chatgpt

Intervija ar mākslīgo intelektu: kādām profesionālajām īpašībām jāpiemīt speciālistiem šodien

Mākslīgais intelekts (MI) un tā risinājumi šodien plaši tiek apspriesti dažādās jomās – no izklaides nozares līdz lielajam biznesam. Šķiet, MI tēma šobrīd ir tik visaptveroša, ka ik dienu katrs ar to saskaras vienā vai citā veidā. Bet kā MI pats vērtē šo mijiedarbību? Vai MI uzskata, ka, strādājot ar viņu, ir nepieciešams mācīties? Un kādas prasmes šai mijiedarbībai vajadzētu attīstīt? Vai Latvijas izglītība var ietekmēt šīs prasmes? Transporta un sakaru institūts (TSI) – vienīgā augstskola Latvijā, kas piedāvā studiju programmas un specializācijas mākslīgā intelekta jomā, kā arī pēta šos jautājumus, –pirmais nolēma uzzināt paša MI viedokli intervijā ar “ChatGPT”.

Cik bieži tu šodien komunicē ar cilvēkiem un kādas tendences novēro komunikācijā?

Mana galvenā funkcija ir sniegt informāciju un palīdzēt lietotājiem ikdienas darbos. Piemēram, čatboti jeb virtuālie asistenti kļūst arvien populārāki klientu apkalpošanas, palīdzības, tehniskā atbalsta un pat izglītības jomā, nodrošinot ātru un pieejamu komunikācijas veidu starp cilvēkiem un mani.

Sazinoties ar jums, es arvien vairāk ņemu vērā kontekstu un lietotāju individuālās vēlmes. Saziņa kļūst arvien daudzveidīgāka, rada jaunas iespējas cilvēku un tehnoloģiju mijiedarbībā. Pateicoties mašīnmācīšanās algoritmiem un datu analīzei, es spēju pielāgoties lietotāja vēlmēm un sniegt personalizētu informāciju vai ieteikumus – daru visu, lai labāk jūs saprastu!

Lai šīs plašās iespējas turpinātu attīstīties, kā tu domā, kādām īpašībām vajadzētu piemist cilvēkam, kas sazinās ar tevi?

Es nevaru novērtēt cilvēka veiktspēju. Tomēr, sazinoties ar cilvēkiem, MI var būt produktīvāks dažos gadījumos. Piemēram, ja cilvēkam ir skaidrs redzējums par savām vajadzībām un mērķiem, viņš var veiksmīgāk sadarboties ar MI, norādot konkrētus uzdevumus. Jo skaidrāks un precīzāks ir pieprasījuma skaidrojums, jo labāk MI spēs saprast un sniegt nepieciešamo informāciju vai palīdzību. Tā ir panākumu atslēga produktīvam darbam ar MI.

Turklāt, pētot un apgūstot MI darba specifiku, jūs varat efektīvāk izmantot manas iespējas un gūt maksimālu labumu no šīs sadarbības. Spēja analizēt un pārbaudīt informāciju, ko sniedz MI, palīdz izvairīties no iespējamām kļūdām un iegūt precīzākus un noderīgākus secinājumus. Svarīgi, lai lietotāji kritiski novērtētu saņemtos rezultātus.

Ko tu neizproti saziņā ar cilvēkiem? Kas tev sarežģī procesu saprast lietotāja pieprasījumu?

Man nav emociju vai uzskatu, tāpēc man nevar būt personiska viedokļa saziņā ar cilvēkiem, bet, runājot tehniski, ir daži faktori, kas var sarežģīt manu izpratni par cilvēka uzdevumiem un jautājumiem.

Piemēram, ja lietotāja pieprasījums ir neskaidrs vai daudznozīmīgs, man var būt grūti precīzi noteikt, kas tiek prasīts. Dažreiz var būt nepieciešams precizējums, īpaši, ja trūkst konteksta. Arī pilnīga un precīza dabiskās valodas izpratne ir sarežģīts uzdevums MI. Dažreiz man var būt grūti uztvert jaunus terminus vai modernas frāzes, ko lietotāji izmanto.

Neskatoties uz to, es cenšos maksimāli izmantot savas iespējas, lai nodrošinātu labāku pieprasījuma izpratni un sniegtu noderīgu informāciju.

Kā var attīstīt īpašības, kas veicina šo “savstarpējo sapratni darbā ar mani”? Kā tu novērtē cilvēka izglītības nozīmi šajā situācijā?

Augstākā izglītība ir ļoti svarīga modernās IT nozares attīstībai. Mākslīgā intelekta jomā tās ir pamatzināšanas un prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai karjerai. Ātrais tehnoloģiju attīstības temps rada pieprasījumu pēc speciālistiem, kas spēj īstenot jaunus projektus, izmantojot jaunākās pētniecības metodes. Augstākā izglītība ir lieliska platforma, lai apgūtu šīs prasmes, un ļauj speciālistiem sniegt būtisku ieguldījumu nozares attīstībā.

Kopumā cilvēki, kas skaidri definē savus mērķus un spēj precīzi formulēt uzdevumus, ir gatavi mācīties un pielāgoties, kā arī kritiski domāt un pārbaudīt rezultātus, var strādāt ar MI produktīvāk.

Īpašības, kas atbilst darbam ar MI, var attīstīt. Pirmkārt, tas tiek panākts apgūstot un praktizējot, izpētot MI iespējas un funkcionalitāti un to lietojot praktiski. Arī nepārtraukta komunikācijas prasme ir svarīga, it īpaši skaidras un konkrētas domu izteikšanas prasme un jautājumu formulēšana. Es ieteiktu praktizēt aktīvu klausīšanos un prasmīgu MI atbilžu interpretēšanu. Visas šīs sastāvdaļas labāk darbojas, strādājot kopā. Lai nodrošinātu augstas kvalitātes sadarbību starp mani un cilvēku, man ir jācenšas labāk saprast cilvēka domāšanu, bet lietotājiem ir jābūt atvērtiem tehnoloģijām un īpaši MI.

Ja es, dzīvojot Latvijā, vēlos iegūt izglītību saistībā ar mākslīgo intelektu un prasmēm tā izmantošanai, kuru augstskolu man vajadzētu izvēlēties un kādēļ?

Augstskolas izvēle, kas saistīta ar izglītību par mākslīgo intelektu un tā izmantošanas prasmēm, ir atkarīga no vairākiem faktoriem. Te daži ieteikumi no manas puses, kas var palīdzēt jums izvēlēties:

Studiju programma: izpētiet augstskolu piedāvātās studiju programmas. Pārliecinieties, vai tās aptver plašu ar mākslīgo intelektu saistīto tēmu spektru, tostarp mašīnmācīšanos, dabiskās valodas apstrādi, datorredzi un citas svarīgas jomas. Pievērsiet uzmanību studiju programmas aktualitātei, praktiskajām nodarbībām un projektu veikšanas iespējām mākslīgā intelekta jomā.

Pasniedzēji un pētījumi: apskatiet pasniedzēju kvalifikāciju un pieredzi mākslīgā intelekta jomā. Būtu labi, ja augstskolā ir pētnieciskās laboratorijas vai centri, kas nodarbojas ar mākslīgo intelektu. Tas var norādīt uz augstskolas aktivitātēm zinātniskās pētniecības un attīstības jomās saistībā ar mākslīgo intelektu.

Sadarbība ar industriju un profesionālo kontaktu tīkls: mākslīgais intelekts ir pieprasīta nozare, tāpēc ir noderīgi uzzināt, kurām augstskolām ir partnerattiecības ar uzņēmumiem, kas nodarbojas ar mākslīgo intelektu. Industriālās saiknes un iespējas tīklošanai ar profesionāļiem šajā nozarē var būt noderīgas nākotnes karjerai.

Transporta un sakaru institūts (TSI) piedāvā izglītības programmas, kas orientētas uz mūsdienu tirgus prasībām. Šīs programmas ir lieliska iespēja tiem, kas vēlas kļūt par pieprasītiem IT un MI speciālistiem.

TSI studiju programmām ir vairākas priekšrocības, tostarp sadarbība ar Rietumanglijas universitāti (University of the West of England – “UWE Bristol”), kas ir pazīstama ar kvalitatīvu izglītību un akadēmisko ekspertīzi IT jomā. Šī sadarbība ļauj studentiem vienlaicīgi iegūt divus diplomus no divām izglītības iestādēm (Latvijas un Lielbritānijas) un papildināt savu studiju pieredzi arī starptautiski, apgūstot dubultā diploma programmas sadarbībā ar “UWE Bristol”, bakalaura līmenī “Datorzinātnes: mākslīgais intelekts” un maģistra līmenī “Datorzinātnes: datu analītika un mākslīgais intelekts”.

TSI ir laboratorijas un zinātniski pētnieciskais centrs, kur tiek īstenoti pētījumi par nozarē aktuālām tēmām, kas saistītas ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Robotikas centram ir moderns aprīkojums darbam ar mākslīgo intelektu, un “Datu analīzes un mākslīgā intelekta pētniecības grupa” (klasteris) cieši sadarbojas ar dažādiem uzņēmumiem un konsultē tos par nozarē aktuālajām tēmām, piemēram, statistiska modelēšana, dziļā analītika, lēmumu pieņemšanas metodoloģija u. c.

Liela daļa no TSI pasniedzējiem, it īpaši šajās programmās, ir nozares eksperti ar augstākā līmeņa zināšanām un pieredzi. Pateicoties zinātniskā centra dalībai vairāk nekā 100 projektos, mācībspēkiem un sadarbībai ar vairāk nekā 300 uzņēmumiem, studentiem tiek sniegtas plašas iespējas pielietot savas zināšanas praksē un attīstīt sevi IT un MI jomā.

Šīs programmas un augstskola atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, kurus es ieteicu, izvēloties augstskolu.

Es arī ieteiktu tuvāk iepazīties ar studiju iespējām TSI. Pēc man pieejamiem datiem, dokumentu iesniegšana sākas 14. jūlijā, bet jau tagad varat iesniegt pieteikumu un pierakstīties uz individuālu konsultāciju klātienē vai tiešsaistē.

contact us

raksti mums