eMediator-screen

eMEDIATOR projekts – tiek pabeigts pirmais posms

Veiksmīgi noslēdzies ERASMUS+ projekta “Ecosystem for European Education Mobility as a Service: Model with Portal Demo” pirmais posms. Vairākos tiešsaistes tikšanos summēti 5 valstu komandu kopdarba pirmā posma rezultāti: Latvija – vadošais partneris, Spānija, Grieķija, Polija un Vācija.

Kā daļa no plānotajām aktivitātēm visām galvenajām izstrādājamā modeļa sastāvdaļām (pedagoģiskā, uz kompetencēm balstīta, organizatoriskā un tehniskā) tika veikta novitātes analīze, izstrādāta anketa un galveno potenciālo lietotāju kategoriju aptauja. portāls tika pabeigts (privātpersonām – studentiem un skolotājiem, kā arī uzņēmumiem – augstskolām, mācību centriem un darba devējiem), lai apzinātu viņu galvenās cerības, ir izstrādātas vispārīgās prasības portālam. Ir uzsākta demo portāla izstrāde, izmantojot Agile metodoloģiju.

Nākamajā projekta posmā ir nepieciešams izstrādāt portāla pedagoģisko komponentu modeli. Arī citi modeļi tiks nepārtraukti uzlaboti. Projekta komanda būs vērsta uz jaunu attālināto pedagoģisko rīku izstrādi eMEDIATOR digitālajā vidē.

Projekta rezultātiem ir liela nozīme gan augstākās izglītības attīstībā Eiropā, gan inovatīvu izglītības organizācijas formu ieviešanā Transporta un sakaru institūtā (TSI). Paredzēts izstrādāt vienotas digitālās platformas modeli un demonstrācijas prototipu paplašināma mobilā izglītības pakalpojuma organizēšanai, izmantojot mākoņtehnoloģijas.

ERASMUS+ Projekts “Ecosystem for European Education Mobility as a Service: Model with Portal Demo (eMEDIATOR)”, Līguma Nr. 2021-1-LV01-KA220-HED-000027571 (2021-2023).

contact us

raksti mums