Master Plus

Master Plus

Master Plus ir moderna un inovatīva pieeja maģistrantūrai ar unikālu mācību saturu, kas piedāvā padziļinātas zināšanas un personīgu mentoru izvēlētajā maģistra studiju programmā. Šī unikālā iespēja atšķirībā no citām tradicionālajām pieejām, piedāvā saņemt mentora padomus un individuālas konsultācijas, dalīties profesionālajā pieredzē un zināšanās.

Visu studiju laiku, programmas ietvaros studenti saņems vērtīgas zināšanas un praktiskus padomus. Master Plus programmā:

  • Iegūsiet iedvesmu, atbalstu un praktiskus padomus
  • Uzlabosiet stratēģiskās planošanas un integrētās komunikācijas dizaina pamatus
  • Mācīsieties no citu pieredzes
  • Uzlabosiet zināšanas, kā analizēt digitālos uzņēmumus
  • Izpratīsiet komunikācijas un sadarbības vērtību
  • Kļūsiet drošāks lēmumu pieņemšanā
  • Izkopiesiet vitāli svarīgas prasmes
  • Veidosiet profesionālas attiecības ar topošajiem biznesa partneriem

Tikšanās ar mentoru tiek plānotas vismaz divas reizes mēnesī. Darbs ar mentoru ir iekļauts studiju programmas plānā 2 KP apmērā katru semestri (kopā 6 KP).

Master Plus tiek piedāvāta šādās studiju programmās:

Atliek izvēlēties savu maģistra programmu, un, attiecīgi pēc tam Jums būs iespēja izvēlēties jebkuru no trim piedāvātajām tēmām, ko apgūt sadarbībā ar personīgo mentoru, neatkarīgi no izvēlētās studiju programmas un specializācijas.

Ja vēlaties sasniegt nākamo līmeni savā karjerā, sasniegt vairāk, tad sāciet studēt jau tagad!

Masters-plus-infografika_lv-small

BUJ

Mentors jums būs abus divus studiju gadus, kuru laikā mentors/e sniegs Jums individuālas konsultācijas, padomus un iedvesmu!

Tikšanās ar izvēlēto mentoru norisināsies klātienē TSI un tiešsaistē, atkarībā no paredzētā darba un mērķa. Tikšanās norisināsies gan kā individuālas konsultācijas, gan semināri, grupu darbi un vieslekcijas utt., kuras vadīs mentors.

Master Plus programma ar mentora atbalstu papildus maksā 500 EUR/gadā.

Protams, maģistra studiju programmās var pieteikties, neizmantojot Master Plus priekšrocību. Trīs semestru ietvaros ir iespēja mainīt arī mentorus. Šajā Ziemas uzņemšanā tiek piedāvātas trīs tēmas, ko vada mentori.

Tas tiks iekļauts diplomā kā īpašs seminārs ar kredītpunktiem.

contact us

raksti mums