Latvijas Zinātnes padomes eksperti

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Zinātnes nozare

Termiņš

Aleksandrs Grakovskis

Dr. sc. ing.

Inženierzinātnes un tehnoloģijas -Būvniecības un transporta inženierzinātnes

12.07.2026

  

Inženierzinātnes un tehnoloģijas – Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

14.10.2026

Igors Kabaškins

Dr. sc. ing., Dr. habil. sc. ing.

Inženierzinātnes un tehnoloģijas -Būvniecības un transporta inženierzinātnes

12.07.2026

  

Inženierzinātnes un tehnoloģijas – Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

14.10.2026

Irina Jackiva

Dr. sc. ing.

Inženierzinātnes un tehnoloģijas -Būvniecības un transporta inženierzinātnes

07.06.2026

  

Inženierzinātnes un tehnoloģijas – Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

12.07.2026

Ilze Sproģe

Dr. sc. admin.

Sociālās zinātnes-Ekonomika un uzņēmējdarbība

07.06.2026

Julija Stukalina

Dr. sc. admin., Mg. paed.

Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība

01.11.2026

  

Sociālās zinātnes – Izglītības zinātnes

07.06.2026

  

Inženierzinātnes un tehnoloģijas – Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

06.12.2026

Jurijs Tolujevs

Dr. habil. sc. ing.

Inženierzinātnes un tehnoloģijas -Būvniecības un transporta inženierzinātnes

12.07.2026

Boriss Mišņevs

Dr. sc. ing.

Inženierzinātnes un tehnoloģijas -Būvniecības un transporta inženierzinātnes

06.12.2026

  

Inženierzinātnes un tehnoloģijas – Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

12.07.2026

Dmitrijs Pavljuks

Dr. sc. ing.

Inženierzinātnes un tehnoloģijas -Būvniecības un transporta inženierzinātnes

07.06.2026

  

Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība

07.06.2026

  

Inženierzinātnes un tehnoloģijas – Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

12.07.2026

Irina Kuzmina-Merlino

Dr. oec.

Sociālās zinātnes-Ekonomika un uzņēmējdarbība

06.04.2025

Jelena Popova

Dr. oec.

Sociālās zinātnes-Ekonomika un uzņēmējdarbība

06.01.2024

 

 

Dabaszinātnes – Citas dabaszinātnes

01.11.2026

 

 

Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība

01.11.2026

Emmanuel Alejandro Merchán Cruz

Ph.D.

Inženierzinātnes un tehnoloģijas – Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

07.06.2026

Inna Stecenko

Dr. oec.

Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība

04.01.2026

Nadežda Spiridovska

Dr. sc. ing.

Inženierzinātnes un tehnoloģijas -Būvniecības un transporta inženierzinātnes

12.07.2026

Evelīna Budiloviča

Dr.sc.ing.

Inženierzinātnes un tehnoloģijas – Būvniecības un transporta inženierzinātnes

14.10.2026

Iyad Alomar

Dr. sc. ing.

Inženierzinātnes un tehnoloģijas – Būvniecības un transporta inženierzinātnes

01.11.2026

contact us

raksti mums