IMG_3641g

TSI aizvada pirmo LeverAge iniciatīvas sanāksmi

Eiropa saskaras ar vienu no 21. gadsimta lielākajām problēmām – novecojošo darbaspēku. Līdz šim neviena aktivitāte vēl nav risinājusi darba un novecošanas psiholoģisko, un vadīšanas aspektu. Tāpēc LeverAge iniciatīva ir sapulcējusi zinātniekus un praktiķus no visas pasaules, lai kopīgi paplašinātu redzesloku, zināšanas un praktizētos par darba un organizāciju praksēm daudzveidīgām vecuma grupām, ilgtspējīgu darba vietu un darbinieku veselīgu novecošanos dažādu demogrāfisko grupu darbiniekiem, zināšanu un pieredzes nodošanu starp paaudzēm, dažāda vecuma cilvēku integrāciju darba vietā, tehnoloģijām darbā, kā arī par pensiju un turpmākām vēlas karjeras iespējām.

No 9. līdz 10. maijam, Transporta un sakaru institūts (TSI) organizēja pirmo darba grupas 3 ‘’Dažāda vecuma darbinieku integrācija un zināšanu nodošana” sanāksmi, lai dalītos pieredzē un idejās starptautisku pētnieku komandā. Sapulces ietvaros tika apspriestas tādas tēmas kā stereotipu un aizspriedumu izzināšana dažādās vecuma grupās daudzveidīgā darba vidē, paaudžu starpā nodoto zināšanu pārnesi, attiecības darbavietā starp dažādām paaudzēm.

Iniciatīvas ietvaros plānotas kopumā piecas darba grupas, kas koncentrēsies uz galvenajām tēmām: Darba un organizācijas prakses dažada vecuma darbaspēkam; Veiksmīga novecošana darbā; Dažādu vecumu darbinieku integrācija un zināšanu nodošana; Tehnoloģijas darba vietā; Pensija un turpmākā karjeras attīstība. Veicinot sadarbību un dalīšanos pieredzē un zināšānās, LeverAge iniciatīva plāno veicināt daudzveidīgu darbaspēka potenciālu, uzlabot individuālo labklājību, kā arī organizācijas produktivitāti un sabiedrības labklājību vidē, kurā notiek būtiskas demogrāfiskās un tehnoloģiskās pārmaiņas.

contact us

raksti mums