznesa loģistikā, Vadītājs transporta un biznesa loģistikā.

Divas TSI specializācijas: Ilgtspējīgi transporta risinājumi vai Viedās loģistikas sistēmas

Papildus iespēja apgūt  jūras loģistikas vadības specializāciju Nīderlandes Lietišķo zinātņu universitātē Hogeschool Zeeland (HZ)

Programmas apjoms: 160 KP | 240 ECTS

Iespējamās studiju formas un valodas:

 • Pilna laika – 4 gadi (latviešu, angļu)
 • Nepilna laika – 5 gadi (latviešu, angļu)

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība

Uzņemšanas noteikumi

“Transporta un biznesa loģistika” ir multi-disciplināra programma, kas ir vērsta uz inovācijām un ilgtspēju, sniedzot aktuālas zināšanas, prasmes un kompetences, lai organizētu un sniegtu labākos transporta un loģistikas pakalpojumus visā pasaulē gan parastās, gan ārkārtas situācijās. Studentiem ir iespēja apgūt mūsdienīgas digitālās metodes loģistikā un transportā, izmantojot pārbaudītu EdTech, ko izstrādājis TSI.”

kotlar-foto
Lektors, 
Mg. oec.
Aleksandrs Kotļars
Programmas direktors

1.vietā starp Latvijas augstskolām transporta pakalpojumu jomā pēc darba devēju ieteikumiem

Personība, kura…

vēlas attīstīt operatīvās un analītiskās spējas, lai pieņemtu pareizus lēmumus loģistikas un transporta jomā pastāvīgi mainīgā, nenoteiktā, riskantā un konkurētspējīgā vidē, izmantojot abpusēji izdevīgu sarunu risināšanas un vadības prasmes.

vēlas apgūt jūras loģistikas vadības specializāciju Nīderlandes Lietišķo zinātņu universitātē Hogeschool Zeeland (HZ)

Vēlas kļūt par…

Uzņēmumu loģistikas vadītājs;

Transporta menedžeris (visu veidu transports);

Piegādes ķēdes analītiķis;

Iepirkumu vadītājs;

Sadales centra vadītājs;

Noliktavas un termināļa vadītājs.

Vēlas nākotnē…

kļūt par augstas klases profesionāli loģistikas un transporta jomā, kļūt par ekspertu tādās jomās kā piegādes ķēdes analītika, zaļā loģistika un transports, bezpilota transporta līdzekļi, robotika un lietu internets noliktavu un termināļu darbībā, nodrošinot gaisa, ūdens un augsnes aizsardzību.

Par programmu

 • Profesionālā prakse vadošajos Latvijas un starptautiskajos loģistikas uzņēmumos, ko nodrošina nozares ekspertu profesionālas konsultācijas
 • Regulāras vieslekcijas, apmācības un vizītes, ko organizē loģistikas nozares pārstāvji no Latvijas un ārvalstīm
 • Studiju programma ietver mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju un vadības kompetenču apguvi (praktiska pielietošana transporta un loģistikas jomā)
 • Iespēja izvēlēties specializāciju, sākot ar ceturto semestri: Ilgtspējīgi transporta risinājumi vai Viedās loģistikas sistēmas
 • Iespēja apgūt jūras loģistikas vadības specializāciju Nīderlandes Lietišķo zinātņu universitātē Hogeschool Zeeland (HZ), pieņemot lēmumu 5.studiju semestrī
 • Iespēja turpināt studijas maģistra programmā Transports un loģistika.

Specializācija jūras loģistikas vadība no Hogeschool Zeeland (HZ) Lietišķo zinātņu universitātes

 • Studēt Nīderlandē, Vlisingenas pilsētā (6., 7. un 8. semestru laikā)
 • Profesionālā prakse Nīderlandē sadarbībā ar Hogeschool Zeeland pētniecības nodaļu un starptautiskiem loģistikas uzņēmumiem
 • Iespēja izvēlēties papildu specializācijuJūras loģistikas vadība
 • Unikālas prasmes un zināšanas jūras loģistikas jomā – kuģu brokeri, stividori un kuģniecības loģistika, ostas un termināļi
 • Individuāla portfolio izstrāde – atbalsts turpmākajai karjerai
 • Elastība piesakoties studijām HZ universitātē – lēmumu jāpieņem tikai otrā studiju gadā
 • Diplomdarba izstrāde ar Latvijas un Nīderlandes zinātnisko vadītāju atbalstu

N.B. Šī iespēja ir pieejama tikai ES pilsoņiem.

Studiju maksa

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā3500 EUR3500 EUR 
Samazināta studiju maksa reflektantiem no 🇱🇻 🇱🇹 🇪🇪 🇺🇦 🇪🇺 un EEZ, EUR/gadā2500 EUR2200 EUR 
* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.

Studiju maksa izvēloties jūras loģistikas vadības specializāciju

1. semestris – 5. semestris TSI
6. semestris – 8. semestris Hogeschool Zeeland (HZ) University of Applied Sciences

Bloks A – obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Apdrošināšana2.003.0
Ārējās ekonomiskās darbības loģistika4.006.0
Augstākā matemātika8.0012.0
Grāmatvedība4.006.0
Loģistikas pakalpojumu sniedzēji2.003.0
Makroekonomika4.006.0
Mikroekonomika4.006.0
Optimizācijas teorija un metodes2.003.0
Pasažieru un kravu pārvadājumi4.006.0
Personāla vadība4.006.0
Starptautiskā biznesa komunikācija, korporatīvā atbildība un ētika4.006.0
Statistika4.006.0
Tirgzinības4.006.0
Transporta loģistika4.006.0
Uzņēmējdarbības pamati4.006.0
Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība2.003.0
Informācijas tehnoloģijas 12.003.0
Informācijas tehnoloģijas 22.003.0
Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana2.003.0
Prakse26.0039.0
Diplomdarbs12.0018.0

Bloks B – specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Angļu valoda karjeras vadībā2.003.0
Biznesa psiholoģija4.006.0
Transportlīdzekļi4.006.0
Iepirkumu un rezervju loģistika2.003.0
Ievads specialitātē2.003.0
Imitācijas modelēšana loģistikā2.003.0
Informācijas sistēmas un tehnoloģijas loģistikā2.003.0
Kravas un kravu apstrāde4.006.0
Latviešu valoda2.003.0
Loģistikas pamati2.003.0
Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem2.003.0
Noliktavu loģistika2.003.0
Profesionālā angļu valoda loģistikas jomā6.009.0
Projektu vadīšana2.003.0
Standartizācija un kvalitātes kontrole2.003.0
Starptautiskās komerctiesības un transporta tiesības2.003.0
Svešvaloda2.003.0
Transporta apkalpošanas procesu vadība2.003.0
Transporta mezgli un termināli2.003.0
Transporta sistēmas2.003.0
Transporta telemātika2.003.0

Bloks C – izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Brīvās izvēles priekšmets6.009.0

Unikāli studiju priekšmeti Nīderlandē

Hogeschool Zeeland Universitāte nodrošina 6., 7. un 8. semestru ietvaros.

Nosaukums
ECTS
Semestris
Internship for professional orientation
30
6
Logistics project & change management
5
6
Human logistics – Care logistics
2.5
6
Internship for professional orientation
5
7
Preparation graduation logistics
2.5
7
Logistics Information Systems
5
7
Sustainable supply chains
2.5
7
Specialization – Maritime logistics*
15
7
Specialization – Human logistics*
15
7
Graduation paper and individual portfolio
30
8

Ja jums ir radušies jautājumi par studijas programmu vai sadarbību ar HZ, droši rakstiet mums uz e-pastu – admission@tsi.lv.

contact us

raksti mums