Zinātniskās darbības pārskati

Transporta un sakaru institūta Zinātniskā daļa katru gadu analizē savu līdzstrādnieku zinātnisko darbību un tas tiek apkopots ziņojumā par institūta zinātnisko darbību. Šajā ziņojumā ir sniegta informācija par institūta līdzstrādnieku zinātniskās darbības mērķiem un uzdevumiem, kā arī zinātniskajām publikācijām žurnālos un konferenču apkopojumos, par monogrāfijām un patentiem, izklāstīti uzstādītie pētnieciskās darbības prioritārie virzieni, sniegts universitātē notikušo vietējo un starptautisko konferenču apskats, tāpat apskatīti institūta izdotie zinātniskie žurnāli, sniegts pārskats par zinātniskajiem projektiem un to finansējuma avotiem.

Zinātniskajā atskaitē tāpat ir sniegta informācija par institūta struktūru un tā personālu, par to, cik profesoru un zinātnieku ir iesaistījušies starptautiskajos projektos, cik ir aizstāvētu maģistra darbu un doktora disertāciju, par institūtā pieejamajām dažādajām zinātniskajām laboratorijām un mācību centriem.

Zinātniskās darbības pārskati

Darbības pārskats

Gads

Lejupielādēt

Annual scientific activity report 2021 Download pdf
Annual scientific activity report 2020 Download pdf
Annual scientific activity report 2019 Download pdf
Annual scientific activity report 2018 Download pdf
Annual scientific activity report 2017 Download pdf
Annual scientific activity report 2016 Download pdf
Annual scientific activity report 2015 Download pdf
Annual scientific activity report 2014 Download pdf
Annual scientific activity report 2013 Download pdf
Evaluation of the research performance of TSI 2012 Download pdf
Evaluation of the research performance of TSI 2006-2011 Download pdf
Zinātniskās darbības gada pārskats 2008 Download pdf
Annual scientific and academic activity report 2000 Download pdf

contact us

raksti mums