laptop

eMEDIATOR projekts: darbnīca TSI konferences RelStat-2023 ietvaros

2023. gada 19. oktobrī TSI notika seminārs par projekta ERASMUS+ eMEDIATOR provizoriskajiem rezultātiem starptautiskās konferences RelStat- 2023 ietvaros.

Projektu īsteno 5 Eiropas augstskolu konsorcijs: TSI, Transporta un sakaru institūts (Latvija) – projekta līderis, Joanninas Universitāte (Grieķija), Mursijas Universitāte (Spānija), Ālenas Universitāte (Vācija), Lodzas Universitāte (Polija).

Semināru vadīja Prof., Dr.sc.ing. Boriss Mišņevs un Prof., Dr.sc.ing., Dr.habil.sc.ing., Igors Kabaškins, un tājā laikā tika prezentēti un apspriesti projekta ietvaros izstrādāto un piedāvāto digitālo mobilo izglītības platformu modeļi.

Īpašu interesi izraisīja DEMO portāla prezentācija, kur tika demonstrēta piedāvātās izglītības ekosistēmas galvenās funkcijas. Diskusiju laikā iegūtie rezultāti tika augstu novērtēti un ieteikts turpināt pētījumus šajā virzienā. Tāpat tika ierosināts koncentrēties uz mākslīgā intelekta izmantošanu kā perspektīvu instrumentu augstākās izglītības transformācijai.

Projekta pētījums tika atbalstīts ar ES grantu ERASMUS+ projekta ietvaros “Ecosystem for European Education Mobility as a Service: Model with Portal Demo (eMEDIATOR)”, līguma Nr.2021-1-LV01-KA220-HED000027571.

contact us

raksti mums