forbes13

TSI atklāj jaunu studiju virzienu datorinženierijas jomā

Transporta un sakaru institūts (TSI) ir izveidojis jaunu studiju programmu “Datorinženierija”, kurā studentiem tiks piedāvātas vairākas specializācijas gan bakalaura, gan maģistra līmenī. Vairāk par jauno studiju virzienu intervijā ar augstskolas prorektoru akadēmiskajā un zinātniskajā darbā, profesoru, Dr. sc. ing. Mihailu Savrasovu (M.S.) un studiju programmu direktoru, profesoru Aleksandru Grakovski (A.G.).

– Kāpēc TSI ir izveidojis vēl vienu jaunu studiju programmu – “Datorinženierija”?

A.G.: – Studiju programmu izveidi un piedāvājumu nosaka darba tirgus nepieciešamība, un tās ir tiešā veidā saistītas ar industriju pieprasījumu – attīstoties tehnoloģijām, mainās zināšanu kopums, kas vajadzīgs pilnvērtīgai tehnoloģiju izmantošanai un turpmākai attīstībai. Līdz ar to arī TSI meklē labākos veidus, kā sagatavot jaunos speciālistus, kuri būtu pieprasīti un labi sagatavoti darba tirgum. Situācija kopš gadsimta sākuma ir būtiski mainījusies, un šobrīd ir neiespējami nošķirt elektroniskās iekārtas un sistēmas no programmēšanas – šīs jomas iet roku rokā, un tādējādi industrijai ir nepieciešami speciālisti, kuri vienlīdz labi orientējas elektroniskajās iekārtās un sistēmās un to programmēšanā.

Programma “Datorinženierija” būtībā ir vairāku studiju programmu – elektronikastelekomunikāciju un datorzinātņu – integrēšana vienā kopumā, paredzot dažādu specializāciju iespējas. Šajā programmā iekļauti arī mākslīgā intelekta un robotikas mācību moduļi. Piebildīšu, ka robotikas studiju programma, tāpat kā mākslīgā intelekta studiju un datorzinātņu programmas, tiek saglabāta arī kā TSI atsevišķi apgūstama programma.

Studiju programmā “Datorinženierija” bakalaura līmenī no rudens tiks piedāvāts apgūt specializācijas “Industriālā elektronika”, “Iegultās sistēmas” un “Telekomunikācijas sistēmas un datortīkli”. Programma paredz, ka pirmo divu gadu laikā iepriekš minēto specialitāšu studenti iegūst vienādu zināšanu bāzi, kas pamatā balstīta jau iepriekš īstenotajā datorzinātņu programmā.

Mēs uzskatām, ka šī programma piesaistīs jauniešus pēc vidusskolas, kuri zina, ka savu karjeru vēlas saistīt ar eksaktajām zinātnēm, bet nav īsti pārliecināti, kuru specialitāti izvēlēties. Šajā programmā ir iespēja pirmo divu studiju gadu laikā gūt visas nepieciešamās zināšanas, pārdomāt visus par un pret, lai izvēlētos tieši to specializāciju, kas pašam patīk vislabāk.

– Nav noslēpums, ka vidusskolēnu lielais bieds ir matemātika un fizika. Nosaukumā “Datorinženierija” pastarpināti saklausu arī fizikas piesitienu. Vai jaunie studenti no fizikas nebaidās?

A.G.: – Jums ir pilnīga taisnība – baidās! Tāpēc bieži vien tiek uzdots jautājums – vai šajā programmā būs daudz fizikas? Saprotams, ka elektroniskās iekārtas un sistēmas nevar iztikt bez fizikas, taču šajā programmā fizikai nav izšķirošā loma. Akcentējam tieši datorzinātnes, kas aptver ļoti plašu pamatzināšanu kopumu, tajā skaitā fizikā un matemātikā.

M.S.: – Piebildīšu, ka TSI studiju programma “Elektronika” vienmēr bijusi fundamentāla vērtība, kurā studenti apguva elektronisko iekārtu un sistēmu izveidi no paša sākuma līdz gatavam produktam. Šodienas tehnoloģiskā industrija piedāvā jau gatavus standartizētus produktus, kuru kombinēšana un programmēšana ir galvenais datorinženiera uzdevums. Industrijas partneri saka, ka ir nepieciešami arī spēcīgi elektronikas speciālisti, taču daudz vairāk vajag tos, kuri labi saprot, kā strādā viena vai otra iekārta, un vienlaikus prot tās kombinēt, integrēt un programmēt, no standartizētām ierīcēm izveidojot unikālu, funkcionējošu produktu.

– Tradicionāli TSI programmu izstrādē pieaicina industriju pārstāvjus, kā arī studiju procesa nodrošināšanai piesaista nozares profesionāļus. Vai šī programma paredz tiešu industrijas iesaisti programmas īstenošanā?

A.G.: – Jā, protams. TSI lielu uzmanību pievērš studiju programmu sasaistei ar industrijas vajadzībām, tāpēc gan programmu izstrādē, gan īstenošanā piedalās profesionāļi no nozares. Pie mums lekcijas lasa gan profesori ar ļoti dziļām akadēmiskajām zināšanām, gan nozaru speciālisti, kuri liek uz dažādām lietām paskatīties caur reālās darba vides prizmu. Apvienojot akadēmiskās un praktiskās zināšanas, jaunie speciālisti, programmas absolventi, ir labi sagatavoti darba dzīvei.

M.S.: – Papildus tam, ka mūsu augstskolā par vadošajiem pasniedzējiem strādā industrijas pārstāvji, bieži sadarbojamies ar vieslektoriem un pat viesdocētājiem, kuri spēj padziļināti pastāstīt par iespējamajām problēmām un veidiem, kā tās risināt, un attiecīgi studentiem nākas darboties praktiski, ne tikai apgūt teoriju.

Sadarbības modeļi ir dažādi – vienā gadījumā mēs ar vieslektoru piesaisti spējam saviem studentiem iedot padziļinātas zināšanas kādā konkrētā jomā, citos gadījumos industrijas pārstāvjiem ir iespēja izmantot mūsu studentu kapacitāti kāda konkrēta problēmjautājuma risināšanā. Ieguvējas ir abas puses, jo studentiem tā ir reāla iespēja iepazīt industrijas ikdienu, bet nozares pārstāvjiem liek uz problēmjautājumu paskatīties ar citām acīm.

Piebildīšu, ka nereti arī bakalaura un maģistra darbi ir radīti sadarbībā ar industriju.

– Zināms, ka TSI biznesa partneri piešķir stipendijas studijām perspektīvākajiem TSI studentiem. Vai arī nākamajā studiju gadā studenti varēs pretendēt uz stipendijām?

M.S.: – Jā, mums ir brīnišķīgi sadarbības partneri, kuri augstu vērtē augstskolā sagatavotos speciālistus. Tāpēc jau pirmo kursu laikā uzņēmumi nereti izvēlas savus nākamos darbiniekus, piešķirot viņiem stipendijas studijām, un piedāvā prakses vietas.

CLARITY Personālvadības departamentsTSI vienmēr ir uzskatīta par vienu no labākajām augstskolām Latvijā datorzinātņu programmu ziņā, turklāt mums ir darbinieki, kuri absolvējuši vai joprojām studē TSI, un, skatoties uz viņu sniegumu, izvēle bija viegli izdarāma. Turklāt TSI sniedz daudz iespēju gan uzņēmumiem, gan studentiem, kas padara šo sadarbību izdevīgu un interesantu visām pusēm.Mūsu uzņēmums vienmēr meklē jaunus un daudzsološus talantus, un vienā no sanāksmēm mūsu vadība un personāla komanda apsprieda veidus, kā piesaistīt mūsu organizācijai pašus labākos. Šīs diskusijas laikā apsvērām, kā mēs varētu attīstīt topošo darbinieku prasmes un zināšanas, atbalstot viņu izglītību un apmācību. Tas ļautu mums attīstīt augsti kvalificētu un kompetentu darbaspēku un palīdzētu sasniegt mūsu mērķi attīstīt spēcīgus profesionāļus ar augsta līmeņa zināšanām.

– Arī TSI, lai gan ir privāta maksas augstskola bez valsts budžeta vietām, atbalsta motivētākos un perspektīvākos studentus. Kas augstskolu motivē atbalstīt topošos studentus?

M.S.: – No vienas puses, tas ir sociālas dabas jautājums. Ne visiem jauniešiem ir pietiekami finanšu līdzekļu, lai maksātu par mācībām, tāpēc katru studentu izvērtējam individuāli. Ja redzam, ka jaunietis ir motivēts un vēlas sasniegt augstus mācību rezultātus, kā arī veidot turpmāko karjeru kopā ar mums, ejam viņam soli pretī un daļēji vai pilnībā sedzam studiju maksu. Piebildīšu, ka mācību maksas atlaides piemērojam arī jauniešiem, kuri nāk no trīs un vairāk bērnu ģimenēm, jo esam apliecības “Goda ģimene” (“3+ Ģimenes karte”) biedri.

Vēl viens ļoti būtisks aspekts, kāpēc TSI tik ļoti nozīmīgi ir spēcīgi studenti, ir kopējā zināšanu līmeņa paaugstināšana. Esam novērojuši, ja grupā no 25 cilvēkiem ir divi trīs labi motivēti studenti, tad arī pārējie vēlas līdzināties šīm spilgtajām personībām un kopējais zināšanu un motivācijas līmenis grupā būtiski pieaug.

A.G.: – Esam sociāli atbildīgi, tāpēc labprāt potenciālajos studentos ieguldām papildu finanšu un cilvēkresursus, lai viņi spētu maksimāli attīstīties un nestu augstskolas labo slavu tālu pasaulē. Un tādu piemēru mums ir daudz. Turklāt mēs uz saviem studentiem skatāmies kā uz potenciālajiem pasniedzējiem, pētniekiem un sadarbības partneriem, kas vairos ne tikai mūsu, bet visas Latvijas konkurētspēju.

Vitālijs Vilims, “Robologic GmbH” valdes loceklisTieši TSI tehnoloģiskā virziena dēļ izvēlamies šo augstskolu kā sadarbības partneri. Man radās ideja piešķirt studentiem stipendijas studijām, lai atbalstītu motivētus studentus un iedvesmotu viņus jauniem sasniegumiem.Apzināmies arī jauniešu interešu mūsdienīgās tendences – tāpēc mēs iegūstam praktiski gatavus speciālistus robotikas jomā. Neesmu stingrs augstākās izglītības atbalstītājs tās standarta izpratnē, bet specializētas praktiskās augstākās izglītības iegūšana ir svarīga. Šobrīd tehnoloģijas attīstās tik strauji! Tieši šaura profila speciālisti vienmēr būs pieprasīti, īpaši mūsu nozarē.TSI absolventiem, kuri nāk pie mums strādāt, jau ir izpratne par jomu un galvenā prasme, ko sniedz augstākā izglītība – darbs ar informāciju. Līdz ar to TSI absolventi daudz ātrāk iekļaujas darba procesā, jo īpaši tāpēc, ka viņiem jau ir pamata zināšanas un vēlme attīstīties šajā nozarē.Izmantojot iespēju, aicinu visus interesentus uz atvērto durvju dienu, kas norisināsies 25. aprīlī. Pasākumā varēs sastapt TSI pasniedzējus un uzdot visus interesējošos jautājumos, kā arī doties ekskursijā pa robotikas un aviācijas centru.

https://neatkariga.nra.lv/izglitiba/411851-tsi-atklaj-jaunu-studiju-virzienu-datorinzenierijas-joma

https://jauns.lv/raksts/zinas/560061-tsi-modernize-studiju-virzienu-datorinzenierijas-joma

contact us

raksti mums