Picture3

eMEDIATOR: M6 Projekta sanāksme un apmācības pasākums Vācijā

No 2023. gada 11. oktobra līdz 14. oktobrim Vācijā, Ālenā notika divi nozīmīgi projekta eMEDIATOR pasākumi – projekta noslēguma sanāksme un apmācību pasākums. Pamatojoties uz digitālās mobilās izglītības portāla modeļu un demo versiju izstrādes rezultātiem, notika prezentētācijas un demonstrācijas. Prezentētie materiāli pasākuma dalībniekiem deva iespēju iepazīties ar piedāvātā risinājuma potenciālajām iespējām un izvērtēt tā izmantošanas perspektīvas augstskolās. Piedāvāto risinājumu izvērtēšanā piedalījās arī Ālenas universitātes studenti.

Tikšanās Ālenē paplašināja sadarbības loku starp projekta dalībniekiem un deva iespēju iepazīties ar mobilās izglītības digitālas platformas jaunajām prasībām. Projekta dalībnieki iepazinās arī ar Ālenas Universitātes izglītības procesa organizāciju un ar augstskolas vadības pārstāvjiem pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas ERASMUS+ mobilitātes programmas ietvaros.

Ņemot vērā projekta, un, īpaši pasākuma saturu, TSI mācībspēki guva vērtīgas atziņas, kas būs noderīgas turpmākai attīstībai.

Šis pētījums tika atbalstīts ar ES grantu ERASMUS+ projekta “Ecosystem for European Education Mobility as a Service: Model with Portal Demo (eMEDIATOR)” ietvaros, līguma Nr.2021-1-LV01-KA220-HED000027571.

eMediator_pic1
supp-EU

contact us

raksti mums