thumb_3848_default_big

Studē Lielbritānijā, dzīvo Rīgā!

Transporta un sakaru institūts (TSI) sadarbībā ar Rietumanglijas Universitāti (UWE Bristol) kopīgi izstrādājuši un piedāvā jaunas dubultā diploma programmas, sniedzot iespēju iegūt Lielbritānijas izglītību, studējot tepat Rīgā. Tas nozīmē, ka, absolvējot kādu no programmām, iegūsiet divus diplomus – gan TSI, gan UWE Bristol. Programmas izveidotas datu analītikas un mākslīgā intelekta, kā arī aviācijas vadības jomā. Uzņemšana studijām notiek bakalaura un maģistra līmeņa programmās.

Studijas dubulto diplomu programmās – tā ir iespēja studentiem, vispirms jau no Baltijas reģiona valstīm, par pieejamu cenu iegūt Lielbritānijas augsta līmeņa izglītību savas dzīvesvietas tuvumā. Nodarbības notiks TSI telpās Rīgā angļu valodā pēc Lielbritānijas mācību kvalitātes standartiem. Programmas absolventi iegūs divus diplomus – no abām augstskolām. Tie sniedz iespēju veidot karjeru jebkurā pasaules valstī. Dubultais diploms ir vairāk nekā tikai divi diplomi – tie ir divkārši resursi, divi tīkli, un tas ir dubultā aizraujošāk!

TSI par savu stratēģisko partneri izvēlējies Rietumanglijas Universitāti, jo gan TSI, gan UWE piedāvā studiju programmas un tām ir ievērojama akadēmiskā un pētnieciskā pieredze līdzīgos virzienos:  datorzinātnes un mākslīgais intelekts, robotika un elektronika, aviācija un transports. “UWE Bristol ir līdzīgs mācību programmu portfelis kā mūsu augstskolai. Tā centrā ir datorzinātnes un robotika, turklāt, viņiem ir labākais robotikas centrs Anglijā, kā arī pagājušajā gadā tur sāka darboties pētījumu centrs aviācijas nozarē,” komentē TSI valdes priekšsēdētāja profesore Irina Jackiva.

Šāda veida studijas ir lieliska iespēja specializēties pieprasītākajos amatos darba tirgū, gūstot Lielbritānijas pieredzi un kļūstot par biedru vienā no ievērojamākajām absolventu kopienām. Studiju process notiek pēc Lielbritānijas izglītības kvalitātes standartiem, UWE Bristol pārstāvji pastāvīgi uzrauga mācību procesu – dod savu vērtējumu, ieteikumus, dalās pieredzē un zināšanās, kā arī piedalās studentu sekmju vērtēšanas procesā. Turklāt daļa kursu pilnībā ir balstīti uz UWE Bristol materiāliem un metodikām. Programmās studējošajiem ir brīva piekļuve Rietumanglijas Universitātes resursiem, piemēram, e-bibliotēkai, karjeras platformai, tiešsaistes semināriem un programmatūrai; studenti gan faktiski, gan juridiski tiek uzņemti divās augstskolās vienlaikus.

Šogad viens no jaunumiem ir dubultā diploma maģistra studiju programma Datorzinātnes: datu analītika un mākslīgais intelekts. Tā piedāvā unikālu iespēju mainīt savu līdzšinējo dzīvi un pievērsties karjerai mūsdienīgā un pieprasītā biznesa jomā. Šajā programmā var iestāties pat tad, ja bakalaura izglītība nav bijusi saistīta ar IT.

Turklāt programmā tiek piedāvāts sagatavošanās semestris, kas sniedz visas nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai sekmīgi apgūtu pamatprogrammu. Sagatavošanās semestrī (iekļauts maģistra studijās) studenti apgūs tādus priekšmetus kā informācijas sistēmas un tehnoloģijas, datu bāzes modernās tehnoloģijas, programmēšana datu analītiķiem u. c.

Ja jums jau ir pieredze un iepriekšējā izglītība IT jomā, studijas aizņems tikai tikai pusotru gadu (iekļaujot maģistra darba izstrādi). Studiju laikā jums būs lieliska pieredze ar dažādiem nozares klases rīkiem un tehnoloģijām, piemēram, R/PythonTableauSQLnoSQL utt. Jūs iegūsiet zināšanas par BI (Business Intelligence) un datu vizualizācijām, mašīnmācīšanas pielietojumu, veicot datu analīzi, IT projektu un prasību vadību, praktizēsiet jaunas iemaņas starpdisciplināru grupu projektos ar reāliem datiem un vēl, un vēl. Šīs studijas sniedz iespēju apgūt uzņēmējdarbībai atbilstošas kompetences un veicina starptautisku konkurētspēju darba tirgū. Studiju programmu realizē kvalificēti, pieredzējuši pasniedzēji, no kuriem lielākā daļa strādā industrijā vai nodarbojas ar pētniecību.

Šī gada otrs jaunums ir dubultā diploma maģistra studiju programma  Aviācijas vadība  ar uzsvaru uz ilgtspējīgu attīstību, kas šādā līmenī ir unikāla studiju programma Baltijas jūras reģionā. Šīs programmas pievienotā vērtība ir aviācijas nozares pārstāvji gan kā studiju biedri, gan pasniedzēju lomā. Programmas pasniedzēji ir augsti kvalificēti nozares eksperti – Londonas Lūtonas lidostas direktoru padomes eksperts profesors Romano Pagliari, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Aviācijas departamenta direktors Artūrs Kokars, starptautiskās lidostas Rīga valdes loceklis Artūrs Saveļjevs un citi. Studiju laikā studentiem tiek piedāvāta iespēja specializēties un gūt praktisku pieredzi lidostās un citos aviācijas uzņēmumos, risinot dažādas problēmsituācijas.

Savukārt tiem, kam jau ir pieredze aviācijas jomā un kas darbojas nozarē ilgāk par vienu gadu, tiek piedāvāta saīsināta programmas versija. Programmā tiek piedāvātas arī augstas klases viesprofesoru lekcijas, kas sniedz starptautisku pieredzi, zināšanas un skaidru priekšstatu par reālo biznesa pasauli. Programmā studenti apgūs tādus priekšmetus kā lidostu vadība, gaisa kuģu tehniskās apkopes un remonta organizēšana, stratēģiskā cilvēkresursu vadība un līderība, kā arī apmeklēs lekcijas par inženiertehnisko projektu vadību, aviācijas likumdošanu, aviācijas un kosmosa risku pārvaldību, kritisko domāšanu un tamlīdzīgi, kas sniedz būtiskas zināšanas vidējā un augsta līmeņa lidsabiedrību vadītāju darbā.

Dubultā diploma programma tiek piedāvāta arī bakalaura līmenī – Datorzinātnes ar specializāciju mākslīgajā intelektā un programmatūru izstrādē. Šī specializācija ir svarīga ikvienam, kurš strādā IT nozarē, jo mākslīgais intelekts (MI) ir viena no datorzinātnes jomām, kas attīstās visstraujāk, un jauni speciālisti ir ārkārtīgi pieprasīti. Sadarbībā ar UWE Bristol studiju programmā tiek ieviesti vairāki jauni kursi: MI pamati, MI rīki un metodes, MI izaicinājumi un pētījumi, kritiskā domāšana, IT projektu vadība, uzņēmējdarbība IT jomā u. c.

TSI organizē individuālas konsultācijas ikvienam, kurš vēlas studēt kādā no dubultā diploma programmām. Pieteikties konsultācijai ar programmas pārstāvjiem, izvēloties sev ērtāko laiku, var TSI mājaslapā www.tsi.lv. Studentu uzņemšanas komanda labprāt atbildēs uz jūsu jautājumiem  un organizēs individuālas ekskursijas pa augstas klases laboratorijām, robotikas un aviācijas centriem. Studējošo skaits šajā programmā ir ierobežots, tāpēc aicinām laikus rezervēt sev studiju vietu, aizpildot pieteikumu.

Studijas TSI – tās ir zināšanas maksimālai karjeras izaugsmei, kur attīsta domāšanas veidu, kas ir nepieciešams, lai aktīvi darbotos mūsdienu digitālajā pasaulē. TSI atbalsta talantīgus studentus un viņu biznesa idejas gan finansiāli, gan ar mentoru un attiecīgās nozares ekspertu padomiem. TSI ir draudzīga kopiena, kur visi pazīst cits citu un pasniedzējiem ir personīga attieksme un pieeja studentiem.

Rietumanglijas Universitāte  ir moderna un dinamiska augstskola ar starptautiska līmeņa studijām un augstas klases aprīkojumu. Tā ir viena no lielākajām universitātēm Lielbritānijā, kas ir plaši pazīstama ar savām saiknēm ar vadošajām starptautiskajām kompānijām un ar savu pētījumu kvalitāti.

Dodieties pretī jaunām zināšanām, kontaktiem un perspektīvām! www.tsi.lv

contact us

raksti mums