Projekta “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006) aktualitātes

2023. gada jūlija – septembra periodā projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” tika veikts projekta 1. posma studiju kursu aprobācijas izvērtējums. Studentu vidējais vērtējums kursu apguves laikā iegūtajām zināšanām un prasmēm bija 8,48 punkti no 10 iespējamajiem, savukārt docētāju vidējais vērtējums projekta kursiem bija 8,59 […]

Projekta “Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade” aktualitātes

Projekta dalībnieki

Projektā turpinās aktīvs darbs – notiek izveidoto darba grupu tikšanās un uzsākts darbs pie projektā plānoto darbību īstenošanas, lai tiktu sasniegts projekta noteiktais mērķis un rezultāti. 2023. gada 18. maijā notika projekta koordinatoru un darba grupu pārstāvju tikšanās Rīgā. Projekta koordinatoru un darba grupu vadītāju, un partneru pārstāvju tikšanās notika Ekonomikas un kultūras augstskolā, kur […]

TransBaltica 2023

Project participants

2023. gada 26. maijā norisinājās konference TransBaltica 2023. . Pasākuma laikā uzstājās atzīti nozares profesionāļi – eksperti transporta un loģistikas jomā, viena no kuriem bija TSI valdes priekšsēdētāja, profesore Dr. sc. ing. Irina Jackiva. Šīs konferences pievienotā vērtība viennozīmīgi tā, ka nodrošina platformu izdevīgai biznesa un zinātnes apvienošanai. Šī bija vieta, kur zinātnieki var uzzināt […]

eMEDIATOR dissemination workshop

Students

Last week, TSI hosted a dissemination workshop within eMEDIATOR project work frame (Erasmus+). The workshop was aimed at gaining knowledge and spreading awareness about the creation of an advantageous education environment or “Ecosystem for European Education Mobility as a Service: Model with Portal Demo.” The long-term and main goal is to create an ecosystem with […]

RelStat-22 konferences raksti ir publicēti izdevniecības Springer grāmatu sērijā Lecture Notes in Network and Systems

books

Ar prieku informējam, ka izdevniecība Springer grāmatu sērijā Lecture Notes in Network and Systems ir publicējusi izvēlētus rakstus no 22. Starptautiskās zinātniskās konferences „Reliability and Statistics in Transportation and Communication” (RelStat -2022). Raksti ir pieejami ŠEIT. Sirsnīgi sveicam autorus ar publikāciju un aicinām piedalīties RelStat-23!

WeTransform Project

Conference

Transporta un sakaru institūtā (TSI) notika WeTransform Horizon Project fokusa grupas satikšanās ar Latvijas biedrības “Sievietes transportā” atbalstu. Transporta un loģistikas nozares speciālistes tikās TSI, lai apspriestu jautājumus, kas saistīti ar darbaspēka attīstības nākotnes scenārijiem. Sanāksmi rīkoja TSI valdes priekšsēdētāja, izpilddirektore Dr. sc. ing. Irina Jackiva kopā ar profesori Kristīnu Pronello, WeTransform Project koordinatori.

Norisinājās iDEAHUB apbalvošana ar naudu fondu 8 000 eiro!

Ideahub winners

TSI biznesa inkubatora iDEAHUB  projekta I posma noslēguma pasākums un uzvarētāju apbalvošana ar naudas balvu fondu 8 000 eiro apmērā norisinājās izstādē “Skola” Ķīpsalā, 2023. gada 3. martā. Pasākums un naudas balvu pasniegšana notika uz atvērtās skatuves, kur jaunieši – projekta dalībnieki – pastāstīja par savam unikālajām un inovatīvajām Start- Up biznesa idejām. Konkurence projekta […]

INGENIOUS – soli tuvāk nākotnes izglītībai

Man stands next to robotarm in vr glasses

Arvien biežāk dzirdam publiskajā telpā, ka ikdienā izglītībā būtu nepieciešams izmantot un attīstīt digitālās un zaļās kompetences, kas vērstas uz cilvēku spēju mijiedarboties ar vidi konstruktīvi un atspoguļojot milzīgu entuziasmu. Šādas kompetences veiksmīgi spēj iekļauties mācību procesā, nodrošinot vieglāku, ātrāku, mūsdienīgāku un arī efektīvāku zināšanu apguvi. Tās var nosaukt par atslēgām, kas veiksmīgi spēs atvērt […]

Erasmus+ : INGENIOUS seminārs TSI telpās

ingenious logo

Projekta INGENIOUS seminārs, kas nesen notika TSI telpās Erasmus+ ietvaros, skāra mūsdienu izglītībai kolosāli svarīgas tēmas. Semināra ietvaros tika apspriesta izglītības sfēras stiprināšanās, kompetences un kvalifikācijas paaugstināšanās, ka arī tas saistība ar universālo digitalizāciju. Semināra dalībnieki uzzināja par pētījuma metodoloģiju, digitalizāciju, “zaļajām” tehnoloģijām, “gudrajām” transporta sistēmām.  Ka arī pasākuma ietvaros sniedza nenovērtējamu ieguldījumu turpmākajā projekta […]

Septembrī, Oktobrī un Novembrī paveiktās aktivitātes projektā “Viedās ekonomikas modeļu attīstīšana viedajām pilsētām”

PostDoc Latvia logo

Šo trīs mēnešu laikā projekta ietvaros tika īstenoti šādi pasākumi: Zinātniskais darbs ietvēra viedās ekonomikas jomā izmantoto statistisko modeļu izpēti, zinātniskās literatūras izpēti, lai identificētu viedās pārvaldības ieviešanas šķēršļus un virzītājspēkus viedā pilsētā, zinātniskās literatūras izpēti par viedās pārvaldības ieviešanas pozitīvās un negatīvās ietekmes un ārējo faktoru identificēšanu viedā pilsētā, zinātniskās literatūras izpēti par risku […]

contact us

raksti mums