digiteka

DIGITEKA un AutoRade projektu pasākums

Novembra beigās, TSI telpās norisinājās ES projektu DIGITEKA un AutoRade tīklošanas pasākums. Projekti ir vērsti uz digitalizāciju un studiju procesa optimizāciju, atbilstoši gan modernām tendencēm, gan darba tirgus prasībām, un abos divos TSI piedalās kā partneris. Pasākumu atklāja humanoīdais robots NAO, kurš vadīja prezentāciju par TSI. Prezentācijas mērķis bija ne tikai pastāstīt par TSI, bet arī nodemonstrēt robota NAO iespējas vadīt lekcijas, kā vienu no digitalizācijas piemēriem. Tāpat tikšanās laikā pārstāvji no katra projekta prezentēja savus sasniegumus.

Prieks bija dzirdēt, ka projektu ietvaros tiešām izdevās gan radīt unikālus kursus Latvijas mērogā, gan būtiski paaugstināt kursu digitalizācijas līmeni, caur čatbotu izmantošanu, virtuālās realitātes pielietošanu, ka arī Minecraft spēles adaptēšanu studiju procesā”- komentē TSI prorektors akadēmiskajā un zinātniskajā darbā, Dr. sc. ing. Mihails Savrasovs.

Pēc intensīvas projektu rezultātu apspriedes, tika organizēta apaļā galda diskusija, kuras ietvaros projektu partneriem bija iespēja aprunāties par GenAI pielietošanu studiju procesā un kā partnerorganizacijās šis jautājums tiek risināts.

Projekta Digiteka, jeb Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr.: 8.2.3.0/22/A/006) mērķis ir izstrādāt un īstenot digitālos studiju kursu materiālus, lai veicinātu studentu digitālo prasmju attīstību. Integrējot dotos rīkus studiju procesā, pasniedzēji varēs optimizēt apmacības procesu, ka arī sagatavot jauniešus sistemātiskam darbam ar IT rīkiem.

Savukārt, AutoRade jeb “Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade” (Nr. 8.2.3.0/22/A/004) projekta mērķis ir studiju materiālu un rīku izveide digitālo prasmju apguvei, tajā starpā dažādas metodoloģijas un tehnoloģijas, kā arī laboratorijas un pasākumi.

Projekti tika īstenoti starp vadošo Latvijas augstskolu konsorciju un biznesa industrijas pārstāvjiem. Tikšanās TSI telpās bija pēdējā sapulce pirms projekta finālrezultātiem, kur citu augstskolu viesi apmeklēja TSI un iepazinās ar moderno laboratoriju aprīkojumu, tostarp, tika apmeklēta jaunā TSI laboratorija – Additive Lab. TSI laboratorijas, it īpaši IT, elektronikas un robotikas jomā, ir dinamiska vide, kur studenti un pasniedzēji varēs realizēt un pielietot gaidāmos projekta rezultātus.

Šīs laboratorijas kalpo kā dinamiskas telpas, kur studenti var pielietot teorētiskās zināšanas reālās pasaules scenārijos. No datorprogrammēšanas līdz elektronikai šīs laboratorijas piedāvā ieskaujošu mācību vidi, uzlabojot praktiskās iemaņas, kas ir ļoti būtiskas panākumiem tehnoloģiju nozarē.

contact us

raksti mums