Pagarināta pieteikšanās iDEAHUB inovācijas projektu konkursam!

Ņemot vērā lielo interesi, Inovāciju un uzņēmējdarbības centrs “iDEAHUB” pagarina pieteikšanos inovācijas projektu konkursam! iDEAHUB sadarbībā ar Transporta un sakaru institūtu (TSI) ir izsludinājis trešo Inovācijas projektu pieteikumu konkursu! Projekta mērķis ir sekmēt studējošo inovāciju pieteikumu īstenošanu, kas attīsta studējošo inovācijas spēju un uzņēmīgumu, t. sk. uzņēmējspēju, risina sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgas problēmas, stiprina […]

Jūnijā – Augustā paveiktās aktivitātes projektā Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/458 “Viedās ekonomikas modeļu attīstīšana viedajām pilsētām”

Publicēts raksts “Factors Affecting the Growth of Demand on Carsharing Services within Smart City”. Transport and Telecommunication, Vol.23-3, pp. 252–261; Uzstāšanās sekojošās konferencēs: ”Factors Affecting the Use and Pricing Strategies of Car Sharing Company Services in Smart City” 29tā STarptautiskā zinātyniskā konference “Recent Studies and Ideas” ICSS XXIX, Lisbona, 1-2 Jūlijs, 2022 ”Car Sharing Services: […]

Veiksmīgi aizvadīts Ideahub inovatīvu projektu pasākums

Pagājušo piektdien norisinājās TSI inovāciju un uzņēmējdarbības centra iDEAHUB studentu inovatīvu projektu prezentācijas pasākums. Patiesa enerģijas apmaiņa starp iDEAHUB jaunizveidotiem uzņēmumiem, investoriem un nozares pārstāvjiem un augsti vērtējumi par labu prezentāciju kvalitāti! Esam lepni un pagodināti par studentiem un paldies visiem par dalību! Atgādinam, ka jaunais uzsaukums ir atvērts līdz 10. oktobrim, 2022. Vairāk info […]

Pirmā off-line partneru tikšanās programmas Horizon2020 stratēģiskā projekta ePIcenter ietvaros!

Pagājušajā nedēļā, Transporta un sakaru institūta (TSI) pārstāvji viesojās Antverpenē (Beļģija), kur ņēma dalību ikgadējā projekta ePIcenter partneru asamblejā. ePIcenter ir stratēģisks projekts programmas Horizon2020 ietvaros, un, ir veltīts mākslīgā intelekta (MI), automatizācijas un inovāciju iespēju izpētei kravu pārvadājumu jomā, un tā mērķis ir radīt inovatīvus risinājumus, lai optimizētu un izveidotu ilgtspējīgas un efektīvas piegādes […]

INGENIOUIS projekts – tiek pabeigts trešais posms

2022. gada 27. maijā Salonikos (Grieķija) notika starptautiska sanāksme ERASMUS+ projekta INGENIOUS ietvaros. Sanāksmē tika apkopoti trešā posma 5 valstu komandu – Grieķijas – vadošā partnere, Itālijas, Bulgārijas, Slovēnijas un Latvijas kopīgā darba rezultāti. Tika apspriesti veikto profesionālās izglītības docētāju aptauju analīzes rezultāti par digitālo un zaļo kompetenču esamību. Iegūto datu salīdzināšana ar Eiropas DigCompEdu […]

eMEDIATOR projekts – tiek pabeigts pirmais posms

Veiksmīgi noslēdzies ERASMUS+ projekta “Ecosystem for European Education Mobility as a Service: Model with Portal Demo” pirmais posms. Vairākos tiešsaistes tikšanos summēti 5 valstu komandu kopdarba pirmā posma rezultāti: Latvija – vadošais partneris, Spānija, Grieķija, Polija un Vācija. Kā daļa no plānotajām aktivitātēm visām galvenajām izstrādājamā modeļa sastāvdaļām (pedagoģiskā, uz kompetencēm balstīta, organizatoriskā un tehniskā) […]

Pēdējos trīs mēnešos projektā veiktas sekojošas darbības

PostDoc Latvia logo

Raksta “Aspects of E-Scooter Sharing in Smart City” publikācija. Informātika 2022, 9. sējums, 2. izdevums, 36. (1. ceturksnis); Dalība 28. starptautiskajā daudznozaru konferencē “Recent Research and Ideas”, ICMS XXVIII, Amsterdam, 2022. gada 12.-14. maijā ar ziņojumu “Mikromobilitātes koplietošanas pakalpojumu attīstība viedajā pilsētā”. Dalība Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Inovatīvu procesu vadība izglītības un zinātnes modernizācijas kontekstā”. […]

iDEAHUB gaida pieteikumus inovāciju projektu konkursam līdz 24.aprīlim!

iDEAHUB, Transporta un sakaru institūta (TSI) inovāciju centrs, izsludina pieteikšanos inovāciju projektu konkursam – aicinām iepazīties ar KONKURSA DOKUMENTIEM un pieteikties uz konsultāciju, rakstot uz ideahub@tsi.lv . Konkursam var pieteikties JEBKURŠ STUDĒJOŠAIS augstskolā, vidusskolā, arodskolā vai koledžā. Lai pieteiktos konkursam, Jums ir jāizvēlas inovāciju ideja no Ideju bankas vai arī jāpiedāvā sava. Veiksmīgam projektam jāizveido […]

iDEAHUB granta ieguvēju trešā komanda!

industry workers

Jau trešā komanda – iNNovatic parakstīja līgumu Transporta un sakaru institūtā (TSI) par inovatīva projekta izstrādi “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” projekta ietvaros, ko realizē TSI  inovāciju un uzņēmējdarbības centrs iDEAHUB, sniedzot bezmaksas apmācības, biznesa partneru atbalstu un finansējumu projekta attīstības ietvaros. Mūsu trešā komanda – iNNovatic – izstrādās kompleksa prototipu, kas automātiski […]

iDEAHUB granta ieguvēju otrā komanda!

handwriting

Jau otrā komanda – DiPROGer parakstīja līgumu Transporta un sakaru institūtā (TSI) par inovatīva projekta izstrādi “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” projekta ietvaros, ko realizē TSI  inovāciju un uzņēmējdarbības centrs iDEAHUB, sniedzot bezmaksas apmācības, biznesa partneru atbalstu un finansējumu projekta attīstības ietvaros. DiPROGer izstrādās ideju par zemu izmaksu dronu sistēmu daudzfunkcionālu pakalpojumu integrāciju, […]