Septembrī, Oktobrī un Novembrī paveiktās aktivitātes projektā “Viedās ekonomikas modeļu attīstīšana viedajām pilsētām”

PostDoc Latvia logo

Šo trīs mēnešu laikā projekta ietvaros tika īstenoti šādi pasākumi:

  • zinātniskais darbs, kas ietvēra literatūras lasīšanu par noteiktām tēmām.
  • ziņošana par pētījumu rezultātiem zinātniskajās konferencēs.
  • Mobilitāte
  • rezultātu izplatīšanas pasākumi

Zinātniskais darbs ietvēra viedās ekonomikas jomā izmantoto statistisko modeļu izpēti, zinātniskās literatūras izpēti, lai identificētu viedās pārvaldības ieviešanas šķēršļus un virzītājspēkus viedā pilsētā, zinātniskās literatūras izpēti par viedās pārvaldības ieviešanas pozitīvās un negatīvās ietekmes un ārējo faktoru identificēšanu viedā pilsētā, zinātniskās literatūras izpēti par risku pārvaldību finanšu sektorā, jaunpublicēto rakstu, kas veltīti viedai ekonomikai viedā pilsētā, lasīšanu. Tika sagatavoti arī divi raksti, un tie tika iesniegti žurnālos, kas indeksēti Scopus Q1.

Par rezultātiem tika ziņots šādās konferencēs:

  1. Popova, Y. (2022). Economic Substantiation of Smart City Dimensions. Plenary session of the 22nd International Conference “Reliability and Statistics in Transportation and Communication” (RelStat’22), Riga, Latvia
  2. Popova, Y., Cernisevs, O. (2022). Smart City Digital Production. The 21st International Conference “Reliability and Statistics in Transportation and Communication” (RelStat’22), Riga, Latvia
  3. Popova, Y. (2022). Technological Advancement of CEE Countries and Smart City Ranking. Plenary session of the VII International Scientific-Practical Conference “Membership in the WTO: Prospects of Scientific Researches and International Technology Market”. Calgary (Canada)
  4. Popova, Y. (2022). Determination of Components of Smart Economy Model. 31st International Multidisciplinary Conference “Recent Studies and Ideas”. ICMS XXXI Luxembourg

Mobilitātes ietvaros tika pētīta ekonomikas finanšu sektora darbība. Mobilitāte tika īstenota SIA Papaya, kas piedāvā finanšu pakalpojumus un integrē trešo pušu risinājumus lietojumprogrammās (tīmekļa un mobilajās) kā Fintech risinājumus. Šī vizīte ļāva iepazīties ar banku pakalpojumu un Fintech pakalpojumu sniegšanas galvenajiem principiem un demonstrēja, kā tiek sniegti pārrobežu finanšu pakalpojumi.

Projekta popularizēšana tika īstenota, izmantojot tādas aktivitātes kā atklātā lekcija “Viedā ekonomika viedā pilsētā” Transporta un telekomunikāciju institūta studentiem un ziņojumi Baltijas Starptautiskajā akadēmijā atklātajos apaļajos galdos, kas bija veltīti dažādiem viedās pilsētas aspektiem.

contact us

raksti mums