Kvalitāte

Viens no pamatiem, kas nodrošina izcilību pētniecībā, ir kvalitātes nodrošināšana TSI kopumā, ieskaitot pētniecības un attīstības kvalitātes vadību. Kopš 2018. gada TSI ir paplašinājusi ISO 9001: 2015 Kvalitātes Vadības Sertifikātu arī pētniecības un attīstības jomā. Starptautiskās standartizācijas organizācijas (ISO) 9001: 2015 standarts ir visjaunākais šāda veida, un tas ir vērsts uz kvalitātes vadības sistēmām un veiktspēju. Veiksmīga sertifikācija ir taustāms pierādījums tam, ka TSI efektīvi izmanto visaptverošu kvalitātes kontroles sistēmu pētniecības un attīstības darbībās. Kā tas noteikts standartā, tas noved pie “spējas konsekventi nodrošināt produktus un pakalpojumus, kas atbilst klientu un piemērojamo likumu un normatīvo aktu prasībām”. TSI saprot kvalitātes vadības standarta apstiprināšanas nozīmi un turpinās balstīties uz mūsu pētniecības un attīstības kvalitātes vadību, lai nodrošinātu nepārtrauktu mūsu partneru un klientu apmierinātību akadēmiskajā vidē, privātajā sektorā un ārpus tās.

Sertifikāts

contact us

raksti mums