ePIcenter

Hyperloop tehnoloģiju seminārs

Atbalstot inovācijas transporta industrijā, TSI rīkoja semināru par Hyperloop tehnoloģiju ES projekta ePIcenter ietvaros.

Piesātinātā pasākuma ietvaros, TSI zinātniskais, akadēmiskais personāls un doktorantūras programmas studentu kopiena pētīja Hyperloop tehnoloģijas niansēto mehāniku, tās iespējamos pielietojumus un izaicinājumus.

Doktorantūras programmas “Telemātika un loģistika” students Aleksejs Veselijs, kurš piedalās ePIcenter projektā, un par savu promocijas darba tēmu izvēlējās Hyperloop tehnoloģijas izpēti, un prezentācijas laikā atspoguļoja šīs revolucionārās sistēmas sarežģītību, piedāvājot ieskatu tās tehniskajos, normatīvajos, ekonomiskajos un vides aspektos.

Tematiskā izpēte sniedza semināra dalībniekiem reālu ieskatu globālajos Hyperloop projektos mūsdienās (Zeleros Hyperloop, DGWHyperloop , Hyperloop TT, Swiftube un citi), raisot diskusijas un jautājumus – atbildes sesijas laikā.

Izsakām lielu pateicību visiem dalībniekiem un organizatoriem, kas nodrošināja šī izzinošā pasākuma norisi. Sekojiet līdzi turpmākajiem pasākumiem un zinātnisko debašu turpināšanai par pastāvīgu “high-speed” transporta revolūciju, TSI starptautiskās konferences RelStat 2023 ietvaros.

contact us

raksti mums