iDEAHUB projekta komanda gaida žūrijas rezultātus

students hight five

Pateicamies visiem pieteikumu iesniedzējiem par dalību pirmajā iDEAHUB projektu konkursā. Astoņu komandu projektu pieteikumi atbilda administratīvajiem kritērijiem, un tagad tos tālāk vērtēs žūrija. iDEAHUB kolēģi ar nepacietību gaida sadarbību ar tām komandām, kuru pieteikumi tiks apstiprināti, un mēs jūs informēsim par turpmāko norisi. Tikmēr iDEAHUB gatavo īpašus kursus par inovāciju vadību un dizaina domāšanu. Ja […]

2021.gada nogrieznī no septembra līdz novembrī ieskaitot, projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/458 „Viedās ekonomikas modeļu attīstīšana viedajām pilsētā” ietvaros tika veiktas šādas aktivitātes

Tika publicēti divi raksti žurnālos, kas indeksēti Scopus un WoS, kā arī papildus  viens raksts tika publicēts zinātniskajā žurnālā. Zinātnisko konferenču tēžu grāmatās publicētas divas tēzes, kā arī referāts starptautiskā zinātniskā konferences plenārsēdē. Bez iepriekšminētā, tika apmeklētas 6 konferences ar referātiem. Turpinājās arī darbs pie rakstu sagatavošanas publicēšanai un tikšanās ar nozares pārstāvjiem.

TSI ir parakstījis līgumu par iDEAHUB projekta īstenošanu

Transporta un sakaru institūts parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” / iDEAHUB (Nr.1.1.1.3/21/A/006) īstenošanu. Projekta mērķis ir sekmēt studējošo inovāciju pieteikumu īstenošanu, kas attīsta studējošo inovācijas spēju un uzņēmīgumu, t. sk. uzņēmējspēju, risina sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgas problēmas, stiprina augstskolu un studējošo sadarbību […]

Projekta 1.1.1.2/VIAA/3/19/458 “Viedās ekonomikas modeļu attīstīšana viedajām pilsētām” ietvaros notika sekojošas aktivitātes

PostDoc Latvia logo

Martā projekta 1.1.1.2/VIAA/3/19/458 “Viedās ekonomikas modeļu attīstīšana viedajām pilsētām” ietvaros notika sekojošas aktivitātes: Tika nodots izskatīsāna viens raksts, kā arī paralēli tiek sagatavoti 2 citi raksti. Tie ir praktiskie apskati par viedo procesu realizācija Vidusdaugavas reģionā Latvijā. Lai sagatavotu šos rakstus, notika tikšanās ar Vidusdaugavas novada pilsētu administrācijām. Diskusijas bija par atkritumu savākšanu un to […]

TSI kā labas prakses piemērs, projektā “Spread Your Wings”

Ar prieku paziņojam, ka Polijas Nacionālā Aģentūra (Polijas Izglītības sistēmas attīstības fonds/FRSE) ERASMUS+ KA2 projektu  Spread Your Wings izvēlējās kā labas prakses piemēru, ERASMUS+ programmas ietvaros. Projekta mērķis bija paaugstināt profesionālās maģistra studiju programmas Aviācijas vadība studentu zināšanu un prasmju kvalitāti un atbilstību, ņemot vērā mūsdienu darba tirgus vajadzības un mainīgo sociāl-ekonomisko vidi. Projekta ietvaros […]

Pētījuma projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/458 “Viedās ekonomikas modeļu attīstīšana viedajām pilsētām” veiksmīgi uzsākts ar vairākām aktivitātēm MP3

PostDoc Latvia logo

Viens raksts tika iesniegts pārskatīšanai un vēl viens raksts tiek gatavots iesniegšanai izskatīšanai. Iesniegts arī abstrakts dalībai 15. starptautiskajā Eiropas Socioloģiskās asociācijas konferencē. Uzsākts darbs pie vietnes Smart City – Smart Economy izveides, kas plānota gan projekta rezultātu izplatīšanai, gan pašreizējā pētījumu posma veikšanai. Vietne saturēs informāciju par projektu, intervijas ar fin-tech uzņēmuma pārstāviem, kas […]

TSI veiksmīgi noslēdz divgadu akadēmiskā personāla attīstības projektu

Kopš 2018.gada novembra līdz 2021.gada janvārim TSI realizēja projektu “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011). Projekts veicināja augstskolas docētāju kompetenču uzlabošanu – bija pilnveidotas profesionālās angļu valodas zināšanās, kā arī nodibināta sadarbība ar 13 uzņēmumiem, kur vairāku mēnešu garumā stažējās lielākā daļa pasniedzēju. TSI studiju procesā iesaistīja starptautiska līmeņa […]

Projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/458 “Viedās ekonomikas modeļu attīstīšana viedajām pilsētām” (pēcdoktors: Dr.oec. Jeļena Popova)

PostDoc Latvia logo

2020. gada septembris-oktobris-novembris Šajā periodā tika iesniegts un pieņemts publicēšanai raksts, kas veltīts zinātniskās izpētes literatūras pārskatam par izmaksu pieeju viedās pilsētas koncepcijas ietvaros, indeksēts Scopus datu bāzē. Raksts tiks publicēts žurnālā Economic Annals-XXI, 2020, Vol. 183, 5. izdevums, ISSN 1728-6239 (tiešsaistē), ISSN 1728-6220 (Drukāt). Žurnāls ir indeksēts Scopus (CiteScore 2019: 1.4); ESCI (byWoS), Clarivate […]

Projekts “Netradicionālie regresijas modeļi transporta modelēšanā” (1.1.1.2/VIAA/1/16/075) tika pabeigts

PostDoc Latvia logo

Projekta “Netradicionālie regresijas modeļi transporta modelēšanā” (1.1.1.2/VIAA/1/16/075)  ilgums sastādīja 3 gadus un tas tika pabeigts 2020.gada 30.septembrī. Pētījuma projekta zinātniskais mērķis bija attīstīt Markova-modulējamās lineārās regresijas modeli un pielietot doto modeli transporta nozarē. Projekta izpildīšanas rezultātā tika uzrakstīti septiņi zinātniskie raksti, daļa no kuriem atrodas brīvā pieejā ,kas veicina atvērtās zinātnes ideju. Arī izveidotas divas […]

Viesdocētāju lekcijas rudens semestrī datorzinātnēs, aviācijas un transporta jomā

No oktobra Transporta un sakaru institūtā notiek viesdocētāja Rathan Babu Athota (Indija) lekcijas tiešsaistē studiju kursā “Theory of Heat Engines”. TSI šī ir pirmā sadarbības pieredze ar R.B.Athota. Pasniedzējam ir maģistra grāds aviācijas un kosmosa inženierijā, kas ir iegūts Indijas Kosmosa zinātnes un tehnoloģijas institūtā (Indian Institute of Space Science and Technology), šajā augstskolā viņš […]