Vai ir vērts ieguldīt laiku un naudu studijās maģistrantūrā?

Transporta un sakaru institūta (TSI) veiktā maģistra līmeņa studentu aptauja rāda, ka studējošie pēc absolvēšanas cer ieņemt augstākus amatus un pelnīt vairāk. Pētījumu dati liecina, ka viņu vēlmes piepildīsies. Gan Latvijas, gan ārvalstu pētījumi apliecina tendenci, ka investīcijas maģistra grādos atmaksājas. Vai ir pienācis laiks arī jums paaugstināt savu izglītības līmeni un uzlabot karjeras perspektīvas?

Pagājušā gada nogalē, TSI veica maģistra līmeņa studentu anonīmu aptauju, lai noskaidrotu iemeslus, kāpēc mūsu studenti izvēlas studijas maģistrantūrā, viņu cerības sakarā ar maģistra grāda iegūšanu, kā arī svarīgākos ieguvumus, ko tie izjūt jau studiju laikā. Aptaujas rezultāti rāda, ka galvenais iemesls ir “iegūt diplomu, kas paaugstina speciālista statusu” – šo variantu atzīmēja absolūtais vairākums, jeb 82% respondentu. Iegūt jaunas zināšanas bija svarīgi vairāk kā divām trešdaļām (70%) aptaujāto (respondenti varēja izvēlēties vairākus atbilžu variantus). Vēl gandrīz trešdaļa (31%) augstu vērtē iespēju iegūt noderīgus kontaktus.

Pēc absolvēšanas vairākums sagaida augstāku amatu (60%) un ienākumu pieaugumu (53%). Gandrīz puse (44%) studentu cer pēc diploma saņemšanas nomainīt darbības jomu uz to, kas viņus vairāk aizrauj. Daļai aptaujāto cerības saistītas ar uzņēmējdarbību: 27% vēlas uzsākt savu biznesa projektu un 18% – attīstīt savu biznesa projektu jaunā līmenī. Bija arī respondenti, kuri cer attīstīt akadēmisko karjeru un norādīja, ka maģistra grāds ir nepieciešams, lai nākotnē iegūtu doktora grādu. Pie atziņām, ko studenti jau ir ieguvuši studiju laikā, atgriezīsimies nedaudz vēlāk. Tikmēr apskatīsimies, ko liecina dati par maģistru ienākumiem un nodarbinātību.

Kas pelna par 121% vairāk nekā vidēji Latvijā?

Pagājušajā gadā, “Vienlīdzīgu iespēju pētniecības fonds” (“The Foundation for Research on Equal Opportunity”) publicēja liela pētījuma rezultātus, kas bija balstīts uz datiem par 14 tūkstošiem maģistra un doktora studiju programmām ASV. Vairākums studentu atzīmēja, ka izvēlas augstākā līmeņa studijas, lai attīstītu savu karjeru. Tātad, TSI maģistranti šajā ziņā neatšķiras no saviem ASV kolēģiem. Pētījuma autori skaitīja ROI jeb investīciju ienesīguma radītāju (no angļu “Return of Invesment”) kā visas dzīves ienākumu pieaugumu pēc grāda iegūšanas, atņemot no šīs summas studiju izmaksas. Viens no diezgan šokējošiem pētījuma rezultātiem bija tas, ka 40% no maģistra grādiem ASV vispār neatmaksājas. Pilnīgi citāda aina ir ar maģistra grādiem datorzinātņu un inženierzinātņu jomās: tiem ROI vidēji pārsniedz pusmiljonu ASV dolāru.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) šogad publicēja savu datu apkopojumu, no kura tika secināts, ka “augstāks iegūtās izglītības līmenis nozīmē augstāku nodarbinātību augstākas kvalifikācijas profesijās un augstākus ienākumus”. Ministrijas eksperti atzīmē, ka maģistrantūras un doktorantūras absolventi atšķirībā no pamatstudiju absolventiem, kas atrodas karjeras sākumā, tipiski jau ir citā vecuma un karjeras posmā. Tomēr korelācija starp izglītības līmeni un ienākumu līmeni tika apstiprināta.

Tostarp pētījumā tika izskatīti Latvijas augstskolu sagatavoto maģistru ienākumi gadu pēc absolvēšanas. Izrādījās, ka TSI maģistrantūras absolventi ir otrajā vietā starp visām augstskolām (gan valsts, gan privātām) Latvijā pēc ienākuma līmeņa. Vidējais ienākumu līmenis valstī pētīšanas periodā bija 12048 eiro gadā. Maģistru vidējais ienākumu līmenis kopumā tajā pašā periodā sastādīja 18696 eiro, tātad bija par 55% augstāks nekā vidēji valstī. Savukārt, TSI maģistri šajā periodā pelnīja vidēji 26627 eiro, kas ir par 121% augstāk par vidējiem ienākumiem Latvijā. Gadu pēc absolvēšanas nodarbināti bija 96% no TSI maģistrantūras absolventiem. Kopumā valstī šis radītājs maģistriem arī ir gana augsts – 91%.

Latvijas pētījums atspoguļo to pašu tendenci par studiju jomas nozīmīgumu, kā ASV pētījums: inženierzinātņu maģistri var nopelnīt daudz vairāk par vidējo algu valstī.

Maģistri sastāda mazāk kā trešdaļu – 27,8% – no visu absolventu skaita Latvijā. “Kā valstij mums ir pārāk daudz bakalaura grādu studentu un pārāk maz maģistrantūras un doktorantūras studentu. Tas ir ļoti būtisks aspekts Latvijas konkurētspējai Eiropas līmenī”, uzskata Igors Rodins, Deloitte partneris Centrāleiropā, TSI akadēmiskais padomnieks mākslīgā intelekta (MI) jomā un tā attīstības jautājumos, kā arī viens no stratēģiskajiem sadarbības partneriem TSI dubultā diploma maģistra studiju programmas “Datorzinātnes: datu analītika un mākslīgais intelekts” ietvaros.

Jo vairāk, vislielākais pieprasījums ir pēc maģistriem ar grādiem STEM jomās. IZM pētījuma autori atzīmē, ka ir vērojama absolventu struktūras neatbilstība darba tirgus prasībām. Proti, pastāv sociālo zinātņu absolventu pārprodukcija un inženierzinātņu, dabas zinātņu un IT speciālistu sagatavošana nepietiekošā skaitā. Jāpiemin arī fakts, ka aizvien biežāk sociālo zinātņu absolventi pārkvalificējas un veido karjeru jomās, kur ir augstāks darba spēku pieprasījums.

Ko tieši sniedz maģistra grāds?

Mūsdienās netrūkst iespēju iegūt papildus profesionālās zināšanas un iemaņas visdažādākos kursos, gan Latvijā, gan ārvalstīs, gan klātienē, gan tiešsaistē. Tas arī varētu ievērojami ietekmēt jūsu karjeras vai biznesa attīstību. Kāpēc tad būtu jāizvēlas tieši maģistra studijas? “Runājot kritiski, kvalifikācijas paaugstināšanas kursi ir laba lieta, ja ir vēlme ātri apgūt praktiskas zināšanas un iegūt praktiskas iemaņas konkrētā jomā, vai strādāt ar konkrētu programmatūru. Savukārt, studijas maģistra līmenī nodrošina gan praktiskas iemaņas, gan nepieciešamo teorētisko bāzi. Papildus  attīsta arī kritisko domāšanu un nodrošina tīklošanas iespējas (no angļu val. – Networking) ar kursabiedriem caur kopēju darbību”, atbild TSI prorektors akadēmiskajā un zinātniskajā darbā, profesors Mihails Savrasovs.

Kā vēl viena alternatīva maģistra grāda iegūšanai ir profesionālā pārkvalifikācija, kas sniedz iespēju jau ar esošu augstāko izglītību apgūt jaunu profesiju. Šo tendenci novēro arī TSI komanda. Dubultā diploma maģistra programmā “Datorzinātnes: datu analītika un mākslīgais intelekts” augstskola uzņem bez IT izglītības, nodrošinot studējošajiem sagatavošanai intensīvu studiju kursu apguvi programmēšanā un datu bāzēs. Kā viens no variantiem, ko TSI piedāvā, ir papildus kursu apguve tiešsaistes mācību platformā “Coursera”, lai studējošiem būtu iespēja veiksmīgi apgūt pamata studiju programmu.

TSI maģistrantūras studentu atbildes uz jautājumu “Ko pašu vērtīgāko jau ieguvāt maģistra studiju laikā?” apliecina kopumā to pašu, par ko runā profesors Savrasovs. Bez jaunām zināšanām un iemaņām, kas jau ir palīdzējušas uzlabot ikdienas darbu, studenti augstu vērtē visu, kas saistīts ar komunikāciju. Vērtīga izrādījās saziņa, jauni kontakti un pieredzes apmaiņa ar kursabiedriem, ar kolēģiem no savas industrijas, ar pasniedzējiem (daudzi no kuriem ir praktiķi un ieņem vadošus amatus ievērojamos uzņēmumos), kā arī starpkultūru komunikācija, jo maģistrantūrā studē gan vietējie, gan ārvalstu studenti. Starp citām atbildēm, ko tika piedāvāts sniegt brīvā formā, studenti ir ierakstījuši procesu izpratni, labāku industrijas vides izpratni , interesantus laboratorijas darbus. Daži cilvēki atzīmēja mācīšanās spēju pilnveidošanu kā viņiem vērtīgu lietu, jo “izaicinājumi un mācīšanās nekad neapstājas” un “zināšanas ir pastāvīgi jāuzlabo, jāizaicina un jāpaplašina, pretējā gadījumā tās sastingst”. Atsevišķi respondenti godīgi norādīja, ka maģistra studijas lika viņiem trenēt pacietību un iemācīties sabalansēt studijas ar darbu un brīvo laiku.

“Tas, ko ieguvām diskutējot, ir neatsverami. To nevienā grāmatā nevari izlasīt, kāda ir reālā pieredze katram, strādājot dažāda tipa aviācijas uzņēmumos”, tīklošanas nozīmi pasvītro Anda Sīviņa, TSI maģistra programmas “Aviācijas vadība” absolvente. Lūk, ko par saviem ieguvumiem stāsta Aleksandra Karnakova, maģistra programmas “Datorzinātnes” absolvente, IT risinājumu tehnoloģiju arhitekte uzņēmumā “Outokumpu Group Oyj” (Helsinki, Somija): “Tikai divu gadu laikā ieguvu ļoti daudz, lai varētu veiksmīgi sākt starptautisku profesionālo karjeru, kā arī jūtos ārkārtīgi pārliecināta par savām spējām konkurējot darba tirgū ārpus savas dzimtenes. Teorētisko zināšanu un darba pieredzes apvienojums palīdzējis man īstenot desmitiem datu migrācijas un programmēšanas projektu, piedalīties starptautisku programmu īstenošanā, strādājot ar vairāk nekā simts komandas biedriem visā pasaulē”. 

Atzīmēsim arī, ka dažās jomās un specialitātēs darba devēji dod priekšroku tieši maģistra grādu ieguvušiem kandidātiem, tātad šāds diploms viennozīmīgi padara jūs konkurētspējīgāku darba tirgū.

https://jauns.lv/raksts/zinas/556838-vai-ir-verts-ieguldit-laiku-un-naudu-studijas-magistrantura

contact us

raksti mums