Projekta aktualitātes

Projekta “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006) aktualitātes

2023. gada marta – jūnija periodā projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” aktīvi noritēja projekta 1. posma studiju kursu pilotēšana, nodrošinot kopskaitā 706 studiju kursu novērtējumus. Latvijas Universitāte pilotēja kursus: “Civilā aizsardzība”, “Biznesa un datu analīze ar Power BI”, “Kopīga dokumentu veidošana: OneDrive un GoogleDrive”, “Uzņēmējdarbības vadība digitālā vidē un biznesa digitālā transformācija”, “Interneta vietnes izveide” un “Digitālu risinājumu izstrāde, izmantojot bez-koda un maz-koda (no-code/low code) platformas”. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte pilotēja kursus: “Civilā aizsardzība”, “Biznesa un datu analīze ar Power BI”, “Blogi un sociālie tīkli”, “Darbs ar teksta dokumentiem: Microsoft Word”, “Prezentāciju veidošana: Microsoft PowerPoint”, “Digitālā satura publicēšana”, “Attēlu apstrāde”, “Interneta vietnes izveide”, “Kopīga dokumentu veidošana: OneDrive un GoogleDrive”, “Uzņēmējdarbības vadība digitālā vidē un biznesa digitālā transformācija”, “Informācijpratība un kritiskā domāšana” un “Informācijpratība un informācijas telpas drošība”. SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” kursus: “Civilā aizsardzība”, “Biznesa un datu analīze ar Power BI”, “Kopīga dokumentu veidošana: OneDrive un GoogleDrive”, “Blogi un sociālie tīkli”, “Darbs ar teksta dokumentiem: Microsoft Word”, “Prezentāciju veidošana: Microsoft PowerPoint”, “Attēlu apstrāde”, “Digitālā satura publicēšana”, “Informācijpratība un informācijas telpas drošība”, “Uzņēmējdarbības vadība digitālā vidē un biznesa digitālā transformācija”, “Informācijpratība un kritiskā domāšana”, “Interneta vietnes izveide” un “Digitālu risinājumu izstrāde, izmantojot bez-koda un maz-koda (no-code/low-code) platformas”. Transporta un sakaru institūts pilotēja kursus: “Darbs ar lielapjoma teksta dokumentiem: Microsoft Word”, “Prezentāciju veidošana: Microsoft PowerPoint”.

Pārskata periodā Latvijas Universitāte, Vidzemes augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, Baltijas datoru akadēmija un Datorzinību centrs nodrošināja otrā posma studiju kursu izstrādi. Kursu pilotēšanu plānots uzsākt septembrī.

SIA “Tilde” pārskata periodā turpināja darbu pie kursa “Civilā aizsardzība”  virtuālā asistenta izstrādes un trenēšanas, kā arī mašīntulkošanas rīka izstrādes mācību kursu automatizētai tulkošanai dažādās valodās.

SIA “Datorzinību centrs”  nodrošināja kursa “Civilā aizsatrdzība”  paredzētās trešās un ceturtās “Minecraft” spēles izstrādi.

SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” turpināja darbu pie vienotā mašīnmācīšanās algoritmu bāzētā mācību vajadzību noteikšanas instrumenta  ar reālā laika kursu rekomendāciju “Motival” izveides.

Projekta partneri: 

Latvijas Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vidzemes augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” un A/S “Transporta sakaru institūts”, SIA “Tilde”, SIA “Baltijas datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs”.

Projektu līdzfinansē REACT-EU   finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Informācija atjaunota: 2023. gada jūnijā

contact us

raksti mums