Man stands next to robotarm in vr glasses

INGENIOUS – soli tuvāk nākotnes izglītībai

Arvien biežāk dzirdam publiskajā telpā, ka ikdienā izglītībā būtu nepieciešams izmantot un attīstīt digitālās un zaļās kompetences, kas vērstas uz cilvēku spēju mijiedarboties ar vidi konstruktīvi un atspoguļojot milzīgu entuziasmu. Šādas kompetences veiksmīgi spēj iekļauties mācību procesā, nodrošinot vieglāku, ātrāku, mūsdienīgāku un arī efektīvāku zināšanu apguvi. Tās var nosaukt par atslēgām, kas veiksmīgi spēs atvērt nākotnes izglītības durvis.

16. februārī Transporta un sakaru institūta (TSI) telpās notika Erasmus+ programmas sadarbības inovācijas veicināšanas un labas prakses apmaiņas projekta INGENIOUS darbnīca, kuras ietvaros ikviens klātesošais varēja iepazīt gan digitālās, gan arī zaļās kompetences, izprast to būtību, nozīmi un pievienoto vērtību izglītībā. Pasākuma laikā tika sniegta informācija par pedagogu prasmju pētījumu rezultātiem, īstenotajām aktivitātēm, priekšlikumiem un turpmākajiem darbības scenārijiem.

Projekta laikā ir izveidots inovatīvs apmācību modulis, kas nosaka un novērtē profesionālo priekšmetu pedagogu digitālās prasmes, kā arī piedāvā strukturētu mācību programmu un platformu šo kompetenču uzlabošanai. Šīs prasmes un kompetences būs iespējams mācīties jaunajā mācību platformā ikvienam interesentam jau tuvākajā laikā. Vienlaikus jāpiemin, ka šī tendence – izmantot zaļās un digitālās kompetences – augstākajā profesionālajā izglītība ir ne vien vēlama, bet visnotaļ vajadzīga, lai jau tuvākajā nākotnē pedagogi spētu sekmīgi konkurēt Eiropas līmenī un nodrošināt studentus ar augsta līmeņa prasmju apguvi.

https://www.delfi.lv/news/national/commercials/ingenious-soli-tuvak-nakotnes-izglitibai.d?id=55257040

contact us

raksti mums