Pētniecības atbalsta struktūra

Pētniecības administrācijas daļa

Pētniecības administrācijas daļas mērķis ir atbalstīt augstas kvalitātes akadēmisko, zinātnisko un lietišķo izpēti, vadot pētniecības stratēģijas un politikas īstenošanu, nodrošinot atbilstību pētniecības pārvaldības un kvalitātes prasībām, atbalstot pētnieku piekļuvi finansējumam, kā arī veidojot un dibinot jaunas sadarbības saites, iesaistīties pētniecības procesu izstrādē un konsultēšanā par administrēšanas un vadības procesiem. TSI PAD pārrauga galvenās pētniecības partnerības un sadarbību ar starptautiskajiem un nacionālajiem partneriem, valsts un privātā sektora korporatīvajiem klientiem saskaņā ar labākajiem projektu vadības principiem, lai maksimāli palielinātu to efektivitāti, un sadarbojas ar visām ieinteresētajām personām, lai apzinātu un realizētu jaunas izpētes iespējas.

Pētniecības administrācijas daļas pienākumi un atbildība:

  • Koordinēt un atbalstīt TSI pētniecības un inovācijas darbības
  • Pētniecības projektu vadība un administrēšana
  • Pētniecības projektu pieteikumu izstrāde un administrēšana
  • Pētniecības procesu kvalitātes un atbilstības nodrošināšana
  • Pētījumu rezultātu uzskaite un analīze
  • Zinātnisko un biznesa pasākumu organizēšana
  • Doktorantūras un PostDoc aktivitāšu administrēšana
  • Saziņa ar partneriem, ieinteresētajām personām, klientiem
  • Pētniecības finansēšanas programmu uzraudzība

Pētniecības administrācijas daļas sastāvs:

Asoc. profesors 

Dr. sc. ing.
Evelīna Budiloviča
Pētniecības administrācijas departamenta vadītāja
Transporta un vadībzinātņu fakultāte
evelina-budilovica-foto

Current position – Assistant professor

Experience – more than 15 years of experience in transport planning and simulation in the Riga municipality, more than 1 year in academic and research as assistant of professor and lecture in TSI Certified specialist in using EMME software (traffic flow simulation.

Membership Member of the Latvian Simulation and Modelling Society, Association “WOMEN IN TRANSPORT”

Teaching activity – Geography of Transport Systems (4ECTS, master level), Decision Making Methodologies (2ECTS, master level), Sustainable Transport Interchanges (6ECTS, master level)

Publication activity – Author/co-author of 11 research publications in journals and conference proceedings (indexed in SCOPUS/WoS).

Projects – for the last years participated in more than 2 international projects (Horizon2020, INTERREG): ALLIANCE project (https://alliance-project.eu/) – participant, SUMBA (https://sumba.eu/) – project coordinator

Supervised theses – 2 master level thesis supervision with successful defence

Research fields/domains – simulation modelling, sustainable transportation, mobility

Awards – ALLIANCE PROJECT. Scientific Excellence Award 2018

Motto – Don’t give up

Jeļena Rutkovska
Konferenču un pasākumu organizatore/referente
Jelena Rutkovska
+371 67100586
Docents 

Dr. sc. soc.
Oksana Pozdņakova
PhD Programmas menedžere
Transporta un vadībzinātņu fakultāte
Oksana-Pozdnakova
+371 67 100 572

Current position – assistent professor, specialist in doctoral programme

Experience – 44 years’ experience in Higher Education, 38 years in academic positions

Teaching activity – Philosophy (3ECTS, bachelor level), Ethics (3ECTS, bachelor level), Politology (3ECTS, bachelor level), Business Communication in the Professional Activity (3ECTS, bachelor level), Business Psychology (3ECTS, bachelor level), Sociology and Social Psychology (3ECTS, bachelor level)

Participation in projects Project and ERASMUS+ “LEARN IT – Learning with ICT use” (2014-1-PL01-KA200-003353)

Publication activity – Author/co-author of 35 scientific and educational publications

Supervised theses – 5 bachelor thesis supervision

Research fields/domains – sociology, social psychology, pedagogy, history

Motto – «Fais ce que dois, advienne, que pourra»

Asoc. profesors 

Dr. oec.
Jeļena Popova
Transporta un vadībzinātņu fakultāte
Jelena Popova

Academic degree and current position in TSI: Associate Professor, the Faculty of Transport and Management

Experience: 20 years’ experience as a university lecturer, several years of experience as a scientific translator at Scientific Research Institute “Micropribor”, several years worked as a school teacher

Membership:

Expert of Latvian Council for Science in Business and Economics field;

Editor of Scientific Journal Cultural Heritage & Tourist Destinations: Creative Approaches in Development, ISSN 2592-8449.

Peer reviewer of the International Scientific Journal Tourism and Innovations, University of Economics, Varna, Bulgaria. Member of Editorial Board.

Peer reviewer of the Journal of Tourism and Services, Prague, Czech Republic, ISSN 1804-5650

Member of Scientific and Editorial Committee of the Journal of scientific articles of students and young scientists Development of Modern Business within the Concept of Green Economy

Organiser of Students’ Practical Conference Students’ Practice as the Basis of Professional Competence. Organiser and moderator of working sections and workshop within the frameworks of the project Enhancing Green Economy in 3 countries of Asia, Grant agreement 598470-EPP-1-2018-DE-EPPKA2-CBHE-JP – ENV2.

Teaching activity: Economic Theory; Advanced Microeconomics; International Economic Relations; Global Economy; Corporate Finance; Financial Management; Strategic Management; Project Management; Marketing; Business English.

Publication activity:  Author and co-author of scientific publications for 6 years: 57 scientific articles in indexed and peer reviewed scientific journals and proceedings of scientific conferences, participated in 27 scientific conferences and round tables with reports.

Participation in projects: the European grant 1.1.1.2. “Post-doctoral Research Aid” Project id. N. 1.1.1.2/16/I/001) of the Republic of Latvia, funded by the European Regional Development Fund. Research project No. 1.1.1.2/VIAA/3/19/458 “Development of Model of Smart Economy in Smart City” the European Project Enhancing Green Economy in 3 countries of Asia, Grant agreement 598470-EPP-1-2018-DE-EPPKA2-CBHE-JP – ENV2

Research Interests: The scientific interests are in the area of Smart economy, Sustainable Economy, International Economics, Human Capital, Intellectual Capital, Waste Management.

Supervised Doctoral, Master and Bachelor Theses (number): Supervision of the Doctoral Thesis; Master’s Theses; Bachelor Thesis.

Awards: three awards as the best professor of the university (Baltic International Academy, Latvia).

Award as the best presenter at the International Scientific Conference Economics and Management

Motto: “If you don’t like the road you’re walking, start paving another one”.

Maxima for teaching: People who know what they’re talking about don’t need PowerPoint

Karina Timofejeva
Projektu vadītāju asistents
Karina Timofejeva foto
+371 67100586

Pētniecības centri un Laboratorijas

contact us

raksti mums