R6II2259

Nozares līderi pulcējas TSI diskusijā par nākotnes loģistikas talantu attīstību

7. maijā norisinājās Transporta un sakaru institūta (TSI) organizētā atvērtā diskusija “Nākotnes loģistikas talantu attīstības perspektīvas Latvijā”, kurā piedalījās 3 loģistikas nozares uzņēmumu un personāla vadības eksperti, kā arī pārstāvji no Satiksmes ministrijas un asociācijām.

Pasākuma mērķis bija nodrošināt platformu, kur tikties nozares pārstāvjiem, politikas veidotājiem, cilvēkresursu un talantu atlases vadītājiem, akadēmiķiem un studentiem, lai izzinātu aktuālās tendences, stratēģijas un izaicinājumus, ar kuriem šobrīd saskaras transporta un loģistikas nozare. Tāpat tika apspriestas talantu attīstības un karjeras izaugsmes persektīvas loģistikas jomā Latvijā, darbinieku paaudžu atšķirības darba tirgū, transporta un un loģistikas nozares attīstība gan Latvijā, gan visā Eiropā, kā arī loģistikas un transporta uzņēmumu starptautiskā klātbūtne un iespējas Eiropā un globāli.

Kā norādīja TSI Transporta un vadībzinātņu fakultātes dekāne Valērija Kozlova, pēc jaunākajiem “Market Research Future” and “Statista” datiem, globālā loģistikas nozare strauji attīstās, īpaši digitālās un inteliģentās tehnoloģijas un aprīkojums, kas spilgti izpaužas loģistikas iekārtu nozarē. Tāpēc jauno speciālistu pieprasījums, kas pārzin un pārvalda jaunākos digitālos rīkus, būs ļoti pieprasīts gan Latvijā, gan visā pasaulē.

Pasākums piesaistīja profesionāļu līdzdalību, pateicoties tā aktualitātei un nozīmei loģistikas nozares nākotnes veidošanā Latvijā un ārpus tās. Ministrijas, asociāciju un uzņēmumu pārstāvji sniedza vērtīgas atziņas un komentārus, bagātinot dialogu un veicinot sadarbību starp ieinteresētajām pusēm. Satiksmes ministrija komentē, ka transporta loģistikas sektors Latvijas tautsaimniecībā nodrošina ceturto daļu, tādēļ tam tiek pievērsta īpaša uzmanība gan valsts, gan uzņēmumu līmenī. Latvijas multimodālie transporta koridori šķērso valsts teritoriju gan no Austrumiem uz Rietumiem, gan no Ziemeļiem uz Dienvidiem, tāpēc tā ir piemērota vieta transporta loģistikas organizēšanai starp pasaules kontinentu tirgiem.

Pasākums notika angļu valodā, tādējādi veicinot dažādu nozares ieinteresēto pušu iesaistīšanos un līdzdalību. Klātesošajiem bija iespēja gūt vērtīgas atziņas, kontaktēties ar nozares līderiem un dot savu ieguldījumu loģistikas talantu attīstības nākotnes veidošanā Latvijā un ārpus tās.

TSI ikgadu organizē diskusijas pasākumus, kas veltīti loģistikas un transporta nozarei, jo pēc darba devēju ieteikumiem studiju programmas Transports un biznesa loģistika (bakalaurs) un Transports un loģistika (maģistrs) ieņem pirmās vietas starp Latvijas augstskolām transporta pakalpojumu jomā, kas padara šo augstskolu par līderiem transporta un loģistikas jomās augstākajā izglītībā.

https://www.reitingi.lv/lv/news/izglitiba/160451-nozares-lideri-pulcejas-tsi-atklataja-diskusija-par-nakotnes-logistikas-talantu-attistibu.html

contact us

raksti mums