Pētniecības atbalsta struktūra

Pētniecības administrācijas daļa

Pētniecības administrācijas daļas mērķis ir atbalstīt augstas kvalitātes akadēmisko, zinātnisko un lietišķo izpēti, vadot pētniecības stratēģijas un politikas īstenošanu, nodrošinot atbilstību pētniecības pārvaldības un kvalitātes prasībām, atbalstot pētnieku piekļuvi finansējumam, kā arī veidojot un dibinot jaunas sadarbības saites, iesaistīties pētniecības procesu izstrādē un konsultēšanā par administrēšanas un vadības procesiem. TSI PAD pārrauga galvenās pētniecības partnerības un sadarbību ar starptautiskajiem un nacionālajiem partneriem, valsts un privātā sektora korporatīvajiem klientiem saskaņā ar labākajiem projektu vadības principiem, lai maksimāli palielinātu to efektivitāti, un sadarbojas ar visām ieinteresētajām personām, lai apzinātu un realizētu jaunas izpētes iespējas.

Pētniecības administrācijas daļas pienākumi un atbildība:

  • Koordinēt un atbalstīt TSI pētniecības un inovācijas darbības
  • Pētniecības projektu vadība un administrēšana
  • Pētniecības projektu pieteikumu izstrāde un administrēšana
  • Pētniecības procesu kvalitātes un atbilstības nodrošināšana
  • Pētījumu rezultātu uzskaite un analīze
  • Zinātnisko un biznesa pasākumu organizēšana
  • Doktorantūras un PostDoc aktivitāšu administrēšana
  • Saziņa ar partneriem, ieinteresētajām personām, klientiem
  • Pētniecības finansēšanas programmu uzraudzība

Pētniecības administrācijas daļas sastāvs:

Vladimirs Petrovs
Pētniecības administrācijas daļas vadītājs
Vladimirs Petrovs
+371 67100584
Ģirts Eldmanis
Vecākais projektu vadītājs
Ģirts Eldmanis
+371 67100572
Viktorija Gruzīte
Projektu vadītāja / Pasākumu koordinatore
Viktorija Gruzīte
+371 67100586
Jeļena Koncevaja
Projektu vadītāja
Jeļena Koncevaja
+371 67100572
Docents 

Dr. sc. soc.
Oksana Pozdņakova
PhD Programmas menedžere
Transporta un vadībzinātņu fakultāte
Oksana Pozdņakova
+371 67 100 572

Current position – assistent professor, specialist in doctoral programme

Experience – 44 years’ experience in Higher Education, 38 years in academic positions

Teaching activity – Philosophy (3ECTS, bachelor level), Ethics (3ECTS, bachelor level), Politology (3ECTS, bachelor level), Business Communication in the Professional Activity (3ECTS, bachelor level), Business Psychology (3ECTS, bachelor level), Sociology and Social Psychology (3ECTS, bachelor level)

Participation in projects Project and ERASMUS+ “LEARN IT – Learning with ICT use” (2014-1-PL01-KA200-003353)

Publication activity – Author/co-author of 35 scientific and educational publications

Supervised theses – 5 bachelor thesis supervision

Research fields/domains – sociology, social psychology, pedagogy, history

Motto – «Fais ce que dois, advienne, que pourra»

Pētniecības centri un Laboratorijas

contact us