Projekta “Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade” aktualitātes

Projektā norisinās aktīvs darbs – notiek izveidoto darba grupu tikšanās tiešsaistē un klātienē, turpinās darbs pie projektā plānoto darbību īstenošanas, lai tiktu sasniegts projekta noteiktais mērķis. Piegādāta lielākā daļa no projektā paredzētajām iekārtām, turpinās digitālo risinājumu izstrāde un mācību kursu izstrāde, no izstrādes posma pārejot uz kursu aprobācijas posmu.

2023. gada 12. oktobrī notika projekta koordinatoru un darba grupu pārstāvju tikšanās Liepājā.

Projekta pārstāvju kārtējā tikšanās notika Liepājas Universitātes “Mākslas pētījumu laboratorijas” (MPLab) telpās, kur dalībnieki sākumā iepazinās ar MPLab, pēc tam dalījās ar izveidoto darba grupu sasniegumiem. Vidzemes augstskolas pārstāvji sniedza ieskatu darba grupu “Produktu un pakalpojumu ātrā prototipēšana un digitālā ražošana” , “Virtuālā vide un imersīvās tehnoloģijas” un “Darbplūsmas procesu automatizācija”  rezultātos. Valmieras attīstības aģentūra prezentēja DARE mobilo versiju, bet Latvijas Digitālā Akselerators dalījās ar darba grupas “Augstskolām piemērota digitālo ceļa karšu rīka izstrāde” sekmēm. Notika aktīvas diskusijas par iespējām iekļaut darba grupu rezultātus esošo partneru darbībā un apsprieda iespējas veiksmīgai sadarbības turpināšanai.

Tālāk sekoja radošā aktivitāte Digitālās ražošanas laboratorijas “FabLab Liepāja” telpās, kuras laikā notika iepazīšanās ar laboratoriju un tās iekārtām, turpat tika novadīta projekta koordinatoru tikšanās, lai izrunātu projekta aktuālos jautājumus un turpmākās darbības.

2023. gada 18. oktobrī notika projekta koordinatoru un darba grupu pārstāvju tikšanās Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē.

Nodrošinot labās ārvalstu prakses pārņemšanu mācību digitalizācijas jomā, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (LU PPMF) 18.oktobrī aicināja projekta dalībniekus uz tikšanos ar Oral Roberts University (ASV) ekspertiem Michael Mathews un Jesupelumi Wickliffe. Pieaicinātie eksperti novadīja vieslekciju, kuras ietvaros stāstīja  par imersīvo tehnoloģiju iespējām izglītībā un dalījās ar savu personīgo pieredzi, integrējot digitalizācijas risinājumus augstākajā izglītībā ASV,  bija iespēja uzdot un saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Pēc lekcijas dalībnieki devās ekskursijā pa LU PPMF tehnoloģiju laboratorijām, aplūkoja virtuālās realitātes laboratoriju, 3D prototipēšanas darbnīcu un iegriezās Robotikas kabinetā. LU PPMF iedrošināja dalībniekus izmēģināt savas spējas izglītojošajā robotikā, kur dalībnieki iepazinās ar robotikas sniegtajām iespējām bērnu pedagoģijā Latvijā. Paralēli ekskursijai un radošajai aktivitātei, risinājās dzīvas diskusijas par dzirdēto informāciju vieslekcijas laikā, tās lietderību profesionālā darbībā, bet projekta koordinatori izmantoja iespēju risināt projekta aktuālos jautājumus klātienē.

Aktivitātes tiek īstenotas ESF projekta “Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade”, ID Nr. 8.2.3.0/22/A/004, ietvaros. Projekta partneri: Ekonomikas un kultūras augstskola, Latvijas Universitāte, Transporta un sakaru institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Vidzemes augstskola, Liepājas Universitāte, Latvijas Digitālais akselerators, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, Valmieras Attīstības aģentūra.

Projekta kopējais budžets ir 1 682 157,84 EUR, tajā skaitā ESF finansējums ir 85% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 1 429 834,16 EUR; Valsts budžeta finansējums ir 15% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 252 323,68 EUR. Projekta ieviešanas periods: no 2022. gada  31. oktobra līdz 2023. gada 31. decembrim (14 mēneši).

contact us

raksti mums