iDEAHUB granta ieguvēju otrā komanda!

handwriting

Jau otrā komanda – DiPROGer parakstīja līgumu Transporta un sakaru institūtā (TSI) par inovatīva projekta izstrādi “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” projekta ietvaros, ko realizē TSI  inovāciju un uzņēmējdarbības centrs iDEAHUB, sniedzot bezmaksas apmācības, biznesa partneru atbalstu un finansējumu projekta attīstības ietvaros. DiPROGer izstrādās ideju par zemu izmaksu dronu sistēmu daudzfunkcionālu pakalpojumu integrāciju, […]

Pirmie projekta INGENIOUS rezultāti

ingenious logo

2022. gada februārī un martā ERASMUS+ projekta INGENIOUS ietvaros notika starptautiski tiešsaistes mītiņi. Mītiņu laikā tika apkopoti pirmo divu posmu rezultāti 5 valstu komandu kopdarbā: Grieķija – vadošā partnervalsts, Itālija, Bulgārija, Slovēnija un Latvija. Pirmos divus posmus aizvadīja attiecīgi Latvijā un Itālijā. Tika apspriesti paveikto profesionālās izglītības docētāju aptauju analīzes rezultāti par digitālo un zaļo kompetenču […]

Pirmie iDEAHUB grantu ieguvēji!

iDeaHub grant winners

Pagājušo nedēļu Transporta un sakaru institūtā (TSI) tika parakstīts pirmais līgums ar komandu “Metroble” par inovatīva projekta izstrādi “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” projekta ietvaros, ko realizē TSI  inovāciju un uzņēmējdarbības centrs iDEAHUB, sniedzot bezmaksas apmācības, biznesa partneru atbalstu un finansējumu projekta attīstības ietvaros. Komanda “Metroble” izstrādās pusautomatizētu robotu, kas palīdzēs teritorijas uzkopšanā […]

Projekta PostDOc ziņojums

PostDoc Latvia logo

Šajā laika posmā žurnālos, kas indeksēti Scopus (Q1) un WoS, tika publicēti divi raksti: 1) Popova, Y.; Popovs, S. 2022, 14, 2789. “Impact of Smart Economy on Smart Areas and Mediation Effect of National Economy. Sustainability” https://doi.org/10.3390/su14052789 2) Popova, Y.; Zagulova, D. UTAUT “Model for Smart City Concept Implementation: Use of Web Applications by Residents […]

Sākas pieteikšanās VIAA īstenotajam projektam mācībām pieaugušajiem

Šodien, 27. janvārī, atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Transporta un sakaru institūts (TSI) piedāvā tiešsaistes kursu “SQL vaicājumi datubāzēm”. Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no gandrīz 800 izglītības programmām, kas ir līdz šim lielākais mācību piedāvājums vienā projekta kārtā ar […]

Inovāciju vadības un ideju radīšanas apmācību kurss (tiešsaistē)

conference

Kursa mērķis ir sniegt dalībniekiem zināšanas un prasmes inovāciju vadībā (16 akadēmiskās stundas) un ideju radīšanā (4 akadēmiskās stundas), lai topošie studenti varētu veiksmīgi īstenot inovatīvas un radošas idejas. Aktivitātes mērķa grupa ir TSI un citu augstskolu studenti, kā arī STEM virzienu vidusskolu un koledžu studenti. Dalībniekiem, kuri apmeklēs vismaz 80% no visām nodarbībām, tiks […]

iDEAHUB projekta komanda gaida žūrijas rezultātus

students hight five

Pateicamies visiem pieteikumu iesniedzējiem par dalību pirmajā iDEAHUB projektu konkursā. Astoņu komandu projektu pieteikumi atbilda administratīvajiem kritērijiem, un tagad tos tālāk vērtēs žūrija. iDEAHUB kolēģi ar nepacietību gaida sadarbību ar tām komandām, kuru pieteikumi tiks apstiprināti, un mēs jūs informēsim par turpmāko norisi. Tikmēr iDEAHUB gatavo īpašus kursus par inovāciju vadību un dizaina domāšanu. Ja […]

2021.gada nogrieznī no septembra līdz novembrī ieskaitot, projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/458 „Viedās ekonomikas modeļu attīstīšana viedajām pilsētā” ietvaros tika veiktas šādas aktivitātes

Tika publicēti divi raksti žurnālos, kas indeksēti Scopus un WoS, kā arī papildus  viens raksts tika publicēts zinātniskajā žurnālā. Zinātnisko konferenču tēžu grāmatās publicētas divas tēzes, kā arī referāts starptautiskā zinātniskā konferences plenārsēdē. Bez iepriekšminētā, tika apmeklētas 6 konferences ar referātiem. Turpinājās arī darbs pie rakstu sagatavošanas publicēšanai un tikšanās ar nozares pārstāvjiem.

TSI ir parakstījis līgumu par iDEAHUB projekta īstenošanu

Transporta un sakaru institūts parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” / iDEAHUB (Nr.1.1.1.3/21/A/006) īstenošanu. Projekta mērķis ir sekmēt studējošo inovāciju pieteikumu īstenošanu, kas attīsta studējošo inovācijas spēju un uzņēmīgumu, t. sk. uzņēmējspēju, risina sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgas problēmas, stiprina augstskolu un studējošo sadarbību […]

Projekta 1.1.1.2/VIAA/3/19/458 “Viedās ekonomikas modeļu attīstīšana viedajām pilsētām” ietvaros notika sekojošas aktivitātes

PostDoc Latvia logo

Martā projekta 1.1.1.2/VIAA/3/19/458 “Viedās ekonomikas modeļu attīstīšana viedajām pilsētām” ietvaros notika sekojošas aktivitātes: Tika nodots izskatīsāna viens raksts, kā arī paralēli tiek sagatavoti 2 citi raksti. Tie ir praktiskie apskati par viedo procesu realizācija Vidusdaugavas reģionā Latvijā. Lai sagatavotu šos rakstus, notika tikšanās ar Vidusdaugavas novada pilsētu administrācijām. Diskusijas bija par atkritumu savākšanu un to […]